nieuws
14/02/2019 - 00:00

Deze wetenschapsexpeditie gaat van start op 19 februari, de dag van de internationale conferentie ‘Climate Change and Oceans Preservation’ die georganiseerd wordt op initiatief van de ministers Marghem en De Backer. Deze 22-daagse missie wordt geleid door een jong en dynamisch team van studenten en onderzoekers van zowel Franstalige als Nederlandstalige universiteiten. Het doel: de impact van de klimaatverandering op het Witte Continent onderzoeken.

nieuws
14/02/2019 - 00:00

Er staat opnieuw een voorontwerpbesluit tot wijziging van titel III van het VLAREM op stapel, teneinde de omzetting van de BBT-conclusies van de BREF LCP mogelijk te maken.

nieuws
13/02/2019 - 00:00

New rules setting out a clear regulatory framework to operate gas pipelines inside the EU and from non-EU countries were provisionally agreed between MEPs and member states.

nieuws
13/02/2019 - 00:00

Sinds enkele weken komen geregeld tienduizenden Vlamingen op straat om hun bezorgdheid over de klimaatopwarming te uiten. Vooral jongeren zijn de gangmakers van deze ‘call to action’. Van bij zijn aanstelling als klimaatminister stelde Koen Van den Heuvel herhaaldelijk de nood aan dialoog en overleg centraal. Het mag dan ook niet verwonderen dat hij onmiddellijk de hand reikte aan de bezielers van de klimaatmarsen. Hun gesprek leverde enkele concrete engagementen op.

nieuws
12/02/2019 - 00:00

Federaal Minister van Post Philippe De Backer, Vlaams Minister van Energie Lydia Peeters, CEO van bpost Koen Van Gerven en CEO van ENGIE Fabricom Mark Dirckx hebben vandaag de zonnepaneleninstallatie op het dak van het bpost sorteercentrum van Antwerpen officieel ingehuldigd. Het is ondertussen het 4de sorteercentrum dat werkt met zonne-energie. Met deze initiatieven wil bpost zijn titel van “meest groene postale operator ter wereld” handhaven en gaat ENGIE verder op zijn elan om van België een rolmodel te maken in energie-efficiëntie.

nieuws
11/02/2019 - 00:00
  • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering 
  • Omzetting van de Best Beschikbare Technieken-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten
  • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen
nieuws
08/02/2019 - 00:00

The International Energy Agency officially took over on 1 February as the Facilitator of the Biofuture Platform, a group of 20 countries seeking to accelerate development and scale up deployment of modern sustainable low carbon alternatives to fossil based solutions in transport, chemicals, plastics and other sectors.

nieuws
07/02/2019 - 14:45

Zowel het Departement Landbouw en Visserij als de Vlaamse Milieumaatschappij hebben projectoproepen gelanceerd rond duurzaam waterbeheer.

nieuws
07/02/2019 - 00:00

Maandag 4 februari 2019 was een historische dag voor het natuurreservaat het Zwin. De oude 'Internationale Dijk' werd doorgebroken, waardoor er 120 hectare extra ruimte voor natuur is bijgekomen. De VMM bouwde in het projectgebied een nieuw pompgemaal dat de waterpeilen binnen het gebied beheert.

nieuws
06/02/2019 - 00:00

On 5 February WindEurope attended a workshop in the Federal Parliament of Belgium on the draft of the Belgian National Energy and Climate Plan (NECP).