studie
29/05/2019 - 00:00

The International Energy Agency launched the 2019 edition of the Global EV Outlook, the flagship publication of the Electric Vehicles Initiative (EVI), at the 10th Clean Energy Ministerial (CEM) meeting in Vancouver on 27 May 2019

studie
28/05/2019 - 00:00

Om de blootstelling van de Nederlandse bevolking aan fijnstof en roet op de lange termijn (2025-2030) te verlagen, zoals het kabinet wil, is het veruit het meest effectief om maatregelen te nemen gericht op houtstook in woningen. Blootstelling aan stikstofdioxide kan op de lange termijn effectief bestreden worden met verkeersmaatregelen. 

studie
22/05/2019 - 00:00

Despite significant progress in recent years, the world is falling short of meeting the global energy targets set in the United Nations Sustainable Development Goals (SDG) for 2030. 

studie
15/05/2019 - 00:00

There is a shared vision to achieve clean, non toxic seas but their contamination with synthetic substances as well as heavy metals continues to be a large-scale problem in Europe. According to a new European Environment Agency (EEA) report, between 75 and 96 % of the assessed area of Europe’s regional seas have a contamination problem. 

studie
10/05/2019 - 00:00

In Nederlandse stedelijke regio’s is er een grote vraag naar woningen, werklocaties, recreatiegebieden en infrastructuur. De beschikbare ruimte is er schaars. Om die ruimte te lokaliseren en zo efficiënt mogelijk te kunnen benutten is kennis over de bestaande en geplande dichtheden van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft een landsdekkend model ontwikkeld, RUDIFUN, om deze dichtheden te berekenen.

studie
06/05/2019 - 00:00

Volgens een nieuwe enquête maken Europeanen zich over de toestand van de natuur steeds meer zorgen. De meer dan 27 000 ondervraagde burgers blijken vrijwel unaniem (96 %) milieubescherming een belangrijke opdracht voor de EU te vinden en zien milieubescherming ook als essentieel voor de aanpak van klimaatverandering.

studie
03/05/2019 - 00:00

Het voorbije jaar zijn er bijna 50.000 nieuwe zonnepaneleninstallaties bijgekomen, goed voor een vermogen van rond de 225 megawatt. Het overgrote deel van het nieuw geïnstalleerde vermogen, maar liefst 85 procent, kwam terecht op de daken van gezinswoningen. Dat leert ons de Energiekaart van het Vlaams Energieagentschap, waar de cijfers van de 300 Vlaamse steden en gemeenten zijn terug te vinden.

studie
30/04/2019 - 00:00

WindEurope CEO Giles Dickson spoke about the current outlook for wind energy in Europe and made common cause with nuclear power in decarbonising Europe’s energy mix, at the EU’s 14th European Nuclear Energy Forum dinner in Prague.

studie
26/04/2019 - 00:00

Mensen die in een buurt met sterke luchtverontreiniging wonen klagen meer over depressieve gevoelens. 

studie
18/04/2019 - 00:00

Europe invested €27bn in new wind farms in 2018, which will finance a record amount of future new wind energy capacity. This is according to WindEurope’s annual Financing and Investment Trends report.