studie
18/03/2019 - 00:00

Implementing EU air quality legislation to protect human health and the environment from pollution can be demanding for countries and cities. The European Environment Agency (EEA) has published a report, that summarises key findings on the cities’ progress over the past five years and highlights on-going challenges for improving air quality at the local level. 

studie
15/03/2019 - 00:00

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel.

studie
13/03/2019 - 00:00

Het openbaar onderzoek over het projectrapport van De Liereman loopt van 18 maart tot en met 16 april 2019.

studie
13/03/2019 - 00:00

Hoe voldoen we in 2050 aan de wereldwijde energie- en voedselvraag én slagen we er tegelijkertijd in mens en planeet te sparen? Dat lukt alleen door vergaande innovaties in productie en consumptie te combineren met integraal beleid. Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gezonde planeet, gezonde mensen’.  

studie
12/03/2019 - 16:32

Deze Code van Goede Praktijk heeft tot doel te komen tot een uniforme werkwijze die gevolgd kan worden door alle labo’s (erkende labo’s en exploitanten onder zelfcontrole) . 

studie
08/03/2019 - 00:00

Een nieuw ontwerp om woningen aardgasvrij te maken met lokaal opgewekte zonnewarmte heeft van de RVO vanuit de Topsector Energie een subsidie van 350.000 euro gekregen. Met het ontwerp wordt flink meer CO₂ bespaard dan andere aardgasvrije oplossingen. TU Delft is penvoerder van het project en ontwikkelt en test samen met onder meer Deltares en Greenvis het zogenoemde ‘DeZONNET’-concept.

studie
08/03/2019 - 00:00

In order to achieve the Paris Agreement’s goals, the EU will have to meet the targets, rules and guidelines detailed in the ‘Clean energy for all Europeans’ package. This means addressing key issues like energy security.

studie
08/03/2019 - 00:00

Find out more about the latest offshore wind energy developments in Europe

studie
28/02/2019 - 00:00

Onderzoeksrapport Transport & Mobility Leuven

studie
26/02/2019 - 00:00

Het tekort aan blauw water is bekend bij de meeste mensen. Denk aan de tekorten van grond- en oppervlaktewater. Het tekort aan groen water is echter nog vrij onbekend. Groen water is de regenval boven land die direct gebruikt wordt door planten en verdampt naar de atmosfeer. UT-onderzoekers Joep Schyns, Arjen Hoekstra en collega’s brachten in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift PNAS de tekorten van groen water in kaart. Groen water is de belangrijkste bron van water om voedsel, veevoer, vezels, hout en bio-energie te produceren. Dit is de eerste studie, die op basis van de beperkte jaarlijkse regenval in de wereld, de limieten aan de beschikbaarheid van groen water kwantificeert.