studie
15/05/2018 - 00:00

Vorig jaar werden meer dan tien campagnes gevoerd door de federale Milieu-inspectie die toezicht houdt op de markt van consumptiegoederen, chemische stoffen en biociden . Hoewel uit de controles bleek dat de meeste goederen en chemische producten die in België of de EU vervaardigd zijn, voldoen aan de wetgeving, moesten een aantal ingevoerde producten van de markt worden gehaald.

studie
11/05/2018 - 00:00

De gezondheidstoestand van het Belgische deel van de Noordzee vertoont een licht positieve trend. De helft van de commerciële vissoorten heeft een goede status bereikt en de andere helft evolueert positief. Het aantal met olie besmeurde vogels is de laatste jaren sterk gedaald, doordat er zo goed als geen illegale olielozingen meer zijn dankzij luchttoezicht.

studie
08/05/2018 - 00:00

The recently revised EU Emissions Trading System (EU ETS) Directive sets out the rules for the system of free allocation to industry for the period 2021-2030 and empowers the European Commission to adopt a delegated act to supplement the Directive concerning the sectors and subsectors exposed to the risk of carbon leakage.

studie
04/05/2018 - 00:00

Air pollutant emissions are the cause of 400 000 premature deaths in the EU per year, major respiratory diseases and significant healthcare costs. 

studie
02/05/2018 - 00:00

The world is not on track to meet the global energy targets for 2030 set as part of the Sustainable Development Goals, but real progress is being made in certain areas – particularly expansion of access to electricity in least developed countries, and industrial energy efficiency, according to a new report from five international agencies.

studie
28/04/2018 - 00:00

Zaterdag 28 april starten de deelnemers van CurieuzeNeuzen Vlaanderen met de meting van stikstofdioxide in hun straat. Naast duizenden gezinnen nemen ook honderden scholen, bedrijven, verenigingen en gemeentehuizen deel. Gedurende 4 weken zullen 20.000 CurieuzeNeuzen de luchtkwaliteit in heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart brengen. 

studie
20/04/2018 - 00:00

PRé Consultants maakte in 2017-2018 een studie aan de hand van internationaal literatuur- en marktonderzoek en met input van de sector van Absorbent Hygiene Products (AHP), de toeleveranciers, de recyclagebedrijven, de retailers en de gebruikers. De OVAM wilde hiermee peilen naar het circulaire potentieel van AHP.

studie
20/04/2018 - 00:00

Waar zal te veel, te weinig of te vies water in 2050 impact hebben op het leven van mensen? Wat betekenen de groeiende wereldbevolking, verdere verstedelijking en klimaatverandering voor deze waterrisico’s, beschikbaarheid van voedsel en migratie? Het PBL-rapport The geography of future water challenges geeft met indringende beelden inzicht in de mondiale wateropgaven tot 2050.

studie
20/04/2018 - 00:00

The world is not on track to achieving energy-related Sustainable Development Goals, according to a new series of Policy Briefs launched at the United Nations. Supported by data and analysis from the International Energy Agency, this series of 27 Policy Briefs provides the latest assessment of where the world stands on goals for universal energy access and increasing renewables and energy efficiency. 

studie
13/04/2018 - 00:00

Emissions of carbon dioxide from new passenger cars have dropped in a number of European countries where a range of taxes, subsidies and other incentives are used to encourage consumers to purchase lower-carbon-dioxide (CO2) emitting vehicles. The number of countries offering incentives for electric vehicles in particular, continues to grow, according to European Environment Agency (EEA).