studie
20/11/2018 - 00:00

In de studie ‘Voedselverlies en consumentengedrag bij Vlaamse huishoudens’ van het Departement Omgeving werd voor het eerst het voedselverlies bij Vlaamse huishoudens volledig in kaart gebracht. De vloeibare fractie, die in veel gevallen via de gootsteen of het toilet wordt weggegooid, werd immers nooit eerder gemeten.

studie
19/11/2018 - 00:00

Dat de bodem van Nederland zakt vermoedden we al, maar het is nu voor het eerst ook gemeten voor het hele land. Vooral in het westen daalt de bodem veel meer dan verwacht. Dat blijkt uit gegevens van de nieuwe Bodemdalingskaart Nederland, die deze week wordt gepresenteerd door het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-Informatica (NCG).

studie
19/11/2018 - 00:00

Voedselverlies is een groot probleem in de gezondheidszorg, met percentages van 25 tot 40 procent. Gemiddeld wordt er 287 gram per patiënt per dag weggegooid, alleen al van warme maaltijden. Extrapoleren we dat cijfer naar Vlaanderen, dan gaat er ieder jaar meer dan 12 000 ton voedsel verloren.

studie
09/11/2018 - 00:00

De biodiversiteit wordt bedreigd. Het aantal soorten neemt zienderogen af, zowel op het land als in de zee. Maar wat moeten we doen voor deze dier- en plantensoorten die hun habitat soms zo ver van ons vandaan hebben? Meer dan 70 % van de biodiversiteitsafdruk van België ligt buiten onze landsgrenzen en houdt rechtstreeks verband met onze invoer.

studie
09/11/2018 - 00:00

De VREG Marktmonitor biedt elk jaar inzicht in het gedrag van de elektriciteits- en aardgasklanten in Vlaanderen. Deze enquête bij gezinnen en bedrijven onderzoekt het gedrag van de energieklanten en hun achterliggende motivaties.

studie
31/10/2018 - 00:00

In november start het Europese ARBAHEAT consortium met een onderzoeksproject om een van de modernste kolencentrales ter wereld, de kolencentrale van ENGIE in Rotterdam, om te bouwen naar een biomassagestookte centrale. Doel van deze showcase is om de mogelijkheden te onderzoeken van een innovatieve technologie om zo kostenefficiënt en flexibel mogelijk te zijn bij levering van duurzame elektriciteit én warmte uit een 100% biomassagestookte energiecentrale. 

studie
29/10/2018 - 00:00

Despite slow improvements, air pollution continues to exceed European Union and World Health Organization limits and guidelines, according to updated data and information published by the European Environment Agency (EEA). Air pollution still poses a danger to human health and the environment. 

studie
26/10/2018 - 00:00

Greenhouse gas emissions across the European Union rose slightly in 2017, mostly because of the transport sector. Preliminary estimates published today in the European Environment Agency’s (EEA) annual ‘trends and projections’ assessments show a 0.6% emissions increase in 2017 from 2016. This limited increase means that the EU is still expected to achieve its 2020 emissions reduction target, albeit by a narrower margin. 

studie
17/10/2018 - 00:00

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2017 was beter dan een tiental jaar geleden. De huidige luchtkwaliteit heeft wel nog negatieve effecten voor de gezondheid en de vegetatie.

studie
17/10/2018 - 00:00

Van 2000 tot 2016 is de uitstoot van broeikasgassen gedaald. Dat komt vooral door maatregelen in de energiesector en de industrie, een daling in het gebruik van CFK’s en HCFK’s en veranderingen in huisverwarming door gezinnen.