nieuws
18/09/2018 - 00:00

PROWATER, een grensoverschrijdend Interreg-project zal de komende vier jaar projecten uitvoeren in Vlaanderen, Nederland en Engeland die ons beter moeten wapenen tegen droogte en overstromingen. PROWATER staat voor ‘Protecting and restoring raw water sources through actions at the landscape scale’. 

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Applicants have submitted 124 proposals for traditional LIFE projects under the Climate Action sub-programme in the 2018 funding round. The deadline for applications was Wednesday 12 September. Half (62) of the proposals are for Climate Change Mitigation projects, with 51 for Climate Change Adaptation projects and the remaining 11 for the Climate Governance & Information (GIC) strand.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein nam deel aan de Europese Raad in Oostenrijk, die in het teken van de energietransitie stond. Bart Tommelein ondertekende er voor ons land het ‘Hydrogen Initiative’, waarmee heel wat Europese landen en stakeholders uit de industrie zich engageren om de veelbelovende technologie verder te ontwikkelen. De energieminister pleitte er ook voor een betere interconnectie in Europa.

nieuws
18/09/2018 - 00:00

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden ze een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten.  De extremen van het weer kunnen in het laaggelegen land grote effecten hebben.

nieuws
17/09/2018 - 00:00

De Mestbank heeft de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2018 gepubliceerd op het Mestbankloket. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen midden september ook nog een e-mail of brief.

nieuws
17/09/2018 - 00:00
  • Distributie en levering thermische energie
  • Aanpassing call groene warmte
  • Decreet Gebouwenpas: digitale interface voor informatie over woning/perceel
  • Verkoop van gronden op Plassendale 1 in Oostende
  • Verkoop van gewestgronden in Halle (Lembeek): project Lembeek-Noord
  • Verzamelbesluit landbouw en visserij
  • GRUP uitbreiding Aertssen nv
  • GRUP Petroleum-Zuid
nieuws
16/09/2018 - 00:00

Op 17 september start de VMM met slibruimingswerken op de Aa in Kasterlee en Lille. De slibruiming is nodig omdat de waterloop op verschillende plaatsen verzand is.

nieuws
14/09/2018 - 00:00

Nutsbedrijf Fluvius (nu nog bekend onder de namen Eandis en Infrax) lanceert in samenwerking met EnergyVille/VITO, de UGent en imec twee testlabo’s voor digitale energiemeters op de campus van EnergyVille in Genk en in het HomeLab van imec en UGent in Gent. Bedrijven die Smart Home-systemen of apps ontwikkelen voor de digitale meters die vanaf januari 2019 in Vlaanderen zullen worden ingevoerd, kunnen nu al in de labo’s terecht om hun innovatieve toepassingen te testen in een realistische omgeving.

nieuws
14/09/2018 - 00:00

Overall efforts to reduce the use of chemicals harming the ozone layer across the European Union continued in 2017 and the EU has already achieved its goals on the phase-out of ozone-depleting substances under the Montreal Protocol, according to the latest data released today by the European Environment Agency (EEA). 

nieuws
11/09/2018 - 00:00

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) is namens het Nederlandse kabinet aanwezig bij de Global Climate Action Summit. Zij onderstreept daar het belang van een duurzame economie zonder afval om de klimaatdoelen te halen. Op de klimaattop, die van 11-14 september in en door Californië wordt georganiseerd, komen leiders, bedrijven en organisaties van over heel de wereld bij elkaar om te werken aan praktische oplossingen om de klimaatdoelstellingen te behalen.