nieuws
03/07/2019 - 00:00

WindEurope, Cefic (the European Chemical Industry Council) and EUCIA (the European Composites Industry Association) have created a cross-sector platform to advance novel approaches to the recycling of wind turbine blades.

nieuws
03/07/2019 - 00:00

Het Landschapsfonds Westhoek draagt bij aan jouw crowdfundingcampagne voor een groen initiatief in je buurt! Heb jij een voorstel of zit je met een idee? Meld je voor 25 augustus 2019 aan en maak kans op een bijdrage tot €5.000.

nieuws
03/07/2019 - 00:00

Het GLB Strategisch Plan 2021-2027 is in volle voorbereiding. Ziet u een bestaande maatregel die verbeterd kan worden? Of heeft u een idee voor een nieuwe GLB-maatregel? 

nieuws
02/07/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters gaat de aanvraagprocedure voor de sloop- en heropbouwkorting vergemakkelijken. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. De sloop- en heropbouwkorting is ingevoerd op 1 maart en geldt in principe voor vergunningen aangevraagd vanaf 1 oktober 2018 tot eind oktober 2019. Maar de aanvraagprocedure blijkt voor vele rechthebbenden onduidelijk of te streng, waardoor zij de korting dreigen mis te lopen. 

nieuws
01/07/2019 - 00:00

De zomervakantie is begonnen. Ga je naar zee? Laat je afval niet achter. Plastics kunnen tot 450 jaar aanwezig blijven in zee en breken af tot kleine fragmenten (waaronder microplastics) die nooit helemaal verdwijnen. Ook van thuis uit kan je de zee beschermen op tal van eenvoudige manieren.

nieuws
01/07/2019 - 00:00
 • Complex project toegankelijkheid (achter)haven Zeebrugge
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Installatiepremie thuisbatterijen
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Steunmechanisme groene stroom en warmtekrachtkoppeling: wijzigingsbesluit
 • Wijzigingen aan het Protocol ter bestrijding van verzuring, eutrofiëring en ozon
 • Protocol van Göteborg over grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Geluidsactieplannen voor agglomeraties Antwerpen, Gent, Brugge referentiejaar 2016
 • Definitieve vaststelling gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Spoorweginfrastructuur en natuurpark Oude Landen te Ekeren’
 • Gedeeltelijke intrekking GRUP ‘Jongenbos en Vallei van de Mombeek van Wimmershoven tot Wimmertingen’
 • VLAREM III: omzetting BBT-conclusies grote stookinstallaties
 • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
 • Wijziging opheffingsbesluit reservatiestroken
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Openruimteverbindingen Rupelstreek
 • GRUP Uitbreiding Aertssen nv
 • UC Limburg: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Hogeschool PXL: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat hernieuwbare energiesystemen
 • Thomas More Mechelen-Antwerpen: erkenning graduaat HVAC-systemen
 • Ad-hoc investeringssteun warmtenet Antwerpen Noord

 

nieuws
28/06/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters reageert ontgoocheld op de actie van de Vlaamse Energieregulator (VREG) om artikel 31 van het decreet digitale meter (keuzevrijheid) aan te vechten voor het Grondwettelijk Hof. Exact over een week start de uitrol van de digitale meter in de Vlaamse huishoudens en kleine bedrijven. 

nieuws
28/06/2019 - 00:00

Wie een premie wil aanvragen voor een thuisbatterij, kan dat vanaf 1 augustus. De Vlaamse regering keurde het voorstel eerder al goed, met het verkrijgen van het advies van de Raad van State is de procedure helemaal rond. Thuisbatterijen zijn een optie om zelf opgewekte stroom die niet meteen verbruikt wordt, op te slaan. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Slimme opslag van lokaal opgewekte groene energie is een volgende stap in onze energietransitie. De premie kan eigenaars van zonnepanelen over de streep trekken om een batterij aan te schaffen.” 

nieuws
28/06/2019 - 00:00

While emissions of most air pollutants remain on a downward trend across the European Union, emissions of ammonia from the agricultural sector continue to rise, posing a challenge for EU Member States in meeting EU air pollution limits, according to updated data released by the European Environment Agency (EEA). 

nieuws
27/06/2019 - 00:00

As September’s UN Climate Summit fast approaches and the mercury rises across Europe and India, the pressure is on to find workable solutions that can quickly turn down the planet’s thermostat.