nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft zonder debat een verordening aangenomen tot vaststelling van een kader voor energie-efficiëntie-etikettering, die de huidige wetgeving (Richtlijn 2010/30/EU) vervangt; de belangrijkste beginselen ervan worden behouden, maar het toepassingsgebied wordt verder verduidelijkt, versterkt en uitgebreid.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

Thirteen industry leaders and associations have launched in Brussels on June 26 “Make Power Clean,” a joint initiative to promote a European electricity market designed to deliver cleaner energy for all.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft vandaag overeenstemming bereikt over zijn standpunt over een voorstel voor een herziene richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen. Dankzij deze overeenstemming kunnen onder het Estse voorzitterschap onderhandelingen met het Europees Parlement worden aangeknoopt.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

The Council agreed its position on a proposal for a revised directive on energy efficiency. This agreement will allow for the start of negotiations with the European Parliament under the Estonian presidency.

nieuws
26/06/2017 - 00:00

De Raad heeft conclusies aangenomen die de duurzame ontwikkeling van de mariene en maritieme economieën in Europa ondersteunen. Hij herinnert aan de essentiële rol van oceanen voor het leven op aarde, economische groei, werkgelegenheid en innovatie, en benadrukt dat de druk op de oceanen en zeeën toeneemt. 

nieuws
23/06/2017 - 00:00

''De Code van Goede Praktijk schrappen risicogrond' werd op basis van praktijkervaring van gemeenten, bodemsaneringsdeskundigen en de OVAM geactualiseerd. Naast de optimalisatie van de beoordelingsprocedure wordt er een standaardstructuur vooropgesteld. Er is ook een verklarende checklist toegevoegd. Deze checklist biedt zowel voor de opmaak, als voor de beoordeling van de gemotiveerde verklaringen een duidelijke leidraad .

nieuws
23/06/2017 - 00:00

Vlaams Energieminister Bart Tommelein (Open Vld) respecteert de uitspraak van het Grondwettelijk Hof dat de energieheffing zoals ze vandaag bestaat niet de juiste manier is. Maar de minister is tegelijk duidelijk : ‘De vernietiging van de Vlaamse energieheffing doet de schulden uit het verleden niet verdwijnen. We zullen dus moeten bekijken hoe we dit kunnen oplossen.”

nieuws
23/06/2017 - 00:00

Grasstroken die aangelegd worden binnen een beheerovereenkomst, mogen niet als doorgang gebruikt worden. U mag er dus niet op wandelen of rijden met een voertuig. Doet u dat toch, dan riskeert de landbouwer een lagere vergoeding voor zijn overeenkomst.

nieuws
23/06/2017 - 00:00

Wind energy together with clean hydrogen can play a vital role in decarbonising economies, WindEurope CEO Giles Dickson will tell delegates at the Gas Infrastructure Europe conference tin Prague.

nieuws
23/06/2017 - 00:00

Heads of the EU Member States, the President of the European Council and the President of the European Commission have strongly reaffirmed the EU's commitment to swiftly and fully implement the Paris Agreement on climate change.