nieuws
28/01/2019 - 00:00

Als minstens drie bedrijven de handen in mekaar slaan om zich beter te wapenen tegen droogte, kunnen ze daarvoor bij de Vlaamse Milieumaatschappij projectsubsidies aanvragen tot en met 12 april 2019. Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege maakt daarvoor 4 miljoen euro extra vrij.

nieuws
28/01/2019 - 00:00

Van 29 januari tot 29 maart 2019 organiseert het Vlaams Departement Omgeving een publieke consultatie over de start- en procesnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Fort van Lillo’. Het plan moet het verhogen en verplaatsen van de waterkeringsdijk tussen de Schelde en het dorp in het kader van het Sigmaplan mogelijk maken. Op donderdag 7 februari 2019 is er een publiek participatiemoment in het Kruitmagazijn in Lillo. Iedereen is welkom om kennis te maken met het project.

nieuws
28/01/2019 - 00:00
  • Belastingverdragen: multilateraal instrument tegen belastingontwijking door grondslaguitholling en winstverschuiving
  • Stad Kortrijk: overdracht gewestwegen
  • Bouwvrije stroken langs autosnelwegen
  • Samenwerkingsakkoord financiering strategische spoorweginfrastructuren: ontwerp van instemmingsdecreet
  • Wijziging verscheidene scheepvaartwetten voor de optimalisatie van het handhavingsbeleid in de scheepvaart
  • Wijziging diverse decreten met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
  • Planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete
  • Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad): benoeming voorzitter
  • Soortenbesluit: wijzigen bepalingen
nieuws
28/01/2019 - 00:00

De Vlaming is meer tevreden over de leefkwaliteit in zijn buurt dan in 2001. Ruim 78 procent is tevreden tot zeer tevreden. Dat blijkt uit het schriftelijk leefomgevingsonderzoek van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Dit onderzoek werd in 2018 uitgevoerd en peilde naar de hinder die de Vlaming ondervindt van geluid, geur en lichtvervuiling. 

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Via Green Deal Circulair Bouwen werken we samen met bouwbedrijven, bouwmateriaalproducenten, lokale en regionale overheden, private bouwheren, onderzoekers en andere organisaties om in de toekomst circulair bouwen in Vlaanderen tot dagelijkse realiteit te maken

nieuws
25/01/2019 - 00:00

In het Europese project DGE-ROLLOUT gaan de landen Nederland, Duitsland en België na hoe ze optimaal aardwarmte kunnen winnen. Vooral het Noorden van de provincie Limburg (België) zou over heel wat potentieel beschikken. Om dit in Bree en Lommel nader te onderzoeken maakt de provincie 126.000 euro vrij. VITO gaat als één van de projectpartners zich kunnen toeleggen op de realisatie van geothermische demonstratie-activiteiten.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Fytoremediatie is een saneringstechniek waarbij planten worden ingezet voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van verontreinigde stoffen uit bodem en grondwater.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Improving technology, more efficient operations, better airports and market-based measures have not been enough to mitigate the aviation sector’s growing impacts on the environment, climate and people's health. These are the key findings of a new report, published jointly today by the European Aviation Safety Agency (EASA), the European Environment Agency (EEA) and EUROCONTROL. 

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Conform VLAREL worden de analyses in het kader van bodemonderzoeken uitgevoerd door een daartoe erkend laboratorium. In VLAREL zijn de analysepakketten opgesomd waarvoor een laboratorium een erkenning kan aanvragen.

nieuws
25/01/2019 - 00:00

Drie Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen naar verwachting uit op 21% ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24%. Het doel van 25% reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt daarmee niet gehaald.