studie
22/05/2019 - 00:00

Despite significant progress in recent years, the world is falling short of meeting the global energy targets set in the United Nations Sustainable Development Goals (SDG) for 2030. 

studie
15/05/2019 - 00:00

There is a shared vision to achieve clean, non toxic seas but their contamination with synthetic substances as well as heavy metals continues to be a large-scale problem in Europe. According to a new European Environment Agency (EEA) report, between 75 and 96 % of the assessed area of Europe’s regional seas have a contamination problem. 

studie
10/05/2019 - 00:00

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen.

studie
06/05/2019 - 00:00

Volgens een nieuwe enquête maken Europeanen zich over de toestand van de natuur steeds meer zorgen. De meer dan 27 000 ondervraagde burgers blijken vrijwel unaniem (96 %) milieubescherming een belangrijke opdracht voor de EU te vinden en zien milieubescherming ook als essentieel voor de aanpak van klimaatverandering.

studie
03/05/2019 - 00:00

Het voorbije jaar zijn er bijna 50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties bijgekomen, goed voor een vermogen van rond de 225 megawatt. Het overgrote deel van het nieuw geïnstalleerde vermogen, maar liefst 85 procent, kwam terecht op de daken van gezinswoningen. Dat leert ons de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap, waar de cijfers van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn terug te vinden.

studie
30/04/2019 - 00:00

WindEurope CEO Giles Dickson spoke about the current outlook for wind energy in Europe and made common cause with nuclear power in decarbonising Europe’s energy mix, at the EU’s 14th European Nuclear Energy Forum dinner in Prague.

studie
26/04/2019 - 00:00

Mensen die in een buurt met sterke luchtverontreiniging wonen klagen meer over depressieve gevoelens. 

studie
18/04/2019 - 00:00

Europe invested €27bn in new wind farms in 2018, which will finance a record amount of future new wind energy capacity. This is according to WindEurope’s annual Financing and Investment Trends report.

studie
16/04/2019 - 00:00

Het produceren van voedsel heeft gevolgen voor het milieu, in Nederland en wereldwijd. Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke organisaties en alle partijen in de keten, van bord tot boer, hieraan meewerken. 

studie
10/04/2019 - 00:00

Het klimaat verandert en met dat gegeven moeten we iets doen. Wat de TU wil bijdragen staat in een stuk dat de universiteit online heeft gezet.