nieuws
07/11/2018 - 00:00

Het Europees Parlement zal nieuwe EU-doelstellingen goedkeuren die het gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergroten en de energie-efficiëntie verbeteren.

nieuws
06/11/2018 - 00:00

KenGen, Kenia’s grootste energieproducent, en de Universiteit Twente hebben op donderdag 1 november in Nairobi het startschot gegeven voor een driejarige samenwerking op het gebied van geothermie. In de periode tot 2022 werken de partijen in diverse activiteiten en kennisprojecten samen aan het verduurzaming van het winnen van energie uit aardwarmte. ITC-decaan Tom Veldkamp en rector magnificus Thom Palstra waren namens de Universiteit Twente aanwezig bij de feestelijke aftrap.

nieuws
06/11/2018 - 00:00

HE Minister Jeff Radebe, Minister of Energy of the Republic of South Africa, and Dr Fatih Birol, Executive Director of the International Energy Agency, jointly announced South Africa’s decision to join the IEA as an Association country. South Africa is the first sub-Saharan African country to institutionalise its engagement with the IEA, a development that marks an important milestone for energy governance in Africa and globally.

nieuws
05/11/2018 - 00:00

Environmental and wildlife crimes are cross-border, global problems that need modern solutions. LIFE projects are using new technologies and digital platforms to help national authorities identify crimes and deter potential offenders.

nieuws
02/11/2018 - 00:00

The German government reached a political agreement on an additional 4 GW of onshore wind by 2021.

nieuws
30/10/2018 - 00:00

Vanaf donderdag 1 november kunnen mensen die onvoldoende geld hebben om hun aardgasbudgetmeter op te laden, een minimum aardgaslevering aanvragen bij het OCMW van hun gemeente. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein: “Nu de winter voor de deur staat mag niemand kou lijden. De minimum aardgaslevering garandeert ook huiselijke warmte voor wie in financiële nood zit.”

nieuws
29/10/2018 - 00:00
  • Landbouwramp droogte 2018
  • Binnenvaart: vervoer gevaarlijke goederen
  • Addendum 2 Brownfieldconvenant 12. Gent Herontwikkeling site Gasmeterlaan, addendum 1 Brownfieldconvenant 21. Herinrichting bedrijventerrein Wiedauwkaai-Wondelgemse Meersen Gent en addendum 4 Brownfieldconvenant 24. Gent Oude Dokken
  • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
  • Handhaving van het integraal handelsvestigingsbeleid
  • Lage-emissiezones:aanpassing decreet
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw

 

nieuws
29/10/2018 - 00:00

The European Union makes 23 new commitments at the 5th edition of Our Ocean conference, in Bali, Indonesia for better governance of the oceans.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

The European Union reduced its greenhouse gas emissions by 22% between 1990 and 2017, while the economy grew by 58% over the same period. According to the new EU climate action progress report, however, amid robust economic growth, emissions increased slightly by 0.6 % between 2016 and 2017, mainly in transport and industry.

nieuws
26/10/2018 - 00:00

De Vlaamse Regering had zich (regeerakkoord 2014-2019) voorgenomen om te snoeien in het aantal beleidsdomeinen, administraties en strategische adviesraden. Sinds aanvang 2017 is aldus het departement Omgeving operationeel, als fusie van de beleidsdomeinen Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed. Nu zijn de daarmee samenhangende adviesraden aan de beurt: de Minaraad en de SARO.