nieuws
20/05/2019 - 00:00

Sinds 1 april zien de bodemattesten die OVAM verstuurt er helemaal anders uit. Naast een algemene update van de lay-out en een aanpassing van de opmerkingen onderaan het attest, zijn er ook inhoudelijk enkele zaken gewijzigd. 

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Op 21 mei vieren we Natura 2000, het netwerk van beschermde natuurgebieden op land en op zee. Meer dan 2.000 soorten telt ons Belgisch stukje Noordzee. Tussen de vele ondiepe zandbanken liggen enkele hotspots voor de biodiversiteit. 

nieuws
20/05/2019 - 00:00

Meer dan 11 000 mensen en 345 organisaties kozen vorig jaar tijdens Mei Plasticvrij voor een leven met minder plastic. Dit jaar zetten de Vlamingen zich opnieuw in om de plasticvervuiling een halt toe te roepen. Ze geven leveranciers en verkopers een duidelijk signaal: we willen minder nutteloze en eenmalige plasticverpakkingen.

nieuws
17/05/2019 - 00:00
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Installatiepremie thuisbatterijen
nieuws
17/05/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft het zogenoemde Noodkoopfonds van 15,5 miljoen euro definitief goedgekeurd.  Het budget is bedoeld om ‘noodkoopwoningen’ - woningen in slechte staat die mensen noodgedwongen kopen bij gebrek aan middelen - energetisch te renoveren.

nieuws
17/05/2019 - 00:00

De Vlaamse regering heeft op voorstel van minister van Energie Lydia Peeters een premie voor thuisbatterijen goedgekeurd. Een batterij kan opgewekte energie die niet onmiddellijk lokaal kan worden verbruikt, opslaan om later te gebruiken. Tegelijk zorgt energieopslag ervoor dat het distributienet op piekmomenten niet overbelast wordt. 

nieuws
16/05/2019 - 00:00

Soorten verdwijnen in een ongekend tempo, de biodiversiteit neemt drastisch af. Maar wat kan je daar als burger tegen doen? "Biodiversiteit is ons natuurlijk kapitaal en onze levensverzekering", stellen topwetenschappers wereldwijd. Het stoppen van het verlies aan biodiversiteit is ieders verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een rol te spelen en de kleinste actie telt.  

nieuws
15/05/2019 - 00:00

De Europese Commissie heeft beslist het Europees burgerinitiatief "Red de bijen! Bescherming van de biodiversiteit en verbetering van habitats voor insecten in Europa" te registreren. De organisatoren dringen er bij de Commissie op aan "wetgeving vast te stellen voor de instandhouding en verbetering van habitats voor insecten als indicatoren voor een onbeschadigd milieu". 

nieuws
13/05/2019 - 00:00

Maar liefst 130 Vlaamse gemeenten hebben in totaal 210 projecten ingediend in het kader van de oproep ‘Lokale Energieprojecten’. Ze hopen op een deel van de 6 miljoen euro die de Vlaamse regering vrijmaakte uit het Klimaatfonds. De kostprijs van alle aanvragen overstijgt het voorziene bedrag. 

nieuws
13/05/2019 - 00:00
 • Zero-emissiewagens: herverdelingsbesluit
 • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
 • Deelname-toetreding Vlaamse Waterweg nv aan vzw Bedrijventerreinmanagement Tech Lane Ghent Eiland Zwijnaarde
 • Meerwaarderegeling onteigeningsvergoeding
 • Ontwerpstatuten Flanders Future Techfund
 • Goedkeuring addendum aan het Brownfieldconvenant 7. Willebroek Noord
 • Beauvent cvba: subsidie uitrol warmtenet Oostende
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk: afwijking PRUP 'Uitbreiding Horensbergdam'
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven