nieuws
14/11/2019 - 00:00

A political agreement on a European tyre labelling was reached yesterday between the European Parliament, the Council and the Commission. The new rules improve and strengthen EU tyre labels enabling European consumers to make better choices and bringing energy savings equivalent to taking 4 million cars off EU roads every year.

nieuws
14/11/2019 - 00:00

Van 18 tot 20 november is België gastland voor de Hotspot van de circulaire economie. Dit economische model is uitgegroeid tot een levensnoodzakelijke doelstelling voor de Europese Unie en België om het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen op het vlak van klimaat, milieu en economie. 

nieuws
13/11/2019 - 00:00

Met een pakket maatregelen zet het kabinet in Nederland nieuwe stappen om de stikstof- en PFAS-problematiek op te lossen en de natuur te herstellen. Het versneld herstellen en versterken van de natuur is een voorwaarde om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken.

nieuws
12/11/2019 - 00:00
  • Principiële goedkeuring brownfieldconvenant 156. Ternat -Donkerstraat
  • Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 75. Antwerpen – Slachthuissite
  • Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 176. Rijmenam – Meurop 2020
  • Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en Milieu (VHRM): verlenging benoeming leden
  • Aanpassing regelgeving vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren
  • Begeleiding van uitzonderlijk vervoer: toekenning vergunningen
nieuws
08/11/2019 - 00:00

Van 26 september tot 16 oktober deden meer dan 300 studenten van Vlaamse hogescholen en universiteiten mee aan drie Ecodesign Challenges van de OVAM. Door design op een creatieve manier in te zetten zochten ze naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem dat hen was opgegeven. Een aftermovie toont hoe dat in z’n werk ging.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Mooimakers stimuleert de organisatie van gezamenlijke opruimacties in de strijd tegen zwerfvuil. Met het draaiboek ‘Opgeruimd staat netjes!’ wil Mooimakers burgerinitiatieven en initiatieven vanuit de verenigingen en bedrijven ondersteunen.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bebat en de OVAM roepen in een campagne van 25 oktober tot 15 november op om lege batterijen in te leveren: bij alle Vlaamse gezinnen samen liggen er in totaal ruim 84 miljoen, na recyclage goed voor 2118 ton grondstoffen om terug in omloop te brengen. Concreet gaat het om 450 ton ijzer en 300 ton zink, en om maar liefst 10 ton kobalt en 35 ton nikkel, zeer waardevolle materialen.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Bodemverontreiniging in waterlopen door zware metalen en organische verbindingen is in veel landen een belangrijk ecologisch en economisch probleem. Maar hoe krijg je een goed beeld van waar die verontreiniging kan voorkomen? De OVAM probeert een alternatieve onderzoeksmethode uit, samen met Medusa Explorations, door een bootje te laten varen op de Vrouwvliet in Mechelen.

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Hoe gezond is uw grond? Deze vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten beantwoorden. Via www.degrotegrondvraag.be komt u te weten of er informatie over de bodemkwaliteit van uw grond beschikbaar is, en wat u moet doen als hij verontreinigd is. In sommige gevallen betaalt de OVAM zelfs de kosten van het onderzoek en de sanering.  

nieuws
08/11/2019 - 00:00

Lokale en Vlaamse overheden mogen vanaf 1 januari 2020 geen dranken meer serveren in wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen. Dat geldt ook voor evenementen die niet georganiseerd worden door de overheden, van schoolfeesten tot festivals, tenzij de organisator 90 procent van de verpakkingen selectief kan inzamelen voor recyclage (en 95 procent vanaf 2022).