studie
21/02/2017 - 00:00

Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer moeten verbeteringen worden aangebracht in het beheer, de financiering en de monitoring van Natura 2000, het vlaggenschipprogramma voor biodiversiteit van de EU.

studie
20/02/2017 - 00:00

A group of experts within the LIFE external monitoring team (Neemo) has published a report analysing the LIFE programme’s role in creating green jobs and boosting sustainable economic growth across Europe.

studie
17/02/2017 - 00:00

Het EP ging woensdag akkoord met de plannen om de daling van de uitstoot van broeikasgassen te versterken met hulp van EU-koolstofmarkt (EU ETS) om zo het klimaatbeleid in lijn te brengen met de doelen van het klimaatakkoord van Parijs. Europarlementsleden stellen voor om jaarlijks het aantal veilbare “koolstofkredieten” (emissierechten) te verminderen met 2,2% en de capaciteit van de stabiliteitsreserve (MSR) voor 2019 te verdubbelen om de overvloed van de rechten op de markt te absorberen.

studie
17/02/2017 - 00:00

Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering vandaag, vrijdag 17 februari 2017, kennis genomen van het voortgangsrapport klimaat en de broeikasgasinventaris 2015.

studie
17/02/2017 - 00:00

Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen halen gemiddeld een E-peil van E39. Dat is 11 punten lager dan de wettelijke eis van E50. Tegen 2021 moet dat E30 of lager zijn.  De E-peileis maakt deel uit van het EPB-beleid, dat sinds 2006 de energieprestatie en het binnenklimaat van nieuwbouw wettelijk regelt.   “De Vlaming heeft niet alleen een baksteen in de maag, maar daar zitten intussen ook zonnepanelen of extra isolatiemateriaal bij”, zegt Minister Tommelein. De minister maakt de cijfers bekend bij de opening van de jaarlijkse bouwbeurs Batibouw.

studie
14/02/2017 - 00:00

Het combineren van milieuvriendelijke vormen van gewasbescherming kan plaagvorming in de hand werken in plaats van tegengaan. Een nieuw Europees onderzoeksproject, onder leiding van UvA onderzoeker Merijn Kant, gaat deze voorspelling verder onderzoeken.

studie
14/02/2017 - 00:00

A new study funded by the EU explores policy options for increasing the deployment of renewable energy in Europe between now and 2030. The study addresses ways of generating long term funding for renewable projects across all sectors.

studie
13/02/2017 - 00:00

The European Commission has decided that Germany's scheme to roll out a network of user-friendly infrastructure for charging electric vehicles across the country is in line with EU state aid rules. It addresses a real gap in the market without unduly affecting competition in the Single Market.

studie
13/02/2017 - 00:00

In opdracht van de VMM werkt het Leuvense bedrijf HydroScan samen met Jeremy Benn Associates een nieuwe afstromingsgevoelige kaart voor Vlaanderen uit. Op deze kaart zullen de gebieden in Vlaanderen te zien zijn die een verhoogde kans op wateroverlast hebben door afstromend regenwater van verharding en onverharde gebieden.

studie
10/02/2017 - 00:00

Regeling van het openbaar onderzoek over stedenbouwkundige verordeningen

Het decreet over het integraal handelsvestigingsbeleid heeft in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de verplichting ingevoerd om bij de totstandkoming of de wijziging van stedenbouwkundige verordeningen een openbaar onderzoek te organiseren