nieuws
30/11/2018 - 00:00

Bart Tommelein, Vlaams Minister van Energie, stelde vandaag de Stroomvoorspeller voor. Dit instrument werd ontwikkeld door het Vlaams Energieagentschap en 3E en is een primeur voor Europa. Op www.stroomvoorspeller.be kan je in realtime zien hoeveel energie onze zonnepanelen en windmolens op land produceren, en hoeveel ze morgen zullen opbrengen. 

nieuws
28/11/2018 - 00:00

De Vlaamse distributienetbeheerders zullen de toegang van Energy People tot hun net beëindigen op 1 januari 2019 omdat deze leverancier niet langer de nodige waarborgen kon bieden. Klanten van Energy People kiezen best voor eind december een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier.

nieuws
28/11/2018 - 00:00

De Europese Commissie heeft een strategische langetermijnvisie voorgesteld voor een bloeiende, moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie tegen 2050: "A Clean Planet for All" — een schone planeet voor iedereen.

nieuws
28/11/2018 - 00:00

France today revealed plans for the build-out of wind energy to 2030 in its multi-annual energy plan. 

nieuws
27/11/2018 - 00:00

De klimaatmaatregelen die worden genoemd in het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord hebben het technisch potentieel om aan het doel van 49% emissiereductie in 2030 te voldoen. De jaarlijkse meerkosten van deze maatregelen zouden neerkomen op € 3 tot 4 miljard in 2030.

nieuws
27/11/2018 - 00:00

Bij de overgang naar duurzame energie zet de Nederlandse overheid sterk in op windmolenparken op zee. Maar deze windparken zijn niet volledig natuurvriendelijk: jaarlijks sterven er mogelijk duizenden vogels door botsingen met de draaiende wieken. 

nieuws
27/11/2018 - 00:00

In opdracht van de minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, in samenwerking met de Université Saint-Louis - Bruxelles, een publiek debat met academici, stakeholders en beleidsmakers over de organisatie van de besluitvorming met betrekking tot het klimaatbeleid in België.

nieuws
26/11/2018 - 00:00
  • Algemene Mobiliteitsraad: integratie advies- en overlegorganen
  • Strategische transformatiesteun RenaSci Oostende Recycling nv in Gent
  • Termijnverlenging definitieve vaststelling GRUP Openruimtegebieden Beneden-Nete
  • Decreet met wijzigingen van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij
nieuws
26/11/2018 - 00:00

Burgers en landbouwers gezocht die bomen willen planten en onderhouden in de koppelingsgebieden met een vergoeding uit het landschapsfonds.

nieuws
23/11/2018 - 00:00

Op 12 september 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de erkenning van het privaat natuurreservaat E-467 “Tienbunders” te Zoutleeuw.