studie
26/02/2020 - 00:00

Het doel van dit onderzoek was om, vanuit analyse van databanken, inzicht te krijgen in positieve en negatieve effecten van de ontvoogding van gemeenten en van het toepassen van het subsidiariteitsprincipe op de opname van Vlaamse beleidsdoelstellingen in het lokale beleid en op realisaties op het terrein. 

studie
25/02/2020 - 00:00

De TU Delft gaat samen met de Universiteit Utrecht, KNMI, NIOZ en de ULB (Brussel) onderzoek doen naar de rol van ijsplaten op Antarctica bij zeespiegelstijging. Hiervoor is een bedrag van 2,3 miljoen euro beschikbaar via de NWO Open Competitie ENW - GROOT. 

studie
20/02/2020 - 00:00

Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam waarschuwen dat problemen met giftige blauwalgen in de toekomst waarschijnlijk zullen verergeren. Deze giftige blauwalg kan de snelheid waarmee het CO2 opneemt met een factor 5 vergroten bij hoge CO2-concentraties: een record in vergelijking met andere soorten algen.

studie
17/02/2020 - 00:00

Europe installed 15.4 GW of new wind energy in 2019. Three quarters of this was onshore wind, 11.8 GW, new offshore wind was 3.6 GW. Europe now has 205 GW of wind energy. And it accounted for 15% of all electricity consumption in Europe last year.

studie
17/02/2020 - 00:00

De ontwikkelingen op het gebied van CO2-reducerende technieken staan niet stil. Daarom gaat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een advies aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de nieuwe SDE++ subsidieregeling uitgebreid in op aardwarmte, zonwarmte, aquathermie en conversie van biomassa. Ook is de kostprijs berekend van waterstof door elektrolyse.

studie
14/02/2020 - 00:00

Onderzoek aan een stalagmiet in de grotten van Han bevestigt dat de mens al sinds de 17de eeuw zijn stempel drukt op het klimaat.

studie
14/02/2020 - 00:00

In 2019 mocht het plattelandsbeleid 15 kaarsjes uitblazen. Een uitgelezen moment om de resultaten en realisaties van het plattelandsbeleid te bundelen en in de kijker te zetten.

studie
13/02/2020 - 00:00

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) doen verslag van deze bevindingen in Nature. 

studie
12/02/2020 - 00:00

Wind turbines already have a recyclability rate of 85% to 90%. Making turbines 100% recyclable is an important task for the wind industry – and we are making significant progress in the right direction. Most components of a wind turbine – the foundation, tower, components of the gear box and generator – are recyclable and are treated as such.

studie
11/02/2020 - 00:00

Despite widespread expectations of another increase, global energy-related carbon dioxide emissions stopped growing in 2019, according to IEA data.