nieuws
20/04/2017 - 00:00

Door het saneren van verontreinigde terreinen beschermen we het milieu en de gezondheid van mensen. Helaas zijn saneringsactiviteiten vaak zeer ingrijpend en creëren ze zelf milieudruk door het intensieve gebruik van energie en materialen. De vraag groeit dan ook om saneringen op een duurzamere manier uit te voeren. 

nieuws
20/02/2017 - 00:00

Om de landbouwers wegwijs te maken in de complexe uitrijregels, heeft de Vlaamse Landmaatschappij een uitrijtool ontwikkeld. 

nieuws
25/11/2016 - 00:00

De maatschappelijke kosten ten gevolge van bodemdaling in veengebieden lopen voor Nederland in de miljarden euro’s. In het stedelijk gebied verzakt de slappe bodem door fysieke belasting; de kosten voor het herstel van de schade en het frequent onderhoud aan de infrastructuur kunnen oplopen tot € 5,2 miljard tot het jaar 2050.

studie
08/03/2016 - 00:00

De partners en deelnemende landbouwers aan het project Demeter kwamen samen op het bedrijf van de familie Vanacker in Huldenberg (Vlaams-Brabant) voor een afsluitend moment met toelichtingen en een evaluerende workshop.

nieuws
06/10/2015 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege gaf in basisschool De Luchtballon in Aalst het startschot van de campagne ‘Zoek de bodemhelden’. Via de website www.bodemhelden.be kunnen scholen, verenigingen en gezinnen hun zoekplaats aanduiden en ingeven welke bodemhelden ze gevonden hebben.

nieuws
20/09/2012 - 15:02

Het Snowman-netwerk verenigt Europese organisaties die onderzoek naar duurzame bodems financieren en ijveren voor een betere kennisverspreiding. Voor Vlaanderen is de OVAM lid van dit netwerk, samen met het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.

studie
17/08/2012 - 20:45

Deze code van goede praktijk beschrijft hoe het bodemonderzoek en de risico-evaluatie van bodemverontreiniging met asbest moet worden uitgevoerd.

link
23/03/2012 - 14:32

De OVAM ontwikkelde codes van goede praktijk om de bodemonderzoeken vlot te laten verlopen. Wilt u uw erkenning als bodemsaneringsdeskundige behouden? Dan moet u de opdrachten, die het bodemdecreet eist, uitvoeren volgens deze codes.

link
23/03/2012 - 11:04

MIRA beschrijft, analyseert en evalueert de toestand van het Vlaamse leefmilieu, bespreekt het gevoerde milieubeleid en blikt vooruit op mogelijke milieuontwikkelingen.

nieuws
21/02/2012 - 11:12

Soil is one of the planet's invaluable resources but continues to be degraded in Europe. Together, the mineral particles, water, air, organic matter, and living organisms that constitute soil perform key functions which underpin our society.