studie
21/01/2020 - 00:00

Nog nooit veranderden zo veel gezinnen en bedrijven van elektriciteitsleverancier. 

studie
20/01/2020 - 00:00

Overzichtsrapport van de afbouw van het gebruik van pesticiden door openbare besturen. Het rapport bespreekt de gebruikscijfers van 2018 en schetst evoluties van het gebruik van verschillende openbare besturen.

studie
10/01/2020 - 00:00

De geluidsindicatoren in MIRA worden op regelmatige basis geactualiseerd. Dit rapport voegt 2018 toe aan de tijdreeksen voor vier geluidshinderindicatoren.

studie
08/01/2020 - 00:00

De voorbije maand december is het grondwater op heel veel locaties gestegen, maar in 80% van de gevallen blijft de grondwaterstand in Vlaanderen laag voor de tijd van het jaar.

studie
17/12/2019 - 00:00

Om richting te geven aan de transitie naar een circulaire economie (CE), heeft het Nederlands kabinet meerdere doelen nodig. Anders dan bij de reductie van broeikasgasemissies (gemeten in CO2-equivalenten), heeft CE-beleid onvoldoende houvast aan één kwantitatief en afrekenbaar doel.

studie
13/12/2019 - 00:00

De vergunningverlening én de natuur zijn gebaat  bij een breder palet aan maatregelen om de stikstofproblemen het hoofd te bieden, in plaats van uitsluitend in te zetten op vermindering van stikstofdepositie. Om voor de langere termijn structurele verbetering te realiseren en vergunningen te kunnen verlenen voor economische activiteiten als de bouw en de landbouw, is het noodzakelijk ook in te zetten op andere maatregelen om de natuur te versterken. 

studie
13/12/2019 - 00:00

People and the environment are exposed to a wide variety of extremely persistent chemicals known as PFAS, many of which are known to be toxic. A briefing by the European Environment Agency, published today, presents an overview of these chemicals, which continue to accumulate in people and the environment. 

studie
11/12/2019 - 00:00

The shared vision for Europe’s seas is a healthy marine environment where human-induced eutrophication is minimised. However, the European Environment Agency’s (EEA) assessment, published today, shows that eutrophication still remains a large scale problem in some of Europe’s regionals seas. The assessment shows some positive effects from better nutrient management but the overall target of healthy seas will not be met everywhere by 2020.

studie
10/12/2019 - 00:00

De toelating van nieuwe biologische gewasbeschermingsmiddelen is door de EU-regelgeving onnodig duur, stug en tijdrovend. Dat blijkt uit een recente studie van Wageningen University & Research (WUR).

studie
10/12/2019 - 00:00

Groenland verliest zeven keer zo snel ijs als in de jaren negentig, en volgt hiermee het bovengrensscenario van het Intergovernmental Panel on Climate Change voor de opwarming van de aarde, waarin in 2100 veertig miljoen mensen meer te maken krijgen met kustoverstromingen.