nieuws
06/05/2019 - 00:00
 • Projectsubsidie Enabel
 • Nieuw kadasterplan perceel Z33 (begijnhof Hasselt)
 • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders
 • Omzetting Europese Richtlijn Omgevingslawaai
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Actualisering besluiten rond leefmilieu en landbouw
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’
 • Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuur ‘Kustpolders tussen Oudenburg, Jabbeke en Stalhille’
 • Wijzigingsdecreet diverse bepalingen van het decreet over lage-emissiezones
 • Waals decreet digitale meters
 • Brusselse ordonnantie
 • Vlaanderen als excellente waterstofregio
 • Globaal renovatieplan in Vlaanderen

 

nieuws
06/05/2019 - 00:00

In Vlaanderen betalen we net iets minder voor water dan gemiddeld in onze buurlanden. De integrale waterfactuur is ook iets goedkoper dan in Wallonië en Brussel. De waterfactuur is voor de meeste Vlamingen betaalbaar. Al dénkt de Vlaming zelf wel dat ons drinkwater duur is.

nieuws
05/05/2019 - 00:00

Het voorbije jaar zijn er 30 nieuwe onshore windturbines bijgekomen, goed voor een vermogen van ongeveer 83 megawatt. De provincie Limburg scoort het best wat vermogen per inwoner betreft, gevolgd door de provincie Oost-Vlaanderen. Dat blijkt uit de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap, waar de cijfers van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn terug te vinden.

nieuws
04/05/2019 - 00:00

Op voorstel van Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel stelde de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Golfterrein Witbos’ voorlopig vast. Dit ontwerpplan omvat het voormalige militair domein Kamp A op het grondgebied van Westerlo en Herentals.

nieuws
03/05/2019 - 00:00

Half mei starten de graafwerken in de Alsembergse Beemd. In het nieuwe park is er veel aandacht voor recreatie en waterberging. 

nieuws
03/05/2019 - 00:00

“Kosten die niet rechtstreeks met energie te maken hebben maar nodig zijn om het algemeen beleid te financieren, moeten in de toekomst uit de elektriciteitsfactuur.” Dat zei Vlaams minister van Energie Lydia Peeters tijdens een debat in Hasselt. 

nieuws
03/05/2019 - 00:00

Op maandag 6 mei start het openbaar onderzoek over het ontwerp van het landinrichtingsplan ‘Mijn Mangelbeek’. Die avond organiseren we samen met de gemeente Heusden-Zolder tussen 16 en 20 uur een infomoment in de ZLDR Luchtfabriek. 

nieuws
03/05/2019 - 00:00

De Vlaamse Regering heeft op 26 april 2019 het Verzameldecreet Omgeving (decreet houdende diverse bepalingen inzake omgeving, natuur en landbouw) bekrachtigd en afgekondigd.

nieuws
30/04/2019 - 00:00

Dat is de boodschap van Belgische experten en van het evaluatierapport van het Intergouvernementeel platform voor wetenschap en beleid inzake biodiversiteit en ecosysteemdiensten (IPBES) dat binnenkort wordt gepubliceerd. 

nieuws
29/04/2019 - 00:00

De ‘Stichting Zoniënwoud’ is realiteit. Deze Stichting heeft als belangrijkste doelstelling te werken aan de bescherming van de natuurlijke rijkdom van het woud en, daarnaast, de activiteiten van de belangrijkste spelers van het woud te coördineren.