nieuws
21/09/2017 - 00:00

Eind augustus lagen er in totaal meer dan 300.000 zonnepaneleninstallaties in Vlaanderen. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein is verheugd over de inspanningen van de burgers om te investeren in hernieuwbare energie. ‘Maar als we onze Europese doelstellingen willen halen, hebben we veel meer grote zonnepaneleninstallaties nodig.’

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Zaterdag 16 september 2017 was het exact 30 jaar geleden dat de eerste 24 landen, waaronder België, het Protocol van Montreal ondertekend hebben dat als doel heeft de gassen te bestrijden die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de stratosferische ozonlaag. Dit protocol is sindsdien een groot wereldwijd succes geworden !

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Airlines would remain exempt from paying for CO2 emissions from intercontinental flights until 2020 under plans backed by MEPs this week.

nieuws
19/09/2017 - 00:00

De dienst Mer van het Vlaams Departement Omgeving heeft de aanvullende richtlijnen opgemaakt voor het onderzoek naar de locaties voor een IKEA-vestiging in Zuid-West-Vlaanderen (regio Kortrijk). De vier redelijke alternatieven voor de inplanting van het IKEA-woonwarenhuis zijn de zoekzones Heule-Ringshopping, Evolis, Hoog-Kortrijk en Ter Biest Wevelgem

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Landbouwers die een beheerovereenkomst water (PDPOII) of een beheerovereenkomst waterkwaliteit (PDPOIII) hebben gesloten met de Vlaamse Landmaatschappij, moeten tussen 1 oktober en 16 november 2017 een nitraatresidubepaling laten uitvoeren.

nieuws
19/09/2017 - 00:00

Eurostat, het bureau voor de statistiek van de Europese Commissie, heeft vandaag een geactualiseerd richtsnoer gepubliceerd over de registratie van energieprestatiecontracten (EPC's) in overheidsrekeningen.

nieuws
18/09/2017 - 00:00

In de vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU worden alle bestaande en nieuwe horizontale en sectorspecifieke initiatieven samengebracht in een allesomvattende strategie voor de industrie. 

nieuws
15/09/2017 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2017 op het Mestbankloket gepubliceerd. Het nitraatresidu moet worden bepaald tussen 1 oktober en 15 november.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

De Vlaamse regering heeft het voorstel van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd om de rekenmethodiek ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’ (EPB) te optimaliseren. Warmtepompen en zonneboilers zullen daardoor in de toekomst meer meetellen voor een gunstiger, lager E-peil van gebouwen.

nieuws
15/09/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw had de Vlaamse regering op 18 november 2016 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge – herneming’ voorlopig goedgekeurd en aan de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) opdracht gegeven een flankerend beleid uit te werken voor de getroffen landbouwers.