nieuws
16/11/2018 - 00:00

U kan de visienota “Belgisch interfederaal Energiepact – Een gemeenschappelijke visie voor de energietransitie” via bijgaande link consulteren.

nieuws
16/01/2018 - 00:00

Klimaatverandering is een prioriteit van de EU. Ontdek hoe de EP-leden energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen willen stimuleren.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Onderzoekers van UT-onderzoeksinstituut MESA+ hebben een belangrijke stap gezet in het efficiënter maken van technologie om zonnebrandstoffen (solar fuels) op te wekken. Hierbij zet je energie uit zonlicht rechtstreeks om naar een bruikbare brandstof; in dit geval waterstof.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Van 15 januari t.e.m. 13 februari loopt een openbaar onderzoek over de plannen voor het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze in Middelkerke. 

nieuws
15/01/2018 - 00:00

Innovative low-carbon technologies are vital for reducing greenhouse gas emissions and ensuring a healthy environment for the next generations. However, promising technologies often fail to reach the market due to a lack of resources to demonstrate their capabilities on a large scale.

nieuws
15/01/2018 - 00:00

De VMM publiceert nieuwe modelkaarten die op hoge ruimtelijke resolutie de luchtkwaliteit tonen in Vlaanderen. Deze zijn momenteel de wetenschappelijk meest onderbouwde en best beschikbare kaarten.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Hoe we het ook draaien of keren: onze levenskwaliteit in stads- of dorpskernen is onlosmakelijk verbonden met het daar aanwezige groen. Dergelijke groenvoorzieningen bieden tal van voordelen: betere infiltratie regenwater, meer biodiversiteit, positieve invloed op gezondheid, meer verkoeling (terugdringen hitte-eiland-effect), …

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Europa heeft een nieuwe methode ingevoerd die het verbruik en de CO2-uitstoot van auto’s op een meer realistische manier meet. Vanaf nu kan u op het CO2-etiket zowel de oude als de nieuwe testwaarden terugvinden.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het realisatiegericht instrumentarium ('instrumentendecreet'). Het zet een logische en noodzakelijke vervolgstap in de bundeling en de afstemming van omgevingsinstrumenten met het oog op ruimtelijke realisaties op het terrein.

nieuws
12/01/2018 - 00:00

Het multi-stakeholderplatform op hoog niveau van de Commissie over de follow-up van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties in de EU is voor het eerst bijeengekomen op woensdag 10 januari.