nieuws
08/03/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA principieel het vijfde preventiestimulerende programma (PRESTI 5) goedgekeurd.
nieuws
08/03/2002 - 00:00
Op voorstel van minister vice-president Steve STEVAERT :
nieuws
08/03/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA definitief een besluit goedgekeurd dat de bestrijding van de huismus volledig verbiedt.
nieuws
06/03/2002 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua zal op zaterdag 9 maart om 11u de eerste spadesteek geven voor een herbebossingsproject in Lovendegem.
nieuws
05/03/2002 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua raadt vissers aan om rivierpaling die in Vlaanderen gevangen wordt, niet te consumeren.
nieuws
01/03/2002 - 00:00
De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Leefmilieu en Landbouw Vera DUA haar principile goedkeuring gehecht aan een samenwerking tussen de afdeling Heffingen van de Vlaamse Milieumaatschappij en Mestbank van de Vlaamse Landmaatschappij voor het verzenden van aangifteformulieren naar de landbouwers.
nieuws
22/02/2002 - 00:00
Vandaag werd met de federale regering en het Brussels gewest een principieel akkoord bereikt over de invoering van geluidsimmissienormen voor de nacht rond de luchthaven van Zaventem.
nieuws
19/02/2002 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua gaat aan haar collega Jaak Gabrils voorstellen om groene expansiesteun te geven aan drie textielbedrijven die willen overschakelen naar een alternatieve waterbron.
nieuws
15/02/2002 - 00:00
De Vlaamse afvalstoffenmaatschappij OVAM gaat in overleg treden met de voedingsketen om tot een vervroegde afbouw van PCB-houdende apparaten in deze sector te komen.
nieuws
13/02/2002 - 00:00
Vlaams minister van leefmilieu en landbouw Vera Dua heeft de vergunningsaanvraag voor het uitbaten van een stort voor baggerspecie in Steendorp, deelgemeente van Temse, geweigerd.