nieuws
07/06/2002 - 00:00
Justitie moet zijn verantwoordelijkheid opnemen en meer gevolg geven aan processen-verbaal die door de Vlaamse overheid worden opgesteld tegen bedrijven die nog steeds PCB-houdende apparaten in hun gebouwen hebben staan nadat de verwijderingstermijn verstreken is.
nieuws
06/06/2002 - 00:00
En van de strategische projecten van de Vlaamse minister van leefmilieu en Landbouw is het project Integraal Waterbeleid.
nieuws
03/06/2002 - 00:00
Op 9 maart 2001 werd het decreet tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van n of meerdere diersoorten, door het Vlaams Parlement goedgekeurd.
nieuws
24/05/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA principieel de wetgeving op de bescherming van vogels in Vlaanderen verfijnd.
nieuws
24/05/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA haar principile goedkeuring gehecht aan het subsidiebesluit voor bebossing van landbouwgronden.
nieuws
22/05/2002 - 00:00
De dioxineneerslag in Vlaanderen neemt duidelijk af.
nieuws
21/05/2002 - 00:00
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua (Agalev) maakt 75.000 Euro (3 miljoen Belgische frank) vrij voor de Kraenepoel Aalter.