nieuws
19/05/2017 - 10:00

De Vlaamse regering heeft de Energievisie 2030-2050 goedgekeurd. De visietekst bepaalt hoe het verder moet met het energiebeleid na 2020. De nota is het resultaat van één jaar overleg tussen minister van Energie Bart Tommelein, meer dan 40 stakeholders – uit de industrie, de academische wereld, sociale partners en verscheidene sectorfederaties – en de burgers.

nieuws
19/05/2017 - 00:00

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein, heeft de Vlaamse regering vandaag de hervorming van de energieleningen definitief goedgekeurd. In eerste instantie wordt het leenbedrag verhoogd, de looptijd verlengd en de sociale doelgroep uitgebreid. Vanaf 2019 schroeft de Vlaamse regering de leningen terug. ‘Met de uitbreiding willen we energetische renovaties en investeringen in hernieuwbare energie een boost geven’, zegt minister Tommelein.

nieuws
19/05/2017 - 00:00

Vorige week startte officieel het bouwtraject van één van de duurzaamste kantoorgebouwen in Europa: het Infinity-gebouw in Bilzen. Dat gebeurde met een wel heel bijzondere persconferentie: geen volwassenen achter de tafels op het podium, maar alleen maar kinderen. De kinderen van de werknemers van energiespecialist Encon, initiatiefnemer van het project.

nieuws
17/05/2017 - 00:00

Tijdens de commissievergadering in het Vlaams parlement werd vandaag de Vlaamse begrotingsaanpassing besproken op vlak van energie. Bij die begrotingsaanpassing werd 3 miljoen euro voorzien om de drempels voor hernieuwbare energie weg te werken. 

nieuws
21/04/2017 - 00:00

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Bart Tommelein heeft een garantieregeling uitgewerkt voor bedrijven die boringen willen doen naar diepe aardwarmte. Die boringen kosten veel geld en het risico dat de put minder warmte-energie oplevert dan verwacht is aanzienlijk.

studie
04/04/2017 - 00:00

In 2016 plaatsten de Vlamingen 3.728 nieuwe warmtepompen in hun woningen, dat is een kwart meer dan het jaar ervoor. Bij nieuwbouw kiest ongeveer 20 procent voor een warmtepomp – al dan niet in combinatie met zonnepanelen – om het verplicht aandeel hernieuwbare energie te behalen.

nieuws
17/03/2017 - 00:00

De kleine windmolen op het terrein van landbouwer Johan De Bruyne kwam er niet zonder slag of stoot. Pas zijn derde aanvraag werd goedgekeurd door het schepencollege van Diksmuide. ‘We hebben met de Vlaamse overheid de regels versoepeld om het plaatsen van kleine windmolens makkelijker te maken.

nieuws
24/02/2017 - 00:00

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein gaat een voorstel uitwerken voor transparantere en efficiëntere energie-intercommunales. Dat is de Vlaamse regering overeengekomen. “De energiedistributiesector moet in de toekomst afgestemd worden op het decentrale energiemodel dat eraan komt. We zullen alles tegen het licht houden: de kapitaalstructuren, de taken, de werking, het aantal mandaten,… Maar het doel ligt vast: minder versnippering, duidelijkere structuren”, zegt Bart Tommelein.

studie
20/11/2016 - 00:00

Uit recent onderzoek blijkt dat drie op vier Vlamingen voorstander is van de plaatsing van windmolens in Vlaanderen. Steeds meer burgers vragen om informatie en betrokkenheid bij de planning en de bouw van windmolens.

nieuws
04/11/2016 - 00:00

Volgens het huidige energiedecreet zijn de netbeheerders verplicht 95% van de woningen in landelijk gebied en 99% in stedelijk gebied, de mogelijkheid te bieden aan te sluiten op het aardgasnet. Die verplichting voor de netbeheerders schaft Vlaams minister van Energie Bart Tommelein af.