nieuws
22/03/2019 - 00:00

De eerste call ‘kleine en middelgrote windmolens’ heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. De call liep van 3 december tot 24 januari en werkte met een vergelijkende biedprocedure. Projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden.

studie
15/12/2017 - 00:00

Het gedrag van de wind is belangrijk voor veel sectoren, zoals voor het opwekken van energie met windturbines, voor lucht- en scheepvaart, maar ook voor het bestrijden van luchtverontreiniging. Nauwkeurige en uitgebreide windmetingen op afstand leveren dan ook belangrijke informatie op voor deze doeleinden. 

nieuws
27/10/2017 - 00:00

Eind 2018 moet de eerste waterstofmolen ter wereld een feit zijn. Dat is de inzet van een samenwerkingsovereenkomst tussen initiatiefnemer HYGRO, windturbinefabrikant Lagerwey en onderzoeksinstituut ECN.

studie
04/04/2017 - 00:00

TU Delft onderzoeker Antonio Jarquin Laguna onderzocht voor zijn promotie op dinsdag 4 april de mogelijkheid van een ‘hydraulisch’ windpark op zee. Daarbij is de directe aandrijving van de windturbine vervangen door een verdringingspomp, waardoor zeewater onder druk in een hydraulisch netwerk wordt gebracht.

nieuws
08/11/2013 - 13:38

De Waalse Regering heeft deze zomer de nieuwe plannen voor de inplanting van windturbines in Wallonië voorlopig goedgekeurd. Het oorspronkelijke windkader van 2002 werd herzien met het oog op het halen van de energiedoelstellingen 2020. In die plannen staat onder meer waar nieuwe windturbines met groot vermogen aanvaardbaar zijn, rekening houdend met mogelijke impact op bewoning en milieu.

nieuws
28/01/2013 - 09:23

Europe installed and grid connected 293 offshore wind turbines in 2012 - more than one per working day. This brings the total to 1,662 turbines, in 55 offshore wind farms in ten European countries.

nieuws
21/02/2012 - 11:12

Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Joke Schauvliege heeft de milieuvergunning toegekend voor twee windturbines op de Atalealaan in Herentals.