nieuws
10/01/2019 - 00:00

Since 1998, The EurObserv’ER barometer measures the progress made by renewable energies in each sector and in each member State of the European Union in an as up-to-date way as possible (with figures less than 12 months old). EurObserv’ER produces a series of figure-backed indicators covering energetic, technological and economic 

nieuws
09/01/2019 - 00:00

In January 2019 the European Commission published the third report on energy prices and costs in Europe. Published every two years, this most recent report finds that wholesale energy prices have fallen in recent years due to increasing competition on wholesale markets from greater amounts of renewable energy, improved interconnections and a more integrated internal electricity market.

nieuws
09/01/2019 - 00:00

De Gentse Leievallei omvat de meersengebieden langs de Leie op het grondgebied van de stad Gent. Het gaat om een goedgekeurde fusie tussen de twee erkende reservaten Assels en Keuzemeersen, met daarenboven nog een uitbreiding van 28,5 hectare.

nieuws
09/01/2019 - 00:00

Ennatuurlijk en EnergyVille/VITO startten in Eindhoven een pilot met slimme, zelflerende demand side management controllers.

nieuws
08/01/2019 - 00:00

Op 20 juli 2018 keurde de Vlaamse Regering  de strategische visie over het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze visie zet nieuwe krachtlijnen uit voor het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

nieuws
04/01/2019 - 00:00

Debates about the future of oil tend to focus on total demand: how long it might continue to grow, when it might peak, and so on. But digging deeper into the prospects for individual oil products reveals a rich variety of stories of growth and decline that are also of great significance for the overall oil outlook

nieuws
04/01/2019 - 00:00

Voor wie voor het eerst met WKK geconfronteerd wordt, is betrouwbare achtergrondinformatie onontbeerlijk. Daarom stelt COGEN Vlaanderen, samen met deskundige partners, 2-jaarlijks een WKK-Wegwijzer op. 

nieuws
03/01/2019 - 00:00
 • Financiële bijdrage aan Green Climate Fund in het kader van internationale klimaatbijstand
 • Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit
 • Investeringen in maatregelen ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer: verhoging maximumsubsidiebedrag
 • Voorkeursscenario na (milieu-)onderzoek in kader van herstelprocedure GRUP ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen in Ekeren’
 • Omzetting Europese Richtlijn Omgevingslawaai
 • Samenwerkingsakkoord stookolietankfonds: instemmingsdecreet
 • Inrichtingsnota ‘Kwetshage – Meetkerkse Moeren’
 • Erkenning vzw Tersana als bodemsaneringsorganisatie
 • Actualisering besluiten rond leefmilieu en landbouw
 • Zoneringsbesluit: omslagwaarde fusiegemeenten
 • Saneringsdossiers CAT-site in Vilvoorde en Bekaert-site in Hemiksem
 • Decreet over luchtkwaliteit in het binnenmilieu van voertuigen
 • Waterverkoopreglement: wijzigingsbesluit
 • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie
nieuws
24/12/2018 - 10:50

In uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn (91/676/EEG) heeft de Vlaamse overheid een ontwerp-mestactieprogramma (MAP 6) opgesteld voor de periode 2019-2022.

nieuws
21/12/2018 - 10:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 21 december 2018, het samenwerkingsakkoord met de federale en gewestelijke overheden voor de oprichting van een Stookolietankfonds definitief goedgekeurd.