studie
16/04/2019 - 00:00

Het produceren van voedsel heeft gevolgen voor het milieu, in Nederland en wereldwijd. Verduurzaming van de voedselconsumptie is niet alleen een taak van de boer of de consument. Een duurzamer dagelijks menu is alleen mogelijk als consumenten, maatschappelijke organisaties en alle partijen in de keten, van bord tot boer, hieraan meewerken. 

studie
10/04/2019 - 00:00

Het klimaat verandert en met dat gegeven moeten we iets doen. Wat de TU wil bijdragen staat in een stuk dat de universiteit online heeft gezet. 

studie
09/04/2019 - 00:00

Uit het goedgekeurde vierde verslag over de stand van de energie-unie blijkt dat de Commissie haar visie op een energie-unie die alle Europeanen toegankelijke, betaalbare, zekere, concurrerende en duurzame energie garandeert, volledig heeft waargemaakt.

studie
09/04/2019 - 00:00

Bemoedigende resultaten voor België op het gebied van milieubeleid en -wetgeving. De Europese Commissie heeft haar tweede verslag gepubliceerd over de wijze waarop de Europese milieuwetgeving en het Europese milieubeleid door de lidstaten in uitvoering worden gebracht. De federale en gewestelijke milieu-overheden van België zijn verheugd over het feit dat hierin de goede praktijken uit België onder de aandacht zijn gebracht.

studie
09/04/2019 - 00:00

VLM liet een onderzoek uitvoeren om te zien wat landbouwers kunnen doen om het nitraatresidu in de bodem laag te houden.

studie
05/04/2019 - 09:29

In de studie over de concurrentiepositie van aardgas gebruikt als CNG (compressed natural gas) en LNG (liquefied natural gas) brandstof voor verschillende voertuigtypes kunnen we vanuit een ecologisch en economisch standpunt vaststellen dat deze brandstoffen een interessant alternatief vormen.

studie
05/04/2019 - 00:00

All but three car manufacturers met their specific emission targets in 2017, based on current European vehicle test rules. Nevertheless, average carbon dioxide (CO2) emissions from new cars sold in the European Union in 2017 rose by 0.4 grammes (g) of CO2 per kilometre (km) from 2016, according to final data published by the European Environment Agency (EEA). 

studie
05/04/2019 - 00:00

Het Vlaamse Energiearmoedeprogramma is bijna volledig uitgevoerd. Dat blijkt uit het evaluatierapport dat vandaag op de Vlaamse regering is besproken. Het rapport bevat tegelijk aanbevelingen voor de toekomst. Vlaams minister van Energie Lydia Peeters: “Deze Vlaamse regering heeft als eerste het thema energiearmoede hoog op de agenda geplaatst. Samen met onder meer de armoedeverenigingen hebben wij een concreet actieplan uitgewerkt én uitgevoerd. Dit evaluatierapport leert ons wat zeer goed gewerkt heeft en wat er in de toekomst nog extra kan worden gedaan.”

studie
02/04/2019 - 00:00

In het bos heeft de klimaatopwarming minder impact dan daarbuiten, dankzij de isolerende werking van boomkruinen. Dat blijkt uit metingen van een internationaal onderzoeksteam onder leiding van de Universiteit Gent. 

studie
01/04/2019 - 00:00

Deze studie vergelijkt de milieuschadekosten van verschillende technologieën voor woningverwarming en berekent de totale milieuschadekosten van woningverwarming in Vlaanderen.