studie
11/12/2018 - 00:00

Vlaanderen is klein, maar we hebben een fraai palet van steden en dorpen, een sterk infrastructuurnetwerk en goed uitgebouwde voorzieningen. We nemen echter veel ruimte in en dan ook nog versnipperd. Het is precies die versnippering van de ruimte die als een rode draad loopt doorheen het eerste Ruimterapport van het Departement Omgeving. Vlaanderen wordt namelijk gekenmerkt door veel kernen en bebouwingsconcentraties, grote woningen met een beperkte bouwhoogte en relatief grote tuinen, voorzieningen en bedrijven die verspreid zijn over het hele grondgebied, kleine landbouwpercelen, veel bomen maar weinig bossen, veel zonnepanelen en veel wegen die zorgen voor een versnippering van het landschap.

studie
10/12/2018 - 00:00

Vlaanderen blijft de hoeveelheid huishoudelijk afval verder terug dringen. De Vlaming produceerde in 2017 maar liefst 18,6 kg minder afval dan in het jaar voordien (469,4 kg pp.). Bijna een kwart van die daling, is toe te schrijven aan een daling van de hoeveelheid restafval. De OVAM verwacht dat deze positieve trend zich de volgende jaren nog verder zal zetten, zo blijkt uit het inventarisatierapport “Huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval 2017”.

studie
03/12/2018 - 00:00

Door de sterke toename van het aantal lokale zonne- en windenergieprojecten bereikt het elektriciteitsnet op een aantal plaatsen in Nederland zijn maximale capaciteit. Nieuwe projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energieopwekking kunnen daardoor in de knel komen. In plaats van het verzwaren van het regionale elektriciteitsnet, wat kostbaar en tijdrovend is, zijn ‘flexibiliteitsdiensten’ een mogelijk alternatief om de pieken van de lokaal geproduceerde duurzame energie te kunnen opvangen. Hiervoor bestaan verschillende oplossingen, zoals de inzet van batterijen, vraagsturing bij lokale gebruikers of de omzetting van elektriciteit in waterstof. 

studie
30/11/2018 - 00:00

Nieuw MIRA-rapport (Milieurapport Vlaanderen) dat tot stand kwam door een samenwerking tussen de Vlaamse Milieumaatschappij, de Universiteit Antwerpen en Forum Ethibel. Enerzijds staat het rapport stil bij de evolutie van duurzaam sparen en beleggen, anderzijds geeft de studie trends en inzichten weer voor wie duurzaam wil investeren.

studie
27/11/2018 - 00:00

At first glance, it almost sounds crazy. Can we really take carbon dioxide emissions from an industrial plant and store them underground? To find out, research is currently taking place to test if such an idea is not only viable but safe, and prove that to the public.

studie
27/11/2018 - 00:00

There is a growing demand for forest products and ecosystem services but information on the changes in Europe's forests is currently limited. According to an EEA briefing, published today, high-resolution satellite images will improve knowledge about changes in structure, function and condition of forest ecosystems and the impacts of different forest management practices across Europe. 

studie
26/11/2018 - 00:00

Progress on increasing the use of renewable energy and improving energy efficiency is slowing across the European Union, putting at risk the EU’s ability to achieve its energy and emissions reduction targets. Rising energy consumption, particularly in the transport sector, is to blame for the slowdown, according to preliminary data released today in the European Environment Agency’s (EEA) annual analysis on the EU’s progress towards its targets on renewables and energy efficiency. 

studie
20/11/2018 - 00:00

In de studie ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens’ van het Departement Omgeving werd voor het eerst het voedselverlies bij Vlaamse huishoudens volledig in kaart gebracht. De vloeibare fractie, die in veel gevallen via de gootsteen of het toilet wordt weggegooid, werd immers nooit eerder gemeten.

studie
19/11/2018 - 00:00

Dat de bodem van Nederland zakt vermoedden we al, maar het is nu voor het eerst ook gemeten voor het hele land. Vooral in het westen daalt de bodem veel meer dan verwacht. Dat blijkt uit gegevens van de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

studie
19/11/2018 - 00:00

Voedselverlies is een groot probleem in de gezondheidszorg, met percentages van 25 tot 40 procent. Gemiddeld wordt er 287 gram per patiënt per dag weggegooid, alleen al van warme maaltijden. Extrapoleren we dat cijfer naar Vlaanderen, dan gaat er ieder jaar meer dan 12 000 ton voedsel verloren.