nieuws
22/01/2003 - 00:00
Net als Vlaanderen hanteert de Baskische regio steeds strengere milieunormen.
nieuws
20/01/2003 - 00:00
Advies omtrent het besluit van de Vlaamse Regering inzake de erkenning van enerige-auditors voor woningen en houdende bepalingen van de uitvoeringsmodaliteiten van de energie-audit.
nieuws
20/01/2003 - 00:00
het voorontwerp van decreet houdende instemming met het Europees Landschapsverdrag, opgemaakt te Firenze op 20/10/2000
nieuws
17/01/2003 - 00:00
17/01/2003 - De Minister van Volksgezondheid, Jef Tavernier, heeft het genoegen om de 5 nieuwe managementfunctie van "Directeur-generaal" voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van Voedselketen en Leefmilieu voor te dragen aan de Koning.
nieuws
17/01/2003 - 00:00
Persbericht MiNa-Raad - 17 januari 2003
nieuws
16/01/2003 - 00:00
Persbericht MiNa-Raad - 16 januari 2003
nieuws
16/01/2003 - 00:00
Persbericht MiNa-Raad - 16 januari 2003
nieuws
10/01/2003 - 00:00
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua stelt 30 miljoen euro (1,2 miljard frank) extra ter beschikking voor de strijd tegen de wateroverlast.
nieuws
07/01/2003 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft de eerste belangrijke stap gezet voor de aanleg van een stadsbos in Deinze.
nieuws
23/12/2002 - 00:00
Op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA, heeft de Vlaamse regering haar definitieve goedkeuring gegeven aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval 2003-2007.