studie
17/10/2017 - 00:00

Op 13 oktober heeft de Raad (Milieu) zijn standpunt vastgesteld over de verordening inzake de verdeling van de inspanningen, die bindende jaarlijkse emissiestreefcijfers voor elke lidstaat voor de periode 2021-2030 bevat.

studie
16/10/2017 - 00:00

Het is mogelijk om de Europese voedselproductie en -consumptie duurzamer te maken, maar dit vergt een majeure aanpassing in denken, beleid en kennis. Dit zijn de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Food in a green light’, dat het Europees Milieu Agentschap (EEA) samen met het PBL publiceert.

studie
13/10/2017 - 00:00

De meeste inwoners van Europese steden zijn blootgesteld aan slechte luchtkwaliteit. Volgens de meest recente (en gepubliceerde) schattingen van het Europees Milieuagentschap (EEA) overlijden er in Europa jaarlijks nog altijd meer dan 400 000 mensen vroegtijdig door fijnstof. 

studie
10/10/2017 - 00:00

The report on the sustainable use of pesticides Directive adopted today by the Commission takes stock of progress made by the EU Member States in applying measures to reduce the risks and impacts of pesticides.

studie
09/10/2017 - 00:00

Om klimaatverandering te beperken is een vergaande reductie van de broeikasgasemissies nodig, ook in Nederland. Een emissiereductie van 95% is dan passender bij de doelstellingen uit de overeenkomst van Parijs dan een reductie van 80%. Hoe gaat het Nederlandse energiesysteem er in de toekomst uitzien als we een dergelijke vermindering van de uitstoot willen realiseren?

studie
07/10/2017 - 00:00

Negen op de tien Vlamingen vindt energiezuinigheid belangrijk. Toch voldoet zes op de tien woningen niet aan de energienorm. Het zijn maar enkele cijfers uit de tweejaarlijkse bevraging ‘Rationeel Energie Gebruik in Vlaanderen’ door het Vlaams Energie Agentschap. ‘De Vlaming vindt renoveren blijkbaar geen prioriteit.

studie
06/10/2017 - 00:00

Did you know that renewables are currently the leading source of electricity generation in the EU? And that in the years 2010-2015, the amount of electricity produced from wind in the EU doubled, and the amount of electricity produced from solar power increased 4.5 times? 

studie
06/10/2017 - 00:00

New solar PV capacity grew by 50% last year, with China accounting for almost half of the global expansion, according to the International Energy Agency’s latest renewables market analysis and forecast. For the first time, solar PV additions rose faster than any other fuel, surpassing the net growth in coal.

studie
06/10/2017 - 00:00

Geleidelijke milieuveranderingen door toevoer van voedingsstoffen en opwarming van de aarde kunnen zorgen voor een abrupte afname van zuurstofconcentraties in meren en kustwateren, met negatieve gevolgen voor vissen en ander waterleven. Een nieuwe studie onder leiding van UvA-hoogleraren Jef Huisman en Gerard Muyzer laat zien dat micro-organismen een sleutelrol spelen bij deze desastreuze ‘regime shifts’. 

studie
06/10/2017 - 00:00

The recent acceleration in global energy efficiency gains risks slowing down if governments do not maintain their focus on implementing new efficiency policies, according to a new report by the International Energy Agency.