studie
11/12/2019 - 00:00

The shared vision for Europe’s seas is a healthy marine environment where human-induced eutrophication is minimised. However, the European Environment Agency’s (EEA) assessment, published today, shows that eutrophication still remains a large scale problem in some of Europe’s regionals seas. The assessment shows some positive effects from better nutrient management but the overall target of healthy seas will not be met everywhere by 2020.

studie
10/12/2019 - 00:00

De toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen is door de EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen University & Research (WUR).

studie
10/12/2019 - 00:00

Groenland verliest zeven keer zo snel ijs als in de jaren negentig, en volgt hiermee het bovengrensscenario van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de opwarming van de aarde, waarin in 2100 veertig miljoen mensen meer te maken krijgen met kustoverstromingen.

studie
09/12/2019 - 00:00

De waterkwaliteit in landbouwgebied gaat verder achteruit. Dat blijkt uit de rapporten (Mestrapport 2019 en het MAP-rapport 2018-2019) van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), die vandaag gepubliceerd werden. Nog altijd vinden er te veel inbreuken tegen de mestwetgeving plaats. Er is een kentering nodig om de waterkwaliteit opnieuw in lijn te brengen met de Europese doelstellingen.  

studie
04/12/2019 - 00:00

The European Environment Agency published its new, 5-yearly ‘State and Outlook of the Environment Report’. This is a milestone publication for the EEA, grouping the work on all topics they cover and with contributions from all ETCs 

studie
04/12/2019 - 00:00

Dit rapport omvat een literatuurstudie naar bestaande tools in binnen- en buitenland, een kritische analyse van de tools en beschrijft het Programma van Eisen van de geplande klimaatadaptatietool voor Vlaanderen. 

studie
04/12/2019 - 00:00

Het succes van Internet of Things, dat bestaat uit veel kleine en autonoom werkende sensoren, hangt in hoge mate af van het energieverbruik. De energie die nodig is om de fysieke signalen om te zetten in digitale data, kan nog flink omlaag. Daarbij ligt de nadruk vaak op de eigenlijke omzetting van analoog naar digitaal. 

studie
02/12/2019 - 00:00

Kleine bosfragmenten zijn belangrijker dan gedacht. In vergelijking met grotere bossen slaan ze meer koolstof op in de bodem, bevatten ze betere voedselbronnen voor wilde dieren en leven er minder teken. 

studie
27/11/2019 - 00:00

Een onlangs ontdekte groep recyclebare plastics lijkt een veelbelovend alternatief voor het moeilijk recyclebare harde plastic. Onderzoekers van de TU Eindhoven ontdekten dat niet alleen de temperatuur, maar ook de dichtheid invloed heeft op de bewerkbaarheid van deze nieuwe vorm van plastics.

studie
22/11/2019 - 00:00

Dit rapport presenteert de Index voor Duurzame Economische Welvaart (ISEW) voor Vlaanderen voor de periode 1990-2017. Hierbij wordt rekening gehouden met zowel de baten als de kosten van economische activiteiten.