nieuws
28/11/2018 - 00:00

De Europese Commissie heeft een strategische langetermijnvisie voorgesteld voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050: "A Clean Planet for All" — een schone planeet voor iedereen.

nieuws
28/10/2016 - 00:00

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft op het Milieucongres in Mechelen een nieuw instrument aangekondigd om bedrijven en sectoren verder te vergroenen nl. de Groene Economie Convenant.

studie
25/11/2014 - 00:00

Air pollution from Europe's largest industrial facilities cost society at least €59 billion, and possibly as much as €189 billion in 2012, according to an assessment published today by the European Environment Agency (EEA). Half of these damage costs were caused by just 1 % of the industrial plants. 

studie
16/09/2014 - 00:00

A major new report released by a commission of global leaders finds that governments and businesses can now improve economic growth and reduce their carbon emissions together. Rapid technological innovation and new investment in infrastructure are making it possible today to tackle climate change at the same time as improving economic performance.

studie
15/07/2014 - 10:59

Europe can create jobs and encourage innovation by using resources much more efficiently, according to a new report from the European Environment Agency (EEA) which describes a range of policies with proven environmental and economic benefits. 

nieuws
03/03/2014 - 13:29

Uit een vandaag gepubliceerde speciale Eurobarometer-opiniepeiling blijkt dat 80% van de respondenten in de Europese Unie vindt dat een efficiënter gebruik van energie en de strijd tegen klimaatverandering de economie en de werkgelegenheid ten goede kunnen komen. Het percentage is licht gestegen vergeleken met de vorige peiling (toen het percentage nog 78% bedroeg).

studie
15/11/2013 - 10:52

Deze Working Paper beschrijft de huidige versie van het HERMES, het macrosectoraal middellangetermijnmodel van het Federaal Planbureau.

nieuws
16/08/2012 - 18:08

Vergroening van de economie is een grote en noodzakelijke opgave voor Nederland. Dit vraagt een hervorming die zeker zo groot is als de hervorming van de woningmarkt en het houdbaar maken van het pensioenstelsel en de zorg. Vergroening levert een structurele versterking op en een ticket voor een toekomstbestendige Nederlandse economie. Dat is nodig gezien de verwachte verviervoudiging van de wereldeconomie in de komende veertig jaar en de daaraan verbonden ecologische effecten en toenemende schaarste aan grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen.

studie
21/06/2012 - 15:02

Tussen 2005 en 2011 is drinkwater voor Belgische huishoudens 64 % duurder geworden. Dit blijkt uit een studie van de FOD Economie over de drinkwatersector.

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.