nieuws
25/01/2019 - 00:00

Improving technology, more efficient operations, better airports and market-based measures have not been enough to mitigate the aviation sector’s growing impacts on the environment, climate and people's health. These are the key findings of a new report, published jointly today by the European Aviation Safety Agency (EASA), the European Environment Agency (EEA) and EUROCONTROL. 

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Conform VLAREL worden de analyses in het kader van bodemonderzoeken uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium. In VLAREL zijn de analysepakketten opgesomd waarvoor een laboratorium een erkenning kan aanvragen.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald. 

nieuws
23/01/2019 - 00:00

Brussels, 23 January 2019 -  EU Member States voted on a Commission proposal to invest almost €800 million in key European energy infrastructure projects with major cross-border benefits. The EU funding comes from the Connecting Europe Facility (CEF), the European support programme for trans-European infrastructure.

nieuws
22/01/2019 - 00:00

Op dit moment wordt de VLAREM-trein 2019 op rails gezet. Dit besluit wijzigt een reeks bepalingen van titel II van het VLAREM en haar bijlagen, het Milieuhandhavingsbesluit, het VLAREL en het Omgevingsvergunningenbesluit. 

nieuws
22/01/2019 - 00:00

21 january 2019 in Davos, the European Commission was awarded the 2019 Circular Economy prize by the World Economic Forum and the Forum of Young Global Leaders as recognition of the work done to accelerate the transition towards a circular economy that protects the environment and reduces greenhouse gas emissions while delivering opportunities for jobs, growth and investment.

nieuws
21/01/2019 - 00:00

Sinds begin dit jaar zijn de 19 Energiehuizen in Vlaanderen van start gegaan als infoloket voor alle Vlamingen die vragen hebben rond energie. In juli vorig jaar besliste de Vlaamse regering om de 2-procentleningen af te schaffen, de reden waarom de Energiehuizen destijds werden opgericht. Hun taak verschuift van krediet- naar informatieverstrekker, al blijven bepaalde energieleningen nog mogelijk. Vlaams minister Lydia Peeters: “De vernieuwde Energiehuizen worden voortaan de personal coaches van alle Vlamingen op het vlak van energie: ze staan Vlamingen bij met raad en daad. Kwetsbare doelgroepen, mede-eigenaars en verenigingen kunnen nog steeds een lening aanvragen bij hun Energiehuis.”

nieuws
19/01/2019 - 00:00

De hoeveelheid opgeruimde asbestdaken is de afgelopen vijf jaar ruim verdubbeld. In 2014 is zo’n 6 miljoen vierkante meter gesaneerd, 2018 komt naar verwachting boven de 12 miljoen vierkante meter uit.

nieuws
18/01/2019 - 00:00

De Vlaamse overheid en minister van Energie Lydia Peeters lanceerden recent de campagne ‘Van Euh? naar Aha!’ om mensen beter te informeren over elektrische wagens. Nu willen ze ook aanzetten tot actie. Lydia Peeters: “Vele Vlamingen hebben nog koudwatervrees als het op elektrisch rijden aankomt. Met de informatiecampagne werken we allereerst de misverstanden weg. Door bijkomend een groepsaankoop mogelijk te maken helpen we om echt de overstap te maken.” Een aanbod van 4 modellen elektrische wagens en laadinfrastructuur werd geselecteerd. Inschrijven voor de groepsaankoop ‘SamenElektrisch’ kan tot 15 mei 2019.

nieuws
18/01/2019 - 00:00
  • Vaststelling datum inwerkingtreding Wijzigingsdecreet Bodemdecreet, Vlarebo e.a.
  • Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV): vervanging leden
  • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): vervanging leden
  • GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Mededeling: Waalse natuurverbindingsgebieden
  • Mededeling: Waals Ruimtelijk Ontwikkelingsplan