nieuws
22/10/2019 - 00:00

Op grond van het Milieuvergunningendecreet kon de exploitatie van een bestaande inrichting worden verdergezet tot er een ‘definitieve beslissing’ was over de vergunningsaanvraag op voorwaarde dat de milieuvergunningsaanvraag tijdig werd ingediend. Artikel 111 van de Codextrein wijzigde de definitie van het begrip ‘definitieve beslissing’.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De projectoproep ‘Landbouw-Natuur, op zoek naar een win-win’ ondersteunt initiatieven die landbouw en natuur contstructief laten samengaan &  die zowel voor landbouw als voor natuur voordelen opleveren. Word je project geselecteerd, dan krijg je een subsidie. 

nieuws
21/10/2019 - 00:00

De toezichthouders van de Mestbank gaan vanaf november opnieuw op pad om de teeltvrije zones langs de waterlopen te controleren. ​De afgelopen twee jaar is daar al intensief op gecontroleerd. Bij overtredingen kregen de landbouwers in het verleden overwegend aanmaningen. Om de waterkwaliteit te verbeteren zal de Mestbank dit jaar strenger optreden en onmiddellijk een proces-verbaal opmaken bij duidelijke overtredingen. ​

nieuws
21/10/2019 - 00:00

Vlaanderen is een goudmijn voor waardevolle grondstoffen. En dit zonder dat we het zelf beseffen. Bij een gemiddeld Vlaams gezin liggen ongeveer 30 gebruikte batterijen verborgen. Dat staat gelijk aan een groot volume van onbenutte waardevolle grondstoffen bij al die gezinnen. Door deze lege batterijen in te leveren kunnen we tot wel 10 ton kobalt en 35 ton nikkel terug in omloop brengen. Bebat en de OVAM starten daarom vandaag de ‘gezocht’ campagne om gezinnen op te roepen hun gebruikte batterijen in te leveren.

nieuws
21/10/2019 - 00:00

Voor de eindconferentie van het Europese Life+project Green4Grey werd een kwaliteitsvolle kortfilm gemaakt over haar realisaties.

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Van 26 september tot 16 oktober draaiden onze Ecodesign Challenges op volle toeren. In totaal daagden we meer dan 300 studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten uit om samen na te denken en oplossingen te ontwikkelen voor het groen en de bijen in de stad, ons duurzaam gedrag bij te sturen en reststromen te optimaliseren.

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Op woensdag 16 oktober reikte de OVAM in Mechelen de Ecodesign Awards 2019 voor studenten uit. Met die prijs beloont de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) de beste projecten van student-ontwerpers die oog hebben voor duurzaamheid. Deze editie stroomde een recordaantal inzendingen van 64 projecten binnen.

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Tijdens de slotzitting van het World Resources Forum (WRF) in Genève (Zwitserland) werd de OVAM geselecteerd als gastheer voor de volgende wereldconferentie van het WRF, van 24 tot en met 27 februari 2019.

nieuws
16/10/2019 - 00:00

Bedrijven nemen heel wat initiatieven om duurzamer te worden. Ze denken aan een elektrisch wagenpark, investeren in zonnepanelen en houden hun energieverbruik nauwlettend in het oog. Toch zien ze nog al te vaak eenvoudige maatregelen over het hoofd. Pmd sorteren op de werkvloer is er daar één van.

nieuws
15/10/2019 - 00:00

Landbouwers met percelen in gebiedstype 2 en 3, die door MAP 6 verplicht een doelareaal moeten realiseren, moeten ten laatste op 31 oktober hun volledige teeltplan en de inzaaiperiode van hun vanggewassen vermelden.