nieuws
14/01/2002 - 00:00
Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL en van Vlaams minister Paul VAN GREMBERGEN :
nieuws
11/01/2002 - 00:00
Met de goedkeuring van dit ontwerpbesluit worden de huidige expansierichtlijnen - MGB3.2 en VL 7.2 - die de ecologiesteun regelen, aangepast aan de nieuwe Europese kaderregeling inzake ecologiesteun.
nieuws
26/12/2001 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua gaat meer dan 31 miljoen frank aan subsidies geven aan acht projecten voor een vernieuwende groene ruimte in een stedelijke omgeving.
nieuws
21/12/2001 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua nodigt u uit voor een persontmoeting vandaag om 14u15, na afloop van de vergadering van de Vlaamse regering.
nieuws
14/12/2001 - 00:00
Met het oog op een operationele bijsturing en een bestuurlijke vereenvoudiging van onze wetgeving wil Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Dirk VAN MECHELEN de afgifte van een groot deel van de bouwvergunningen versnellen.
nieuws
07/12/2001 - 00:00
De Vlaamse regering heeft, op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua, de aanpak van de eerste fase van de afbakening van het Vlaams Ecologisch Netwerk goedgekeurd.
nieuws
06/12/2001 - 00:00
De Vlaamse Landmaatschappij heeft in opdracht van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua en in samenwerking met de afdeling natuur van de administratie leefmilieu de hoeve van landbouwer Marcel Leeman in het Blankaartgebied gekocht.
nieuws
30/11/2001 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA beslist om in opvolging van de huidige milieuconvenanten een nieuwe samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met de Vlaamse gemeenten, steden en provincies.
nieuws
30/11/2001 - 00:00
De oeverstaten van de stroomgebieden van Schelde en Maas hebben vandaag in Luik een verklaring ondertekend om de samenwerking voor een gezamenlijk beleid en beheer te versterken.