nieuws
06/02/2019 - 00:00

On 5 February WindEurope attended a workshop in the Federal Parliament of Belgium on the draft of the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP).

nieuws
05/02/2019 - 00:00

159 Haspengouwse landbouwers richtten een deel van hun landbouwpercelen in om akkervogels de winter door te helpen. Ze zaaiden 326 percelen of in totaal 189 ha in met een zaadleverend gewas. Zo kunnen de akkervogels zich in de winter voeden met granen. 

nieuws
05/02/2019 - 00:00

De Minaraad ontving een adviesvraag naar aanleiding van de wijziging van het Samenwerkingsakkoord Verpakkingsafval – met name over het ontwerpdecreet tot goedkeuring hiervan.

nieuws
04/02/2019 - 00:00
  • Verplaatsing nutsleidingen ten behoeve van werken aan de Brusselse Ring
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
  • Opstart planproces GRUP 'Kasteelpark de Merode'
  • Actieplan Asbestafbouwbeleid
  • Decreet genetische rijkdommen
  • Distributie en levering thermische energie
  • Wijziging Energiebesluit: invoering van een sloop- en heropbouwpremie

 

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Deze adviesvraag handelt over het ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Op vraag van Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft de Vlaamse regering vandaag het licht op groen gezet voor het sluitstuk van de regelgeving rond warmtenetten. “Slechts 2 weken geleden lanceerden we de uitgebreide call groene warmte. Met deze nieuwe regels omtrent warmtenetten zetten we een volgende stap om het belang van groene warmte en warmtenetten in de verf te zetten”, zegt Vlaams minister Lydia Peeters.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten. Bij de projectoproep in 2018 werden gemeenten en lokale verenigingen opgeroepen om projecten uit te werken die de klimaatuitdaging op het terrein concreet aanpakken. Er werden 180 voorstellen ingediend. Het gaat om projecten tussen de 10.000 en 250.000 euro die als doel hebben de Vlaamse en lokale klimaatdoelstellingen te bereiken.

nieuws
01/02/2019 - 00:00

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse en Europese Zaken Didier Reynders akkoord met de oprichting van een ‘beperkt’ coördinatieformat om de strategische sturing van het klimaatdossier op Europees niveau te waarborgen.

nieuws
29/01/2019 - 00:00

Companies around Europe have now signed nearly 5 GW of power purchase agreements (PPAs) with wind farms. This is almost equivalent to Denmark’s total wind energy capacity. 

nieuws
29/01/2019 - 00:00

De bedrijfsplanners proberen landbouwers te overtuigen om  beheerovereenkomsten voor akkervogels vooral te sluiten in gebieden die van nature meest geschikt zijn voor akkervogels