studie
25/04/2017 - 00:00

Wie putwater gebruikt om te koken, wordt mogelijk blootgesteld aan toxisch arseen. Dat blijkt uit cijfers van de 3xG-gezondheidsstudie in Dessel, Mol en Retie, die wordt uitgevoerd bij 301 moeders en hun baby in opdracht van NIRAS (Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen) en de partnerschappen STORA (Dessel) en MONA (Mol). Veertien Kempense gemeenten lanceren daarom een campagne die hun inwoners oproept om te controleren of ze hun putwater moeten laten analyseren.

studie
24/04/2017 - 00:00

With an estimated 100 million Europeans affected by harmful levels, road traffic is by far the largest source of noise pollution in Europe, according to a new assessment published by the European Environment Agency (EEA). 

studie
21/04/2017 - 00:00

A new study examines the use of biogas – gas produced from organic waste – as an energy source in Europe, and shows that it has not yet reached its full potential.

studie
21/04/2017 - 00:00

The fuel efficiency of new cars sold in the European Union (EU) continued to improve last year but at a slower rate. In fact, the 1.4 grammes (g) of carbon dioxide (CO2) per kilometre (km) reduction compared to 2015 constitutes the smallest annual improvement recorded over the last decade, according to provisional data published today by the European Environment Agency (EEA).

studie
21/04/2017 - 00:00

Op vrijdag 21 april 2017 verdedigde Gerlinde De Vogeleer haar doctoraat: “Reduced measuring strategies to assess ventilation rates in naturally ventilated animal houses” in Gent. Promotoren van het doctoraat waren Prof dr. Ir. Jan Pieters van de Universiteit Gent en dr. Ir Peter Demeyer van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek.

studie
21/04/2017 - 00:00

De Lijn gaat in Antwerpen, Gent en Leuven elektrische bussen testen die worden opgeladen aan hun eindpunt. De raad van bestuur van de vervoermaatschappij heeft het licht op groen gezet voor drie keer twee bussen en de bijhorende oplaadinfrastruc-tuur. De Lijn gaat nu op zoek naar mogelijke aanbieders. Als alles vlot verloopt, beginnen de bussen eind 2019 te rijden.

studie
21/04/2017 - 00:00

An assessment of monthly data shows that in 2016, OECD net electricity production grew by 0.9% compared to 2015.

studie
20/04/2017 - 00:00

Het pilootproject rond innovatieve scheidings- en valorisatietechnieken voor stortplaatsen kadert in de praktische uitwerking van de conceptnota rond duurzaam voorraadbeheer van stortplaatsen, die de Vlaamse Regering op 16 oktober 2015 goedkeurde. De OVAM schreef voor dat concept een opdracht uit voor het innovatief scheiden van stortafval.

studie
18/04/2017 - 00:00

Sinds de invoering van het verbod op het weggeven van plastic tasjes zien winkeliers dat consumenten hun gedrag aanpassen. Er gaan 71 procent minder plastic tasjes over hun toonbank nu de consument ervoor moet betalen. Dit komt naar voren uit een nieuw onderzoek dat is uitgevoerd door onderzoeksbureau SAMR in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

studie
14/04/2017 - 00:00

Bij de toelating van gewasbeschermingsmiddelen houdt de EU momenteel geen rekening met het gebruik van meerdere gewasbeschermingsmiddelen bij dezelfde teelt. Het RIVM heeft drie methoden bestudeerd om hier in de toekomst wel rekening mee te houden. Het blijkt dat deze methoden inzicht geven in het optreden van ‘meervoudige stress’.