nieuws
13/06/2003 - 00:00
De MiNa-Raad brengt sinds 31 maart 2003 op geregelde tijdstippen een elektronische nieuwsbrief uit. De Raad wil met de nieuwsbrief zoveel mogelijk mensen bereiken die op een of andere manier bezig zijn met milieu, natuur, duurzame ontwikkeling en aanverwante beleidsterreinen. De elektronische nieuwsbrief bestaat uit vaste rubrieken, die een overzicht verschaffen van de werkzaamheden van de Raad en van de Europese ontwikkelingen die voor de Raad van belang zijn.
nieuws
12/06/2003 - 00:00
Ontwerpdecreet 'Integraal waterbeheer' in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
nieuws
12/06/2003 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking Ludo Sannen wil dat de belangen van de Belgische visserij in de Westelijke wateren gevrijwaard worden.
nieuws
11/06/2003 - 00:00
BASF heeft in Ludwigshafen een oude wijk opgeknapt, waarbij de luchtvervuiling werd teruggebracht en het energieverbruik geminimaliseerd.
nieuws
06/06/2003 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu, landbouw en ontwikkelingssamenwerking Ludo Sannen wil Vlaamse bioboeren ondersteunen bij het oprichten van verkoopscoperatieven.
nieuws
03/06/2003 - 00:00
<p>Belgium challenged over inadequate implementation of aircraft noise directive</p> <p>Brussels, 2 June 2003</p> <p>Belgium challenged over inadequate implementation of aircraft noise directive</p>
nieuws
26/05/2003 - 00:00
De Vlaamse regering heeft de bevoegdheidsverdeling aangepast naar aanleiding van het ontslag van de Vlaamse ministers Mieke Vogels en Vera Dua.