nieuws
07/11/2019 - 00:00

Van 18 tot 20 november 2019 is België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit event is een unieke gelegenheid om kennis te maken met vernieuwende bedrijven en onderzoekscentra in Antwerpen, Brussel, Gent en Henegouwen. 

nieuws
06/11/2019 - 00:00

A broad group of 100 organisations from major industrial sectors and civil society called on EU policymakers to accelerate the uptake of clean and renewable electricity as the most cost-effective and energy efficient strategy to deliver a climate neutral Europe.

nieuws
06/11/2019 - 00:00

The EU should commit to net-zero CO2 emissions by 2050 at the UN Conference and step up its emissions’ reduction ambition for 2030, said the Environment Committee.

nieuws
05/11/2019 - 00:00

In een open brief roepen verschillende Europese milieuorganisaties de EU op om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) grondig te hervormen. Dat beleid heeft volgens hen geleid tot een doorgedreven intensivering van de landbouw die verantwoordelijk is voor de vernietiging van de natuur.

nieuws
04/11/2019 - 00:00

De uitstoot van broeikasgassen in Nederland daalt. In 2018 was de uitstoot 15 procent lager ten opzichte van 1990. Voor 2030 zijn de ambities hoog; de komende tien jaar moet twee keer zoveel worden gereduceerd als in de afgelopen dertig jaar.

nieuws
31/10/2019 - 00:00

Door MAP 6 start de uitrijstop twee weken vroeger en gelden nieuwe regels voor de tijdelijke opslag van mest op de akker.

 
nieuws
29/10/2019 - 00:00
  • Wijziging energiebesluit: ZEV-premie, energieleningen, sloop en heropbouw en onrendabele top
  • Wijziging uitvoeringsbesluit Mestdecreet (VLAREME), wat betreft de voorwaarden voor het verkrijgen van een derogatie van de bemestingsnormen
  • GRUP Aardgasleiding Brakel-Haaltert
  • Luchtbeleidsplan 2030
  • Verkoopwaarde onroerende goederen
nieuws
28/10/2019 - 00:00

De Vlaamse overheid en het Brussels Gewest slaan de handen in elkaar om de open ruimte in het Brussels Gewest en de Vlaamse rand te behouden en te versterken, maar ook beter uit te bouwen in het licht van nieuwe uitdagingen. 

nieuws
28/10/2019 - 00:00

Oproep tot het indienen van aanvragen voor een vijfjarige erkenning als niet-gouvernementele koepelorganisatie op het gebied van Leefmilieu 

nieuws
26/10/2019 - 00:00

Op voorstel van Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, keurde de Vlaamse Regering een nieuw luchtbeleidsplan goed. Daarmee wordt het ontwerp luchtbeleidsplan bijgestuurd.