nieuws
10/09/2019 - 00:00
  • Wijziging VLAREME
  • Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties periode 2021-2030
  • Wijziging besluit lage-emissiezones voor land- of bosbouwtrekkers op wielen
  • Verslag WaterRegulator
nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt. De verwerking verliep via de StaalName-applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 landbouwers. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. 

nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. 

nieuws
09/09/2019 - 00:00

De Watergroep start dit najaar met de plaatsing van 800 gratis drinkwatertappunten bij de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Op 9 september 2019 werd het eerste drinkwatertappunt ingehuldigd in Kapelle-op-den-Bos, in aanwezigheid van Herman Verbruggen, peter van het project drinKraantjeswater, en Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 

nieuws
06/09/2019 - 00:00

Het aanpakken van de verkeerscongestie vormt één van de belangrijke uitdagingen voor de gezamenlijke overheden in ons land. We stellen immers vast dat de huidige transportfiscaliteit, gekenmerkt door vlakke autotaksen en hoge subsidies aan salariswagens en openbaar vervoer, niet meer is aangepast aan de realiteit. Het Federaal Planbureau heeft een fundamentele hervorming doorgerekend. Deze introduceert een slimme kilometerheffing die het fiscaal systeem perfect doet aansluiten bij de externe congestie- en milieukosten.

nieuws
04/09/2019 - 00:00

Crop and livestock production is projected to decrease and may even have to be abandoned in parts of Europe’s southern and Mediterranean regions due to the increased negative impacts of climate change, according to a European Environment Agency (EEA) report published today. The study says that adapting to climate change must be made a top priority for the European Union’s agriculture sector if it is to improve resilience to extreme events like droughts, heatwaves and floods. 

nieuws
03/09/2019 - 00:00

In het kader van landinrichting in de Molenbeekvallei loopt er een openbaar onderzoek onteigening van 16 september tot en met 15 oktober 2019

nieuws
02/09/2019 - 00:00

Slimme laadpalen in 21 Nederlandse gemeenten

nieuws
02/09/2019 - 00:00

Belangrijke inbeslagname op de grote Vlooienmarkt en Antiekbeurs van Ciney die elk jaar meer dan 500 standhouders trekt uit heel Europa. Voor de actie werden zo'n 30 inspecteurs, controleurs, politieagenten en experten gemobiliseerd, onder wie inspecteurs van het directoraat Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid en inspecteurs van de FOD Economie die toezicht houden op de markt van de kunstwerken. 

nieuws
30/08/2019 - 00:00

Ministerieel besluit houdende een definitief onteigeningsbesluit tot onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen bestemd voor de oprichting van rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in Turnhout - Bekendmaking