nieuws
26/10/2018 - 00:00

Het wijzigingsbesluit moet nog voor advies naar de Minaraad/SERV en de Raad van State voor het definitief kan worden goedgekeurd, maar de grote lijnen zijn al bekend

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Momenteel komt meer dan 60 procent van de CO2-uitstoot in Vlaanderen van de productie, het transport en de consumptie van goederen, en de verwerking ervan als afval. Willen we de klimaatdoelstellingen halen, dan moeten we werk maken van circulaire economie.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Op de site was vroeger (1839 tot 1895) een gasfabriek gevestigd. Bij de productie van het gas, dat werd gewonnen uit steenkool, kwamen schadelijke afvalstoffen zoals teer en cyanide vrij. De verontreiniging zit in de grond en in het grondwater. De sanering ervan is nodig, maar omdat de terreinen verhard waren, was er nooit direct contact mogelijk met de verontreiniging.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Nieuwe regels voor heffingen voor weggebruik moeten zorgen voor eerlijkere tarieven in heel Europa en helpen de CO2-uitstoot van voertuigen te verlagen.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Elke school, elk centrum voor leerlingenbegeleiding en elk internaat in Vlaanderen kan voortaan een beroep doen op subsidies van de OVAM om asbest versneld en veilig te verwijderen. Dat is te danken aan een samenwerkingsovereenkomst die op 6 juli 2018 werd ondertekend door de Vlaamse ministers Crevits en Schauvliege, de OVAM, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION), de onderwijskoepels (KOV, OVSG, POV, OKO en het VCLB) en het Gemeenschapsonderwijs (GO!).

nieuws
26/10/2018 - 00:00

Na elektrische en waterstofwagens in 2016 en bestelwagens in 2017, zullen vanaf volgend jaar ook elektrische motorfietsen worden vrijgesteld van Belasting op Inverkeerstelling (BIV). Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein. 

nieuws
24/10/2018 - 00:00

De Vlaamse regering zal regelluwe zones kunnen instellen waar geëxperimenteerd kan worden op vlak van energie. ‘Nieuwe technologieën en marktmodellen kunnen in regelluwe zones sneller getest worden, want men moet minder procedures doorlopen en vergunningen aanvragen. Zo geven we innovatie alle kansen’ zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

nieuws
24/10/2018 - 00:00

Dinsdag (23-10) spraken het EP steun uit voor plannen die het vertrouwen in drinkbaar leidingwater moeten verhogen. Tegenover water uit flessen is dit veel goedkoper en beter voor het milieu.

nieuws
23/10/2018 - 00:00

Op dinsdag 23 oktober winnen de Provincie West-Vlaanderen en het Agentschap Natuur en Bos een ‘FSC Project Award 2018’ voor het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist. Eerder dit jaar behaalde het Zwin Natuur Park ook het BREEAM-certificaat.

nieuws
23/10/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zal de plaatsing van de digitale meter een half jaar uitstellen, aangezien het bedrijf dat de aanbesteding binnenhaalde de meters niet op tijd kan leveren. In één beweging zal hij ook de plaatsing bij mensen met zonnepanelen voorlopig opschorten.