nieuws
22/01/2020 - 00:00

Can fisheries and offshore wind farms co-exist? This was the title of an event organised today by the European Parliament’s Committee on Fisheries (PECH). The answer to this question, of course, is yes – but the happy coexistence of offshore wind and fisheries require specific conditions. European institutions now need to connect stakeholders and provide a dedicated place for sharing best practices and solutions.

nieuws
21/01/2020 - 00:00
  • No safe level for lead in PVC products 
  • Commission’s proposal not compatible with REACH regulation 
  • Parliament to vote on whether or not to veto the Commission regulation at February plenary
nieuws
20/01/2020 - 14:23

Rechtzettingen besluiten waterproductie en -voorziening

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Construction and demolition waste makes up just over one third of total waste generation in the EU. Despite relatively high recovery rates of used materials, Europe’s construction sector will need to be even more ambitious in its waste management practices if it is to fully embrace Europe’s circular economy. According to a European Environment Agency (EEA) briefing published today, circular approaches are key to increasing the quality and quantity of recycling and reuse of construction and demolition materials. 

nieuws
17/01/2020 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel. Daarvoor zijn de verschillen in de effecten van grondstoffengebruik te groot.

nieuws
15/01/2020 - 00:00

EP-leden steunen de Green Deal, maar benadrukken de noodzaak van een rechtvaardige en inclusieve transitie en strenge tussentijdse streefdoelen. 

nieuws
15/01/2020 - 00:00

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) bracht op woensdag 15 januari een bezoek aan de 98ste editie van het Autosalon in Brussel. Naast een rondgang bij een aantal auto- en motorconstructeur, ging de minister ook langs bij #WeAreMobility. De focus lag vooral op elektrificatie en het gebruik van data binnen mobiliteit waar momenteel een proefproject rond loopt en gesprekken gaande zijn.

nieuws
14/01/2020 - 00:00

De Europese Unie is vastbesloten om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale blok ter wereld worden. Dat vergt forse investeringen van zowel de EU als de overheden in de lidstaten, maar ook van de private sector.

nieuws
14/01/2020 - 00:00

De opmaak van een instrumentendecreet  is opgestart tijdens de vorige regeerperiode. Daarbij staat een omgevingsbeleid vanuit gebiedsgerichte realisaties voorop, in combinatie met een verbeterd instrumentarium. Het instrumentendecreet moet de nodige tools voorzien voor overheden en andere actoren die op het terrein met ruimtelijke ontwikkelingen bezig zijn, om te komen tot realisatie van hun ruimtelijke projecten.

nieuws
13/01/2020 - 00:00

In 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016. Die afspraak tekent minister van Veldhoven (Milieu en Wonen) vandaag in Utrecht met 36 gemeenten en negen provincies. Dit Schone Lucht Akkoord betekent dat mensen langer en gezonder leven. Voorheen waren vooral de verplichte Europese grenswaarden leidend. Met dit akkoord gaat dit kabinet een stap verder: de Europese normen zijn de ondergrens, gezondheidswinst door schonere lucht het doel dat gerealiseerd wordt.