nieuws
14/10/2019 - 00:00

In Leuven werd de vistrap geopend, sluitstuk van het nieuw aangelegde Sluispark. Dankzij deze vistrap kunnen vissen nu stroomopwaarts zwemmen rond de stuw in de 4de Dijlearm en de boven- en zijlopen van de Dijle bereiken om er te paaien en op te groeien.

nieuws
14/10/2019 - 00:00

Op vrijdag 11 oktober vierden de Noordzeelanden in Bonn (Duitsland) hun 50-jarige samenwerking. In het kader van het Akkoord van Bonn strijden België, Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Denemarken, Ierland, Zweden en Noorwegen samen met de EU tegen vervuiling van de Noordzee.

nieuws
11/10/2019 - 00:00

Dit normenboek voor digitale aanvragen voor een omgevingsvergunning is van toepassing sinds 2017. Op basis van onze eigen ervaringen en van reacties van aanvragers van infrastructuurprojecten hebben we het normenboek nu geactualiseerd.

nieuws
11/10/2019 - 00:00

Het streven naar een minder vervuilende economie heeft een hoge kost. De EU wil daarom meer privaat vermogen aantrekken aangezien publieke fondsen niet volstaan.

nieuws
09/10/2019 - 00:00

More investment is needed to make urban waste water treatment plants fit to meet the difficult challenges posed by the impacts of climate change, as well as the presence of antibiotics and other micro-pollutants in waste water, according to a European Environment Agency (EEA) briefing published. 

nieuws
08/10/2019 - 00:00

The International Energy Agency is inviting input from people around the world on ways to jump-start progress on energy efficiency. The contributions will help to inform the work of the Global Commission for Urgent Action on Energy Efficiency.

nieuws
08/10/2019 - 00:00

During his hearing in the European Parliament, Commissioner-designate Frans Timmermans, pledged to propose an increase of the EU 2030 climate target to 55% emission cuts. The timing of this proposal however might not allow for Member States' approval well in time before the UN Climate Summit in November 2020.

nieuws
04/10/2019 - 00:00

De Minaraad stelde zijn advies vast over het ontwerpuitvoeringsplan voor kunststoffen 2019-2024. Een belangrijke doelstelling van het plan is om een overzicht te bieden van de beleidsacties die zich de komende jaren aandienen met het oog op het verduurzamen van het kunststoffengebruik.

nieuws
04/10/2019 - 00:00

A clear majority of EU Environment Ministers have called for raising the EU 2030 climate target today. 

nieuws
02/10/2019 - 00:00

Europe has set a target that 32% of its energy should come from renewables by 2030, up from 17.5% today. Corporates are and can play an even bigger role in meeting this target.