nieuws
25/10/2002 - 00:00
Vlaams minister van Leefmilieu Vera Dua trekt 374.000 euro uit voor de werking van de Vlaamse Kringloopcentra.
nieuws
19/10/2002 - 00:00
Aankondiging nieuwe EMIS website
nieuws
02/10/2002 - 00:00
ADMINISTRATIEVE VEREENVOUDIGING : Samenwerking Notariaat OVAM vereenvoudigt aflevering bodemattesten
nieuws
24/09/2002 - 00:00
Morgen start in de Gentse regio een grootschalig onderzoek naar het verband tussen vervuilende stoffen in het leefmilieu en de gezondheid van de bevolking. Dit jaar worden pasgeboren kinderen onderzocht in Gent, Destelbergen, Evergem, Wachtebeke en Zelzate.
nieuws
20/09/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA een investerings toelage ten voordele van het Proefcentrum voor Sierteelt in Destelbergen goedgekeurd.
nieuws
20/09/2002 - 00:00
Met de aankoop van het Zwin en de goedkeuring van het BPA 'Finis Terrae' heeft de Vlaamse regering de resolutie van het Vlaams parlement met betrekking tot dit dossier uitgevoerd.
nieuws
17/09/2002 - 00:00
Automobilisten die het rustig doen op de baan, verhogen niet enkel de verkeersveiligheid, ze rijden ook milieuvriendelijker.
nieuws
10/09/2002 - 00:00
De Vlaming produceert gemiddeld 565 kg afval. Daarvan gaat 380 kg naar selectieve inzameling. 185 kg gaat via de vuilniszak en het grofvuil naar de eindverwijdering.
nieuws
03/09/2002 - 00:00
Vlaams minister van Binnenlandse Aangelegenheden, Cultuur, Jeugd en Ambtenarenzaken Paul Van Grembergen (SPIRIT), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, keurde nog maar pas het beschermingsbesluit rond 'de vallei van de Wimp en de Grote Nete' te Herenthout goed.
nieuws
08/08/2002 - 00:00
De oppervlakte natuurreservaten is in de eerste helft opnieuw fors toegenomen.