nieuws
09/07/2018 - 00:00

Onderzoek naar de uitbouw van hernieuwbare energie in het Belgisch elektriciteitsnet.

nieuws
09/07/2018 - 00:00

De ministerraad heeft in het kader van het energietransitiefonds en op aanraden van de minister voor energie, milieu en duurzame ontwikkeling Marghem, het EPOC 2030-2050 project goedgekeurd. Dit project, gecoördineerd door EnergyVille/VITO, verenigt voor de eerste keer in de geschiedenis 14 Belgische onderzoeksinstituten die gezamenlijk energiemodellen zullen ontwikkelen om de Belgische energietoekomst te bestuderen.

nieuws
09/07/2018 - 00:00
  • Directe lijnen en directe leidingen elektriciteit en gas: wijzigingsdecreet
  • Infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden: wijziging diverse besluiten
  • Strategische transformatiesteun Desotec Roeselare
  • Brownfieldconvenanten 126. Antwerpen - Gosselin
  • Strategische transformatiesteun Brouwerij De Halve Maan in Brugge
  • Brownfieldconvenant 164. Wevelgem - Hanssens Catering
  • Verzameldecreet omgeving, natuur en landbouw
  • GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Leuven
  • GRUP Kakelenberg
  • GRUP Vallei van de Benedenvliet/ Grote Struisbeek
nieuws
06/07/2018 - 00:00

Innotek, VITO en de Provincie Antwerpen bundelen hun krachten voor de creatie van een ‘Health Hub’ in de Kempen. In het Technologiehuis in Mol wordt een unieke campus gecreëerd met state-of-the-art labo-infrastructuur waar de activiteiten rond onderzoek, venturing, incubatie en acceleratie omtrent duurzame gezondheid onder één dak worden samengebracht. 

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Op 9 mei 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van erkend natuurreservaat “Demervallei” te Diepenbeek en Bilzen. 

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Vanaf 1 januari 2019 wordt het eenvoudiger om een rechtstreekse verbinding te maken tussen een bedrijf dat hernieuwbare energie produceert en een bedrijf in de buurt dat die energie afneemt. Na advies van de Raad van State, heeft de Vlaamse regering vandaag beslist het Energiedecreet in die zin te wijzigen. 

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Op 15 mei 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende erkenning van natuurreservaat “Koningsbos” te Beernem. 

nieuws
06/07/2018 - 00:00

Op 4 mei 2018 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de eerste uitbreiding en toegankelijkheidsregeling van erkend natuurreservaat “Hengelhoef” te Houthalen-Helchteren en Genk.

nieuws
06/07/2018 - 00:00

De afdeling Handhaving bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, uitvoering, voortgangscontrole en resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee uitgegroeid tot een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG).

nieuws
06/07/2018 - 00:00

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem en van staatssecretaris voor Noordzee Philippe De Backer een ontwerp van koninklijk besluit tot toekenning aan de nv Elia Asset van een domeinconcessie voor de bouw en de exploitatie van installaties voor de transmissie van elektriciteit in de zeegebieden gelegen ten zuiden van de Lodewijkbank.