nieuws
24/05/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera DUA principieel de wetgeving op de bescherming van vogels in Vlaanderen verfijnd.
nieuws
22/05/2002 - 00:00
De dioxineneerslag in Vlaanderen neemt duidelijk af.
nieuws
21/05/2002 - 00:00
Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera Dua (Agalev) maakt 75.000 Euro (3 miljoen Belgische frank) vrij voor de Kraenepoel Aalter.
nieuws
17/05/2002 - 00:00
De Vlaamse vissers kunnen in de toekomst een ecobonus toegekend krijgen.
nieuws
16/05/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft gisteren op voorstel van Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua de afbakening van de kwetsbare gebieden definitief goedgekeurd.
nieuws
08/05/2002 - 00:00
Uitgebreide controle op de kwaliteit van het drinkwater, meer impulsen voor een duurzaam gebruik van water en een duidelijke band tussen verbruik van water en de afvalwaterheffing.
nieuws
30/04/2002 - 00:00
Minister voor Binnenlandse Aangelegenheden, Ambtenarenzaken en Buitenlands Beleid Paul Van Grembergen (Spirit), bevoegd voor Monumenten en Landschappen, tekende zopas het beschermingsbesluit voor het landschap 'De vloeiweiden of Watering' te Lommel-Kolonie.
nieuws
08/03/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA definitief een besluit goedgekeurd dat de bestrijding van de huismus volledig verbiedt.
nieuws
08/03/2002 - 00:00
Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :