studie
27/06/2017 - 00:00

In opdracht van VMM-MIRA becijferde VITO dat de Vlaamse consumptie zorgt voor 20 ton broeikasgassen per inwoner. Twee derde van deze uitstoot ontstaat buiten Vlaanderen. Ook driekwart van de jobs waarop onze consumptie steunt, bevindt zich buiten ons grondgebied.

studie
24/06/2017 - 00:00

De VMM onderzoekt vanaf eind juni 2017 de verzilting van het grondwater in het kust- en poldergebied. Dat onderzoek gebeurt vanuit de lucht per helikopter. Dit onderzoek kadert in het Europese Topsoil-project.

studie
23/06/2017 - 00:00

Het voorstel van de Europese Commissie voor de certificering van de CO2-uitstoot van vrachtwagens is onlangs aangenomen in de TCMV vergadering (Technical Commitee on Motor Vehicles). Dit betekent dat vrachtwagens in 2019 moeten worden voorzien van een waarde voor de CO2-uitstoot welke middels certificering is vastgelegd. Deze wordt bepaald met behulp van de 'VECTO' simulatietool. De standaard trekker-opleggers en bakwagens zijn als eerste aan de beurt voor de certificering. 

studie
23/06/2017 - 00:00

In heel Vlaanderen is het extreem droog voor de tijd van het jaar. Al sinds eind vorig jaar bouwt zich een droge situatie op die door een uitzonderlijk droge maand april, gevolgd door een droge mei en tot nu toe zeer droge juni acuut geworden is.

studie
19/06/2017 - 00:00

Ondanks grote ambities om ‘van gas los’ te gaan, hebben gemeenten moeite om op grote schaal warmtenetten te realiseren in de gebouwde omgeving. Vooral bij bestaande woningen en gebouwen stokt de voortgang. De oorzaken hiervan liggen met name in het gebrek aan wettelijke armslag die gemeenten hebben om zaken af te dwingen en de beperkte financiële ruimte van commerciële warmtebedrijven om aantrekkelijke tarieven te kunnen bieden. Dit blijkt uit een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

studie
09/06/2017 - 00:00

Making products like mobile phones and other consumer goods last longer and easier to repair and reuse will be key to the shift towards a more resource-efficient circular economy. 

studie
09/06/2017 - 00:00

Floating offshore wind is no longer consigned to the laboratory: it’s a viable technology ready to be rolled out on an industrial scale, according to the latest report from WindEurope released today at the Offshore Wind Energy 2017 event in London.

studie
09/06/2017 - 00:00

The number of electric cars on the roads around the world rose to 2 million in 2016, following a year of strong growth in 2015, according to the latest edition of the International Energy Agency’s Global EV Outlook.

studie
06/06/2017 - 00:00

The global energy system is changing. More people are connecting to the grid as living standards improve around the world. Demand for consumer appliances and electronic devices is rising. New and innovative transportation technologies, such as electric vehicles and autonomous cars are also boosting power demand.

studie
05/06/2017 - 00:00

Waterstof is een veelbelovende energiedrager die steeds belangrijker wordt. Maar het kan gevaarlijk zijn, omdat het brandbaar is en moeilijk te detecteren. Om veilig gebruik te kunnen maken van waterstof als energiebron, zijn daarom sensoren nodig die zelfs de kleinste waterstoflekken kunnen opsporen. Wetenschappers van TU Delft, KU Leuven en het Rutherford Appleton Laboratory (VK) ontdekten dat het metaal hafnium hiervoor uitermate geschikt is.