nieuws
08/03/2019 - 00:00

Op dit moment maakt het klimaat volop onderwerp van debat uit, maar komt de biodiversiteit weinig aan bod. De mens realiseert zich nu pas de rijkdom, waarde en kwetsbaarheid van de biodiversiteit en de diensten die de ecosysteemdiensten leveren.

nieuws
08/03/2019 - 00:00

Op 11 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de veertiende uitbreiding van het erkend natuurreservaat “Stadswallen van Damme” te Damme. 

nieuws
08/03/2019 - 00:00

Op 7 maart 2019 is op twee locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Met deze twee wegtrajecten zet SolaRoad  een belangrijke stap in de richting van grootschalige toepassing van dit innovatieve product waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek. 

nieuws
05/03/2019 - 00:00

Uit welk land kwam uw groene stroom? En kwam die van wind, zon, water, biomassa, ...? Steeds meer klanten willen hierover duidelijkheid. De Groencheck van de VREG is daarom uitgebreid met detailinformatie. Zo kan u zelf nagaan of uw leverancier bij de VREG de juiste bewijsstukken indiende om zijn belofte over groene stroom waar te maken.

nieuws
05/03/2019 - 00:00

Van 20 september 2018 tot en met 19 november 2018 organiseerde de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van derde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake Persistente Organische Verontreinigende stoffen (POP’s).

nieuws
05/03/2019 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Toekenning steun lokale energieprojecten in het kader van Stroomversnelling
 • ADR-regelgeving: inning boetes overtredingen vervoer over de weg van gevaarlijke goederen
 • Deelname van De Vlaamse Waterweg nv aan de vzw Stadsdistributieplatform Gent
 • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 9. Oostende – Plassendale Chemie
 • Goedkeuring addendum 5 aan het Brownfieldconvenant 72. Roeselare – Immo Verbrugge
 • Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 184. Waregem - Waterfront
 • ESCO-charter tussen de Vlaamse Regering, het Vlaams EnergieBedrijf (VEB) en de Vlaamse Confederatie Bouw (VCB)
 • Preventie, surveillance en bestrijding van klassieke en Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
 • Verkoop en exploitatie van hout uit openbare bossen
 • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
 • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
 • Bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet wijzigt dat de oprichting van het Grindfonds en de grindwinning regelt
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet dat instemt met het samenwerkingsakkoord over de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden


 

nieuws
04/03/2019 - 00:00

Alle 54 maatregelen in het kader van het in 2015 gelanceerde actieplan zijn nu getroffen of zijn in uitvoering. Dit draagt ertoe bij het concurrentievermogen van Europa te bevorderen, de economie en de industrie te moderniseren om banen te creëren, het milieu te beschermen en duurzame groei te genereren.

nieuws
04/03/2019 - 00:00

De regelgeving voor de eventuele invoering van statiegeld op kleine plastic flessen ligt op schema. Op 4 maart 2019 begint de vier weken durende reactieperiode van het voorstel en de voorhang in beide Kamers. Na behandeling door de Tweede Kamer zal het ontwerpbesluit voor advies aan de Raad van State worden gestuurd.

nieuws
03/03/2019 - 00:00

Op 3 maart vond een grote bosplantactie plaats aan het Hallerbos. Er werden ruim twintigduizend bomen geplant, goed voor tien voetbalvelden extra bosplezier. Zo’n duizend enthousiastelingen staken de handen uit de mouwen.

nieuws
03/03/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Leefmilieu en Natuur Koen Van den Heuvel verwelkomt de idee van een klimaatintendant als mogelijke piste maar wil ook andere pistes onderzoeken.