nieuws
14/11/2018 - 00:00

The International Energy Agency was invited to take part in the first Paris Peace Forum. Over the course of the three-day event, the IEA presented its multi-government Electric Vehicles Initiative (EVI), a programme created in 2010 under the Clean Energy Ministerial (CEM) to share best practises on mobility. 

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Aan de vooravond van de Smart City Expo World Congress in Barcelona toonden TNO en Amsterdam de eerste resultaten van de toepassing van stedelijke planningstool Urban Strategy. Voor een internationaal publiek van innovators lichtten zij toe hoe dit interactieve instrument helpt bij het maken van weloverwogen beslissingen rond de complexe uitdagingen waar steden voor staan.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

New rules on renewables, energy efficiency and the governance of the Energy Union have been signed off by the European Parliament today – an important step in enabling the European Union and its Member States to embrace the clean energy transition, follow up on the already adopted 2030 climate legislation and meet the Paris Agreement commitments.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Major transformations are underway for the global energy sector, from growing electrification to the expansion of renewables, upheavals in oil production and globalization of natural gas markets. Across all regions and fuels, policy choices made by governments will determine the shape of the energy system of the future.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft voor de regio Drechtsteden een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de transitie naar een aardgasvrije warmtevoorziening in de gebouwde omgeving in 2035. Met het Vesta MAIS model is verkend met welke technische maatregelen dit tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten kan worden gerealiseerd.

nieuws
13/11/2018 - 00:00
  • Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten: instemmingsdecreet
  • Addendum aan brownfieldconvenant 116. Gentbrugge- Sidaplax
  • Zoneringsbesluit: omslagwaarde fusiegemeenten
nieuws
13/11/2018 - 00:00

Wind energy is set to overtake coal, nuclear and gas to become the EU’s largest power source well before 2030. This is according to the International Energy Agency’s (IEA) 2018 World Energy Outlook.

nieuws
13/11/2018 - 00:00

Op 20 juli keurde de Vlaamse Regering op voorstel van Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege het Actieplan asbestafbouw goed. Dit Actieplan streeft naar een asbestveilig Vlaanderen via de invoering van een asbestinventaris en een gefaseerde verwijdering van risicovolle asbesttoepassingen tegen 2034 en 2040. 

nieuws
13/11/2018 - 00:00

De Vlaamse Gemeenschap plaatste op 12 november voor het eerst een duurzame obligatie. Vlaams minister van Financiën en Begroting Bart Tommelein: "Dat we zo snel 500 miljoen konden ophalen bewijst dat Vlaanderen een sterk merk is op de financiële markten én dat investeerders bereid zijn geld op tafel te leggen voor een duurzaam product."

nieuws
12/11/2018 - 00:00

Op 22 november treedt het verzamelbesluit ruimtelijke ordening (het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake ruimtelijke ordening, ruimtelijke veiligheidsrapportage en milieueffectrapportage) in werking.