nieuws
19/12/2018 - 00:00

Woensdag 19 december 2018 keurde het overlegcomité het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 goed. Het plan – de omzetting van het interfederale energiepact naar een uitvoeringsplan met concrete maatregelen – kan nu tijdig naar Europa. ‘We hebben de deadline gehaald. We zullen het plan nu voorleggen aan de burgers, de parlementen, onze buurlanden en alle stakeholders. Tegelijk starten we de dialoog op met Europa’ aldus ministers Bart Tommelein, Joke Schauvliege, Jean-Luc Crucke en Céline Fremault.

nieuws
19/12/2018 - 00:00

Het kabinet staat voor de taak om in de NOVI aan te geven hoe het de nationaal-regionale samenhang tussen omgevingsopgaven ziet en welke betekenis het geeft aan omgevingskwaliteit in het veranderende Nederland van nu en in de toekomst. Daarvoor is een samenhangend en pragmatisch toekomstbeeld op de ontwikkeling van Nederland nodig. Om te komen tot die samenhangende visie heeft het PBL vier aandachtspunten geformuleerd in de policy brief ‘Naar een samenhangende Nationale Omgevingsvisie’.

nieuws
18/12/2018 - 00:00

The European Parliament and the Council yesterday reached a political agreement on strong rules to  decarbonise and modernise the mobility sector. They provisionally agreed on new CO2 emission standards for cars and light vans in the EU for the period after 2020, emissions from new cars will have to be 37.5% lower in 2030 compared to 2021 and emissions from new vans will have to be 31% lower.

nieuws
18/12/2018 - 00:00

Brussels, 18 December 2018 - New rules for making the EU's electricity market work better have been provisionally agreed by negotiators from the Council, the European Parliament and the European Commission.This concludes the political negotiations on the Clean Energy for All Europeans package and is a major step towards completing the Energy Union and combatting climate change, delivering on the priorities of the Juncker Commission. Negotiators were able to reach political agreement on the new Electricity Regulation and Electricity Directive. This agreement follows previous agreements on the Governance proposal, the revised Energy Efficiency Directive, the revised Renewable Energy Directive, the Energy Performance in Buildings Directive and the Regulations on Risk Preparedness and the Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER).

nieuws
14/12/2018 - 00:00
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit naar aanleiding van de ex-post evaluatie
 • Uitbreiding takenpakket energiehuizen
 • Subsidie Turnhout voor een toekomstbestendige energie-efficiënte stadsverwarming
 • Toekenning projectsubsidie BAM voor zonnepanelen op geluidsschermen Zwijndrecht
 • Herverdelingsbesluit zero-emmisiewagens wagenpark Vlaamse overheid
 • Opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg
 • Wijziging diverse besluiten: ecologiepremie, strategische ecologiesteun, strategische transformatiesteun, kmo-portefeuille/kmo-groeisubsidie, steun O&O-talent en steun samenwerkingsverband
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Instemmingsdecreet samenwerkingsakkoord verpakkingsafval
 • Regels Jachtfonds
 • Ontwikkelingsmogelijkheden voor woonreservegebieden: voorontwerp wijzigingsdecreet Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
 • Voorontwerp van decreet over de bestemmingsneutraliteit voor het winnen van hernieuwbare energie
 • Wijziging Bosdecreet in functie van de bescherming van waardevolle bossen
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • GRUP reservatiestrook Schipdonkkanaal Oost-Vlaanderen
 • Mededelingen
nieuws
14/12/2018 - 00:00

Vrijdag 14 december 2018 - Langs de E17 en E34 in Zwijndrecht komen geluidsschermen met daarin zonnecellen om hernieuwbare energie op te wekken. De Vlaamse regering investeert op voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein 680.000 euro in het project van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel NV (BAM). "Dergelijke unieke projecten ondersteunen we graag. Om de klimaatverandering onder controle te houden is innovatie op vlak van hernieuwbare energie broodnodig", aldus Bart Tommelein.

nieuws
14/12/2018 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege en Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts schrappen de helft van alle reservatiestroken in Vlaanderen. Uit een grondige screening van de 320 reservatiestroken bleek dat er 156 opgeheven of drastisch verkleind konden worden. Dit betekent dat er een einde komt aan een onzekerheid die soms teruggaat tot de jaren 1970.

nieuws
13/12/2018 - 00:00

There is a growing awareness that the global energy transition will not succeed unless it finds ways to decarbonise the “hard-to-abate” sectors like industry and heavy transport, while providing sufficient flexibility to balance electricity grids all year round.

nieuws
12/12/2018 - 00:00

European Union (EU) Member States have an opportunity to set ambitious limits for pollutant emissions from power plants. According to a new European Environment Agency (EEA) analysis, published today, setting strict but realistic emission limits for the power sector could cut emissions of key pollutants by 79-91 % by 2030. These limits are in line with EU law that establishes a flexible range of requirements, from minimum to more ambitious targets.

nieuws
11/12/2018 - 00:00

Europe’s border regions and shared maritime areas are facing increased negative impacts due to climate change, but countries and regions responsible for these areas are already taking action at transnational scale to adapt to these impacts according to a European Environment Agency (EEA) briefing published today.