nieuws
05/12/2002 - 00:00
Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot regeling van de NOx- en de CO-emissieniveaus voor de olie- en gasgestookte centrale verwarmingsketels, luchtverwarmers en branders, met een nominale belasting gelijk aan of lager dan 400 kW.
nieuws
05/12/2002 - 00:00
laams minister-president Patrick Dewael en Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua hebben vanmorgen de eerste spadesteek gegeven voor de start van de erosiebestrijdingswerken in Gelinden (Sint-Truiden).
nieuws
05/12/2002 - 00:00
Vlaams milieuminister Vera Dua heeft in het West-Vlaamse Oostkamp 62 hectare aangekocht waarop een bos zal worden geplant.
nieuws
05/12/2002 - 00:00
Op voorstel van mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, en de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de organisatie van de elektriciteitsmarkt.
nieuws
04/12/2002 - 00:00
Vlaams Minister van Leefmilieu Vera Dua heeft vanmorgen, in naam van de Vlaamse regering, de "Verdragen van Gent" ondertekend.
nieuws
02/12/2002 - 00:00
Op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA keurde de Vlaamse regering principieel een herziening van de afvalreglementering (VLAREA) goed.
nieuws
02/12/2002 - 00:00
Op drie jaar tijd is het aantal varkens in Vlaanderen gedaald met n miljoen.
nieuws
02/12/2002 - 00:00
Op voorstel van minister-president Patrick DEWAEL, van minister vice-president Steve STEVAERT, van Vlaams minister Vera DUA, van Vlaams minister Dirk VAN MECHELEN en van Vlaams minister Jaak GABRIELS
nieuws
02/12/2002 - 00:00
Een gezamenlijke aanpak van de problemen en mogelijkheden van Maas en Schelde.
nieuws
29/11/2002 - 00:00
Op de studiedag 'Elektriciteit en warmte uit organisch materiaal en biomassa' (Mol, 26-11-2002) van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen (ODE-Vlaanderen) samen met Vito, Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek, brachten beleidsmensen meer duidelijkheid over de criteria waaraan biomassa en organisch materiaal moeten voldoen om een groenestroomcertificaat te behalen.