nieuws
25/04/2019 - 00:00

Veranderingsgericht bouwen kan een sleutelrol spelen in het verlagen van de milieu-impact van de bouwsector. Het thema is een belangrijke stap in de transitie naar het hergebruiken van ruimtes en materialen. Gebouwen kunnen namelijk zo ontworpen worden dat ze eenvoudig van functie kunnen veranderen en dat de onderdelen ervan.

nieuws
25/04/2019 - 00:00

De volgende generaties hebben recht om in een gezonde en welvarende wereld te leven. Daarom moeten we onze economische welvaart en groei ontkoppelen van de milieu-impact en de steeds groeiende grondstofbehoefte van onze huidige economie.

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Een financiële stimulans bij de aanpak van een bodemsanering is vaak meer dan welkom. Misschien is cofinanciering wel interessant voor u?

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Alle Vlaamse gemeenten hebben een uitnodiging gekregen van de VVSG (Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten) om deel te nemen aan lerende netwerken rond afvalbeleid. Opzet is om vergelijkbare gemeenten samen te brengen om informatie en best practices uit te wisselen om het restafval verder te laten afnemen. 

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. 

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Winkeliers mogen plastic wegwerpzakken niet meer gratis aanbieden aan de kassa. Eventorganisatoren mogen vanaf 2020 geen wegwerpbekers meer gebruiken tenzij ze die voor meer dan 90 % gescheiden inzamelen voor recyclage. 

nieuws
25/04/2019 - 00:00

Sinds kort bestaat er een nieuw fonds voor de garage-, carrosserie- en landbouwmachinesector: Tersana. Bedrijven die met bodemverontreiniging geconfronteerd worden, kunnen via het fonds een beroep doen op financiële steun van de overheid, maar vooral ook de organisatie van hun saneringswerken overdragen.

nieuws
24/04/2019 - 00:00

Vlaams minister Koen Van den Heuvel maakt 73.462 euro vrij om het project ‘Scheldehelden 2.0’ te ondersteunen. “Na een projectoproep zijn 12 kortetermijnprojecten in Klein-Brabant geselecteerd. Zij kunnen in de periode 2019-2020 op Vlaamse medefinanciering rekenen.

nieuws
23/04/2019 - 00:00

Op 23 april start de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) met de restauratie van de veldkapel en het calvariekruis in het Sint-Pietersveld. De kapel en het kruis liggen bij het kruispunt van de Maria-Aalterstraat en de Bruggesteenweg in Wingene.

nieuws
19/04/2019 - 00:00

Op 18 april 2019 heeft de administrateur-generaal van de OVAM een besluit genomen tot definitieve vaststelling van de onteigening van onroerende goederen Rittwegerlaan 1 in Machelen, met onteigeningsplan 'Proces-verbaal van meting – onteigeningsplan - Gemeente Machelen tussen R0-Rittwegerlaan-Kerklaan en spoorweg’ met referentienummer bij het kadaster ‘23047/10274’ en projectnota 'Bodemsanering terreinen ter hoogte van Rittwegerlaan en Kerklaan te Machelen'.