nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Mestbank stelt vast dat eindproducten van mestverwerking in de praktijk vaak veel rijker zijn aan nutriënten dan wat wordt doorgegeven.

nieuws
22/01/2020 - 00:00

De Vlaamse visserij zet sterk in om duurzamer te worden en lanceerde in 2018 het project ‘Visserij Verduurzaamt’, een erkenning van de Belgische rederijen rond verduurzaming. Uit een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Tommelein (Open Vld) aan minister van Visserij Hilde Crevits (CD&V) blijkt dat 80% van de Belgische reders reeds deelnemen aan het project. Bovendien zal het project ook worden uitgebreid naar de consument. Bart Tommelein (Open Vld): ‘Op een duurzame manier van zee tot bord is dé doelstelling.’

nieuws
22/01/2020 - 00:00

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

nieuws
21/01/2020 - 00:00

Omdat Vlaanderen sterk afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen en producten, gebeurt die uitstoot vaak in andere landen. Momenteel bedraagt de materialenvoetafdruk van de Vlaamse consumptie jaarlijks ongeveer 19 ton per inwoner. Voor een duurzame consumptie zou dat tegen 2050 nog 7 ton per inwoner mogen zijn, of maar liefst vier keer minder dan vandaag, stelt het VN-Milieuprogramma (UNEP).

nieuws
21/01/2020 - 00:00

Eén van de beleidsdoelstellingen van de OVAM is om tegen 2036 de sanering van alle historische bodemverontreiniging op te starten. De Vlaamse overheid speelt zelf een belangrijke rol bij deze aanpak van historische bodemverontreiniging.

nieuws
21/01/2020 - 00:00
  • No safe level for lead in PVC products 
  • Commission’s proposal not compatible with REACH regulation 
  • Parliament to vote on whether or not to veto the Commission regulation at February plenary
nieuws
21/01/2020 - 00:00

De Lijn, Lantis, De Werkvennootschap, het agentschap Wegen en Verkeer, De Vlaamse Waterweg nv, het agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en het departement Mobiliteit en Openbare Werken bundelen de krachten om de klimaatdoelstellingen van de Vlaamse overheid tegen 2030 te halen. De doelstellingen zijn ambitieus: minstens 40% minder CO2-uitstoot en 27% minder energieverbruik t.o.v. 2015. 

nieuws
21/01/2020 - 00:00

Het Verenigd Koninkrijk stapt binnenkort uit de Europese Unie. De Brexit heeft verschillende gevolgen, ook op het vlak van grensoverschrijdend transport van afvalstoffen.

nieuws
20/01/2020 - 14:23

Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Construction and demolition waste makes up just over one third of total waste generation in the EU. Despite relatively high recovery rates of used materials, Europe’s construction sector will need to be even more ambitious in its waste management practices if it is to fully embrace Europe’s circular economy. According to a European Environment Agency (EEA) briefing published today, circular approaches are key to increasing the quality and quantity of recycling and reuse of construction and demolition materials.