studie
22/03/2017 - 00:00

De afdeling Milieu-inspectie (MI) bericht jaarlijks in het milieuhandhavingsrapport over de organisatie, de uitvoering, de voortgangscontrole en de resultaten van haar milieu-inspecties. Het rapport is daarmee een belangrijke schakel bij de volledige implementatie van de Aanbeveling van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 betreffende minimumcriteria voor milieu-inspecties in de lidstaten (2001/331/EG). 

studie
21/03/2017 - 00:00

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dit beeld doemt op uit een nieuw rapport van het  PBL (Planbureau voor de Leefomgeving):  ’Toekomstbeeld klimaatneutrale warmtenetten in Nederland’. 

studie
20/03/2017 - 14:28

Limiting the rise in global mean temperature to well below 2°C would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed, according to an analysis by the International Energy Agency, including a doubling of annual average energy-related investments from current levels.

studie
20/03/2017 - 12:00

Eén op de acht gebouwen in Vlaanderen heeft zonnepanelen of een zonneboiler. Heel veel andere gebouweigenaars met een zonnig dak beseffen niet welke kans ze laten liggen. “Ik ben blij dat ik vandaag de Vlaamse zonnekaart mag voorstellen. Eindelijk kunnen we aan elke Vlaming laten zien hoe goed zijn dak scoort voor zonne-energie en hoeveel een installatie hem zou kosten en zou opbrengen”, zegt Vlaams minister van Energie Bart Tommelein.

studie
17/03/2017 - 15:00

Het Parlement debatteert over een verslag over het geïntegreerd EU-beleid voor het Noordpoolgebied. Omdat het klimaat verandert en de temperatuur wereldwijd stijgt, smelt jaarlijks ongeveer 280 miljard ton van de ijskappen. Het milieu is echter slechts één aspect van de uitdagingen: een zeestraat maakt de weg vrij voor handel, winning van natuurlijke hulpbronnen, toerisme en een grotere militarisering.

studie
17/03/2017 - 00:00

Het Power to Ammonia (P2A) project heeft onlangs met succes een haalbaarheidsstudie afgerond naar de opslag van hernieuwbare energie in ammoniak (NH3) voor drie business cases. Gedreven door ambitieuze CO2-reductiedoelstellingen en het verhogen van de productie van hernieuwbare energie (bijvoorbeeld wind- en zonne-energie), zijn partijen in de energiesector samen met de chemische industrie op zoek gegaan naar innovatieve manieren om CO2-vrije ammoniak te produceren.

studie
17/03/2017 - 00:00

Global energy-related carbon dioxide emissions were flat for a third straight year in 2016 even as the global economy grew, according to the International Energy Agency, signaling a continuing decoupling of emissions and economic activity. This was the result of growing renewable power generation, switches from coal to natural gas, improvements in energy efficiency, as well as structural changes in the global economy.

studie
14/03/2017 - 00:00

Renewable energy in the EU

Share of renewables in energy consumption in the EU still on the rise to almost 17% in 2015

Eleven Member States already achieved their 2020 targets 

studie
14/03/2017 - 00:00

Het aandeel afval dat wordt gerecycled zou omhoog moeten gaan naar 70 % in 2030, tegen 44 % vandaag, De parlementsleden willen ook dat de afvalbeheerplannen het aandeel van stortplaatsen - die een grote impact op het milieu hebben – beperken tot 5 %, en een reductie van 50 % voedselverspilling verwezenlijken tegen 2030. Het Parlement zal nu gaan onderhandelen met de Raad van Ministers.

studie
13/03/2017 - 00:00

Het Mestrapport 2016 staat online. Het rapport geeft een stand van zaken van het mestbeheer in Vlaanderen.