studie
22/03/2019 - 00:00

Twee jaar na de lancering is de Zonnekaart van het Vlaams Energieagentschap nog steeds populair. Ongeveer 620.000 gezinnen en bedrijven bekeken al hoe geschikt hun dak is voor zonne-energie. Bij vele mensen prikkelt de Zonnekaart meer dan alleen nieuwsgierigheid: 15% van wie zijn woning opzocht, vroeg al een offerte aan en 29% overweegt dit nog te doen. 

studie
20/03/2019 - 00:00

Direct emissions released to water bodies from Europe’s large industrial sites have decreased in recent years for many pollutants. However, industrial pollution transferred through the sewer systems to urban waste water treatment plants (UWWTPs) has slightly increased, putting pressure on the waste water treatment infrastructure.

studie
18/03/2019 - 00:00

Implementing EU air quality legislation to protect human health and the environment from pollution can be demanding for countries and cities. The European Environment Agency (EEA) has published a report, that summarises key findings on the cities’ progress over the past five years and highlights on-going challenges for improving air quality at the local level. 

studie
18/03/2019 - 00:00

Welk effect hebben menselijke verstoringen en klimaatverandering op tropische bossen? Een internationaal onderzoeksteam, onder wie ecologen van de Universiteit van Amsterdam, keek naar de 7.000 jaar oude geschiedenis van een tropisch Amazonewoud. Het team laat zien dat menselijke verstoring, meer dan klimaatverandering, de soortensamenstelling van tropische bossen de afgelopen millennia heeft beïnvloed. 

studie
15/03/2019 - 00:00

Het ontwerp-Klimaatakkoord realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet gehaald. Het ontwerpakkoord kan leiden tot grote stappen in de energietransitie, maar er is nog veel werk aan de winkel.

studie
13/03/2019 - 00:00

Het openbaar onderzoek over het projectrapport van De Liereman loopt van 18 maart tot en met 16 april 2019.

studie
13/03/2019 - 00:00

Hoe voldoen we in 2050 aan de wereldwijde energie- en voedselvraag én slagen we er tegelijkertijd in mens en planeet te sparen? Dat lukt alleen door vergaande innovaties in productie en consumptie te combineren met integraal beleid. Zo luidt de conclusie van het rapport ‘Gezonde planeet, gezonde mensen’.  

studie
12/03/2019 - 16:32

Deze Code van Goede Praktijk heeft tot doel te komen tot een uniforme werkwijze die gevolgd kan worden door alle labo’s (erkende labo’s en exploitanten onder zelfcontrole) . 

studie
08/03/2019 - 00:00

In order to achieve the Paris Agreement’s goals, the EU will have to meet the targets, rules and guidelines detailed in the ‘Clean energy for all Europeans’ package. This means addressing key issues like energy security.

studie
08/03/2019 - 00:00

Find out more about the latest offshore wind energy developments in Europe