studie
19/09/2018 - 14:43

Naar aanleiding van de Week van de Mobiliteit organiseert KU Leuven een studie rond mobiliteit in Vlaanderen. Deze studie kadert in het onderzoek voor het steunpunt circulaire economie van de Vlaamse overheid. Wie de tijd neemt om de studie in te vullen, maakt kans op een FNAC-bon, cinematickets of kansspelloten.

studie
18/09/2018 - 00:00

Na zo’n zestig jaar nemen we in Nederland afscheid van het aardgas, een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Nu worden in een heel jaar duizend woningen energieneutraal of -positief gemaakt. Dat moeten er gemiddeld duizend per dag worden, om de klimaatdoelen te kunnen halen. In de paper ‘Lekker warm, zonder aardgas’ doet TNO hiervoor aanbevelingen. 

studie
14/09/2018 - 00:00

Klimaatverandering, de effecten ervan (hittestress, overstromingen, droogte) en de gevolgen (getroffen personen en gebouwen): het Klimaatportaal Vlaanderen brengt al deze informatie gebruiksvriendelijk in beeld.

studie
14/09/2018 - 00:00

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) inventariseert wie wat loost en duidt zo aan welke bronnen in Vlaanderen verantwoordelijk zijn voor de luchtvervuiling. Daarnaast bewaakt de VMM de luchtkwaliteit door metingen in de omgevingslucht uit te voeren. Dit jaarrapport lucht is het eerste overkoepelende rapport dat de emissies en de luchtkwaliteitsmetingen bundelt. Bovendien bespreken we welk effect de luchtvervuiling op de gezondheid heeft en op de ecosystemen.

studie
04/09/2018 - 00:00

De FOD Volksgezondheid heeft een studie uitgevoerd naar de aanwezigheid van schadelijke stoffen in babyluiers. Er zijn sporen teruggevonden in sommige luiers, maar in concentraties die 1000 maal onder de Europese limietwaarden liggen.

studie
10/08/2018 - 00:00

De Universiteit Twente onderzocht methodes en maatregelen om de geluidsoverlast door verkeer te reduceren. Deze zomer promoveerde UT-onderzoeker Marieke Bezemer-Krijnen (Faculteit ET) op dit onderwerp. Zij keek naar de invloed van het wegdek op geluid.

studie
08/08/2018 - 00:00

De invoer van hout dat gekapt werd in Myanmar kan tot op vandaag nog altijd quasi onmogelijk gebeuren conform de eisen van de Europese Houtverordening (EU) nr. 995/2010 (beter bekend als EUTR). Dit zal waarschijnlijk ook in de nabije toekomst nog het geval zijn. De FOD VVVL voelt zich in deze context genoodzaakt om actie te ondernemen en het plaatsen van risicovol hout uit Myanmar op de Belgische markt te voorkomen. 

studie
10/07/2018 - 00:00

Onderzoekers van de TU Delft en Lund University (Zweden) hebben in de praktijk aangetoond dat betalen per wasbeurt leidt tot zuiniger gebruik van wasmachines. De wetenschappers publiceren hierover in het blad Journal of Cleaner Production.

studie
09/07/2018 - 00:00

Emissions from agriculture and transport continue to pose problems for European Union Member States in meeting EU and United Nations air pollution limits, according to updated data published by the European Environment Agency (EEA). While emissions of most air pollutants remain on a downward trend, ammonia emissions continued to rise in 2016. 

studie
06/07/2018 - 00:00

De industriële synthese van de hernieuwbare brandstoffen waterstof, syngas, methanol en diesel kan binnen de komende twee decennia concurrerend zijn. Dit volgt uit een techno-economische analyse van onderzoekers van het onderzoekszwaartepunt Sustainable Chemistry van de Universiteit van Amsterdam en het ECN part of TNO .