nieuws
09/08/2017 - 00:00

The public consultation on the EU's Trans-European Networks - Energy (TEN-E) Regulation will close on 4 September. It invites anyone with an interest in the TEN-E strategy, the EU's plan to help national governments and companies to build energy infrastructure that extends across the borders of EU countries, to give their views.

nieuws
07/08/2017 - 00:00

The Sinbio project, which uses a biomass boiler to convert straw, hay and woody material into renewable energy in the town of Trebišov in Slovakia, was the winner of the Businesses category in the EU Sustainable Energy Awards. 

nieuws
04/08/2017 - 00:00

Nu de oogstperiode voor een aantal hoofdteelten is ingezet, zal er volgens de traditie opnieuw dierlijke mest gevoerd worden tijdens de komende weken op landbouwpercelen met een nateelt of vanggewas. 

nieuws
01/08/2017 - 00:00

De wet van 21 juli 2017 betreffende de milieubescherming en de regulering van de activiteiten op Antarctica onder de rechtsbevoegdheid van België treedt in werking op 28 juli 2017.

nieuws
31/07/2017 - 00:00

Er bestonden twee aanstiplijsten (bouwen - verkavelen) waarmee aanvragers na kunnen gaan of hun ontwerp voldoet aan de gewestelijke verordening hemelwater. Deze aanstiplijsten werden nu herwerkt tot addendum B25 bij de aanvraag tot omgevingsvergunning.

nieuws
28/07/2017 - 00:00

MAP 5 bepaalt dat vanaf 1 januari 2017 op alle percelen in Vlaanderen groter dan 30 are automatisch de strengste fosfaatnormen van klasse IV gelden. 

nieuws
28/07/2017 - 00:00

In June 2017, as part of EU Sustainable Energy Week, four innovative sustainable energy projects received EU Sustainable Energy Awards. The Home Energy Saving Kit project, which supplies energy saving toolkits to households in Dublin, Ireland, was the winner of the Consumers category. Suzanne Fitzpatrick, Communications Manager for the company behind the project, explains further.

nieuws
19/07/2017 - 14:10

De Vlaamse regering heeft het ontwerpdecreet Digitale Meters van Vlaams minister van Energie Bart Tommelein goedgekeurd. ‘Vandaag zetten we een belangrijke stap naar de flexibilisering van ons energiesysteem. Digitale meters vormen daarin een cruciale en onmisbare schakel. 1 januari 2019 zullen we starten met de uitrol’, aldus Bart Tommelein. 

nieuws
18/07/2017 - 00:00

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) onderzoekt vanaf 18 juli de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter.

nieuws
17/07/2017 - 00:00

De in de omzendbrief uitgedrukte doelstellingen gelden als gewestelijke invulling van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling in de zin van artikel 1.1.4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het artikel biedt een referentiekader bij de opmaak en de interpretatie van ruimtelijke plannen en bij de beoordeling van vergunningsaanvragen.