nieuws
14/02/2017 - 00:00

Pinguins en een ijsbeer komen op stukken smeltend poolijs aandrijven op een zandstrand. Zo ziet de affiche van de dertiende Dikketruiendag op 17 februari 2017 eruit. Draag je steentje bij en verminder je CO2-uitstoot.

nieuws
13/02/2017 - 00:00

Het EP stemt deze week over hervormingen van het EU-emissiehandelssysteem dat werd opgezet om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het programma werkt niet zoals verwacht. EU is 's werelds derde grootste uitstoter van CO2 maar heeft tegelijkertijd ook de meest ambitieuze klimaatdoelstelling: een vermindering van de uitstoot met minstens 40% tegen 2030 (t.o.v.1990). De hervorming moet helpen dit doel te bereiken met behoud van het industriële concurrentievermogen.

nieuws
13/02/2017 - 00:00

Deze week staat aan de UGent helemaal in het teken van duurzaamheid, met een debat op 15 februari en de aanplant van een heus UGent-klimaatbos op 17 februari 2017. 

nieuws
10/02/2017 - 00:00

Als de Raad van State het GRUP voor de Limburgse Noord-Zuidverbinding zou vernietigen, dan staat de Vlaamse Regering klaar met een alternatief. Een ‘complex project’ kan de Noord-Zuid een versnelde doorstart bieden. Er worden op korte termijn mobiliteitsmaatregelen genomen en nieuwe doorstromingsmaatregelen worden bekeken. “We blijven niet bij de pakken zitten”, zeggen de Vlaamse ministers Joke Schauvliege (Omgeving) en Ben Weyts (Mobiliteit).

nieuws
10/02/2017 - 00:00

Wind accounted for 51% of all new power installations in 2016, connecting a total of 12.5 GW to the grid across the 28 EU Member States – 10.923 MW in onshore and 1,567 MW offshore.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

In 2017 leveren 3085 landbouwers via vrijwillige beheerovereenkomsten met de VLM extra inspanningen voor natuur, landschap en milieu in Vlaanderen. In totaal zullen zij daarvoor meer dan €11.000.000 aan vergoedingen ontvangen.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

De Europese Commissie legt Campine, Eco-Bat Technologies en Recylex geldboeten op voor in totaal €68 miljoen EUR wegens prijsafspraken voor de inkoop van afgedankte accu's, in strijd met de EU-mededingingsregels. Een vierde bedrijf, Johnson Controls, kreeg geen geldboete opgelegd omdat het het bestaan van het kartel aan de Commissie onthulde.

nieuws
10/02/2017 - 00:00

Na advies van de Raad van State heeft de Vlaamse Regering op 10 februari 2017 definitief een aantal besluiten naar aanleiding van de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning gewijzigd.

nieuws
08/02/2017 - 00:00

“IoT voor Groenere Steden” is een nieuwe uitdaging die gelanceerd werd als initiatief van de Young Global Leaders of the World Economic Forum. Het is gericht op het vinden en ontwikkelen van geavanceerde technologieën op basis van het Internet of Things en andere IT-innovaties, die gemakkelijk in onze huizen, gebouwen en steden ingevoerd kunnen worden om de CO2-uitstoot te verminderen en de luchtkwaliteit plaatselijk te verbeteren.

nieuws
08/02/2017 - 00:00

Op 8 februari 2017 organiseerde federaal Staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een startevenement voor het herzien van het marien ruimtelijk plan (MRP) voor onze Noordzee.