nieuws
18/02/2020 - 00:00
 • Afwijking en delegatie GRUP Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) aan Dilbeek
 • Wijziging Energiebesluit: aanpassingen rond geothermie bij groene warmte
 • Oproep energetische renovatie noodkoopwoningen
 • Statutenwijziging De Vlaamse Waterweg nv

 

nieuws
13/02/2020 - 00:00

Het verstrengde mestbeleid dat sinds het voorjaar van 2019 in voege is, botst met de pachtwetgeving. Voor cultuurcontracten, beter gekend onder de naam seizoenspachten, komen landbouwers in een juridisch vacuüm terecht wanneer degene die de verantwoordelijkheid draagt voor de bemesting niet dezelfde persoon is als degene die de teelt verbouwt. “De Vlaamse landbouwadministratie en de leefmilieuadministratie onderzoeken op dit ogenblik een aantal pistes om uit de impasse te geraken”, klinkt het.

nieuws
12/02/2020 - 00:00
Via de Compensatie Indirecte Emissiekosten kunnen een aantal specifieke elektriciteits-intensieve sectoren een vergoeding krijgen voor de aan hen doorgerekende kosten ten gevolge van het Europese emissiehandelssysteem.
 
nieuws
12/02/2020 - 00:00

De Europarlementariërs vetoën een voorstel van de Europese Commissie dat zou leiden tot het toestaan van lood in gerecycled pvc.

nieuws
10/02/2020 - 00:00
 • Erkenning beroepskwalificatie Medewerker bosbouw
 • Erkenning beroepskwalificatie Bosbouwer
 • Erkenning Thor Park Genk als regelluwe zone voor energie  
 • GRUP R4 – knoop Wondelgem
 • Dading in kader van studieopdracht aanleg oostelijke tangent tussen E17 en R42
nieuws
07/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) staat open voor het idee om zesassige vrachtwagens met een maximaal toegelaten massa van 50 ton toe te staan op onze Vlaamse wegen. De minister benadrukt echter wel dat dit soort transport aan een aantal (technische) voorwaarden moet voldoen.

nieuws
07/02/2020 - 00:00

EnergyVille gaat met regelluwe zone voor het eerst energie uitwisselen tussen gebouwen

nieuws
05/02/2020 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir reageert op het voorstel van de Europese Commissie tot verdeling van middelen uit het zogenaamde Just Transition Fund. “Europa is echt de pedalen kwijt. Als de Europese Commissie haar voorstellen niet bijstuurt wordt de Green Deal voor Vlaanderen een Mean Deal.

nieuws
05/02/2020 - 00:00

Amid a need for more accurate, up-to-date and harmonised data and monitoring on Europe’s valuable woodlands, the European Environment Agency and the European Commission today launched a new Forest Information System for Europe (FISE) which aims to become Europe’s knowledge hub to monitor the state, health and sustainability of Europe’s many forests.

 

nieuws
04/02/2020 - 11:39
 • GRUP Scheldepolders Hingene: definitieve vaststelling
 • GRUP Omgeving vliegveld Malle
 • VLAREME: AGR-GPS-systeem bij transport vloeibare dierlijke mest
 • Voorkeursbesluit complex project extra containerbehandelingscapaciteit in het havengebied Antwerpen (ECA)
 • Commissie EBO inzake de uitvoering van de energiebeleidsovereenkomsten voor de energie-intensieve industrie: jaarverslag 2018
 • Adviezen Vlaams Energie- en Klimaatplan (VEKP)