nieuws
25/03/2019 - 09:46
 • Wijziging diverse bepalingen drinkwaterbesluit
 • Aanmeldingstermijn Tersana vzw voor beschrijvend bodemonderzoek of bodemsanering
 • Wijziging van diverse bepalingen rond het woonbeleid 
 • Verlenging Programma Innovatieve Overheidsopdrachten
 • Wijziging VLAREMA e.a.
 • Termijnverlenging GRUP Leuven
 • Bekrachtiging en afkondiging wijzigingsdecreet grond- en woonbeleid en welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid Vlaams-Brabant
 • Bekrachtiging en afkondiging decreet over toegang tot genetische rijkdommen

 

nieuws
22/03/2019 - 00:00

De eerste call ‘kleine en middelgrote windmolens’ heeft 14 nieuwe windturbineprojecten opgeleverd. De call liep van 3 december tot 24 januari en werkte met een vergelijkende biedprocedure. Projecten die het niet haalden, waren ofwel te duur of voldeden niet aan de voorwaarden.

nieuws
20/03/2019 - 00:00

Uit sorteeranalyses blijkt dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden. De OVAM en afdeling Handhaving willen daarom dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.

nieuws
20/03/2019 - 00:00

The Commission is releasing €750 million of funding for key European energy infrastructure projects with major cross-border benefits. Supporting the construction of necessary infrastructure, contributes to the Commission's energy policy priorities of improving energy security, whilst giving consumers more choice, and spurring economic growth and jobs. 

nieuws
20/03/2019 - 00:00

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel investeert 12 miljoen euro in 80 lokale klimaatprojecten in Vlaanderen. “Met deze financiële steun maken we 80 heel concrete lokale klimaatprojecten mogelijk”, zegt Koen Van den Heuvel. 

nieuws
19/03/2019 - 00:00

De commissie Energie van het Vlaamse parlement heeft het ontwerpdecreet Digitale Meter goedgekeurd. Daarbij werden ook de amendementen aangenomen die eigenaars van zonnepanelen garanderen dat ze gedurende 15 jaar na indienstname hetzelfde of een hoger rendement hebben als bij een terugdraaiende teller.  

nieuws
19/03/2019 - 00:00

Vlaams minister van Energie Lydia Peeters heeft in het kader van het Europese BENEFIC-programma 11 nieuwe projecten goedgekeurd. Het gaat om 53 laad- en tankpunten voor elektrische personenwagens, taxi’s, bussen en binnenvaartschepen. 

nieuws
18/03/2019 - 10:11
 • Wijziging onroerenderfgoedbesluit
 • Vergoeding gebruik hernieuwbare energiebronnen sociale huurders
 • Verplaatsing Fluxysleiding Insteekdok Grimbergen
 • Verplaatsing Fluxysleiding Sint-Pieters-Leeuw
 • Subsidiëring van grondwaardeverlies en bebossing
 • Toegankelijkheid van bossen en natuurreservaten: wijzigingsbesluit
 • Lage-emissiezones: aanpassing decreet
 • Dierlijke bijproducten en afgeleide producten: wijzigingsbesluit
 • Opstart geïntegreerd planproces GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’
 • GRUP Omgeving Vliegveld Malle: voorlopige vaststelling
 • Decreet dat diverse decreten wijzigt met betrekking tot het economisch, wetenschaps- en innovatiebeleid
nieuws
18/03/2019 - 00:00

De sloop- en heropbouwpremie die sinds 1 maart 2019 beschikbaar is, is al meer dan tweehonderd keer aangevraagd. Het gaat om een eenmalige korting van 7500 euro, voor wie een vervallen pand sloopt en heropbouwt en geen aanspraak kan maken op het gunstige BTW-tarief van 6 procent zoals in 13 Vlaamse kernsteden het geval is.

nieuws
15/03/2019 - 00:00

Op 15 januari 2019 ontving de Minaraad de adviesvraag betreffende de tweede uitbreiding van het erkend natuurreservaat E-083 "Vallei van de Moervaart en Zuidlede".