nieuws
25/03/2019 - 00:00

De natuur is niet alleen mooi en waardevol, ze doet ook veel voor de mens en zijn omgeving. Al die zaken die de natuur voor ons doet, noemen we ecosysteemdiensten of natuurvoordelen. We kunnen niet zonder voedsel, water, kleding of warmte. Natuurvoordelen helpen ook allerlei problemen mee oplossen, van vervuiling tot de opwarming van de aarde, of zelfs stress.

nieuws
11/02/2019 - 00:00
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering 
  • Omzetting van de Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten
  • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen
studie
19/11/2018 - 00:00

Dat de bodem van Nederland zakt vermoedden we al, maar het is nu voor het eerst ook gemeten voor het hele land. Vooral in het westen daalt de bodem veel meer dan verwacht. Dat blijkt uit gegevens van de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

nieuws
02/10/2018 - 00:00

Binnen de eerste meter langs alle oppervlaktewaterlichamen, moet u een teeltvrije zone van 1 meter voorzien. Die mag niet worden bewerkt en bovendien moet u erover waken dat er geen meststoffen of pesticiden op terechtkomen. Bij de aanleg van de teeltvrije zone in 2018, mag u eenmalig wel een gras- of graskruidenmengsel inzaaien. 

nieuws
28/09/2018 - 00:00

Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, voorziet in 2018 en 2019 telkens vijf miljoen euro voor initiatieven die ontharding van de bodem (het wegnemen van beton, asfalt of gebouwen) stimuleren.

studie
21/09/2018 - 00:00

De OVAM voerde een verkennende studie uit waarbij de mogelijke bronnen van verontreinigingsparameters geïnventariseerd werden. Op een aantal geselecteerde terreinen met mogelijke hotspots werden vervolgens metingen in bodem, grondwater en waar mogelijk ook waterbodem, uitgevoerd. Op basis van deze beperkte set aan metingen blijkt dat in een groot deel van de bodem- en grondwatermonsters verhoogde concentraties aan PFAS (overschrijding van de rapportagegrens met een bepaalde factor) worden vastgesteld. 

nieuws
13/06/2018 - 00:00

In de landbouw nam de productie per hectare in de laatste decennia enorm toe. Dat grote succes kent echter een keerzijde: het intensieve gebruik van de landbouwbodem zorgde voor een achteruitgang van de bodemkwaliteit. 

nieuws
02/05/2018 - 00:00

We gaan op jacht. Nee, niet naar grote, gevaarlijke dieren, maar naar die diertjes die we zo vlug over het hoofd zien. Ze zijn klein, vlug en heel boeiend. Om ze nog beter te bekijken gebruiken we een loep, waardoor die kleine diertjes ons ineens groter aanstaren. Waarom zijn al die kleine beestjes toch zo belangrijk?

nieuws
07/12/2017 - 00:00

iFLUX, de nieuwste spin-off van UAntwerpen en VITO, ontwikkelde een innovatieve grondwatermonitor om de verspreiding van bodemverontreiniging nauwkeurig en efficiënt in kaart brengen.

studie
03/07/2017 - 00:00

Staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) maakt de 'Bodemkaart van Nederland' - een omvangrijke database over de Nederlandse bodem - vrij toegankelijk voor iedereen. Dit schrijft de bewindspersoon vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De Bodemkaart van Nederland biedt een schat aan gedetailleerde informatie over de Nederlandse bodem.