nieuws
25/03/2019 - 09:46
  • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
  • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
  • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
  • Wijziging VLAREMA e.a.
  • Termijnverlenging GRUP Leuven
  • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
  • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen
nieuws
25/03/2019 - 00:00

De natuur is niet alleen mooi en waardevol, ze doet ook veel voor de mens en zijn omgeving. Al die zaken die de natuur voor ons doet, noemen we ecosysteemdiensten of natuurvoordelen. We kunnen niet zonder voedsel, water, kleding of warmte. Natuurvoordelen helpen ook allerlei problemen mee oplossen, van vervuiling tot de opwarming van de aarde, of zelfs stress.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Voor elk nieuw dienstvoertuig kiest netbedrijf Fluvius voortaan in eerste instantie voor een 100 procent elektrische wagen. Op 25 maart 2019 vertrokken alvast 27 medewerkers emissievrij en geruisloos richting klanten. Ze kregen vooraf hun sleutel overhandigd uit handen van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Een bedrijf dat afvalstoffen vanuit Vlaanderen wil overbrengen naar het buitenland, dient een dossier in via het EVOA-webloket. Niet voor alle afvalstoffen is het nodig om een dossier in te dienen. Voor afvalstoffen op de groene lijst is voor recyclage binnen Europa geen goedkeuring op voorhand nodig. 

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Op 25 maart 2019 hebben Lydia Peeters, Vlaams minister van Energie en Mathias De Clercq, burgemeester van Gent, een nieuwe warmtekrachtkoppeling ingehuldigd die mee het Gentse stadsverwarmingsnet zal voeden. Deze nieuwe WKK-eenheid zal ervoor zorgen dat het grootste warmtenet van het land nog een stuk efficiënter en milieuvriendelijker wordt.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Elk jaar worden de minimum- en maximumtarieven voor huisvuil en grofvuil getoetst aan de evolutie van de gezondheidsindex.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

De commissie Energie in het Vlaams Parlement heeft op 19 maart het ontwerpdecreet digitale meters goedgekeurd. Daarbij werden 77 amendementen ingediend en aangenomen. De komende weken zal dit decreet wellicht goedgekeurd worden door de plenaire vergadering.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

Op Wereldwaterdag staat wereldwijd waterproblematiek in de kijker. In het kader van Wereldwaterdag@school organiseren ook scholen acties om het bewustzijn te vergroten. Dit jaar wil het MOS-team (milieuzorg op school) samen met zijn partners de leerlingen van het lager en secundair onderwijs bewust maken van de kostprijs en de impact van ons consumptiegedrag, dat niet duurzaam is. Dat doen ze met de acties ‘Geef (om) een T-shirt’ en ‘Walk for Water’.

nieuws
25/03/2019 - 00:00

In een circulaire bouweconomie worden producten en materialen zoveel mogelijk hergebruikt en het restafval geminimaliseerd.

nieuws
25/03/2019 - 00:00
Om de opwarming van de aarde tegen te gaan moeten we het energieverbruik en de CO2 in de lucht sterk verminderen. Die uitdaging is er één van de wetenschap, onze samenleving én onze industrie samen. Door samen in te zetten op minder CO2-uitstoot, meer CO2-captatie en beter CO2-hergebruik, komen we tot een succesvolle klimaatstrategie.