nieuws
17/09/2019 - 00:00

More and more communities around the world are working against marine litter and plastic pollution. A Danish initiative mobilises schoolchildren to collect plastic waste and research data that will become part of the European Environment Agency’s (EEA) database on marine litter. Better data on plastic pollution helps inform policies and tackle the problem. 

nieuws
17/09/2019 - 00:00

Norway will more than double its onshore wind capacity over the next two years: from 2.1 GW to 4.9 GW. This makes perfect sense.  Norway has the best wind resource in Europe and can build new onshore wind without public financial support.

nieuws
13/09/2019 - 00:00

Op zoek naar de beste openbare ruimte van Vlaanderen en Brussel!

nieuws
13/09/2019 - 00:00

Op donderdag 12 september organiseerden Minaraad en VLEVA naar gewoonte hun halfjaarlijkse informatiesessie over Europese ontwikkelingen. Het diepte-thema werd deze keer evenwel niet gewijd aan ontwikkelingen in klimaat en energie, maar aan het biodiversiteitsbeleid. Op dit moment wordt er immers zowel globaal, Europees als op Vlaams niveau gewerkt aan de opmaak van nieuwe biodiversiteitsstrategieën voor 2020-2030. 

nieuws
13/09/2019 - 00:00

Screening van alle gerechtelijke uitspraken die dreigen te verjaren in stedenbouwdossiers waarin een herstelmaatregel werd opgelegd. 

nieuws
10/09/2019 - 00:00
  • Wijziging VLAREME
  • Verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen voor vaste installaties periode 2021-2030
  • Wijziging besluit lage-emissiezones voor land- of bosbouwtrekkers op wielen
  • Verslag WaterRegulator
nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank heeft de aanvragen voor een nieuwe fosfaatklasse verwerkt. De verwerking verliep via de StaalName-applicatie SNapp en omvatte 15.524 percelen van 3.777 landbouwers. Die zijn ondertussen allemaal ingedeeld in de juiste klasse. 

nieuws
10/09/2019 - 00:00

De Mestbank herinnert de landbouwers eraan dat de mestverwerkingscertificaten voor 2017 ten laatste op 30 september 2019 naar de certificatenrekening van dat jaar moeten overgedragen zijn. 

nieuws
09/09/2019 - 00:00

De Watergroep start dit najaar met de plaatsing van 800 gratis drinkwatertappunten bij de gemeenten in haar verzorgingsgebied. Op 9 september 2019 werd het eerste drinkwatertappunt ingehuldigd in Kapelle-op-den-Bos, in aanwezigheid van Herman Verbruggen, peter van het project drinKraantjeswater, en Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 

nieuws
06/09/2019 - 00:00

Het aanpakken van de verkeerscongestie vormt één van de belangrijke uitdagingen voor de gezamenlijke overheden in ons land. We stellen immers vast dat de huidige transportfiscaliteit, gekenmerkt door vlakke autotaksen en hoge subsidies aan salariswagens en openbaar vervoer, niet meer is aangepast aan de realiteit. Het Federaal Planbureau heeft een fundamentele hervorming doorgerekend. Deze introduceert een slimme kilometerheffing die het fiscaal systeem perfect doet aansluiten bij de externe congestie- en milieukosten.