brochure
18/09/2019 - 00:00

De OVAM en het departement Omgeving en de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid willen dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.

brochure
25/04/2019 - 00:00

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

brochure
29/06/2018 - 00:00

Vanaf  29 juni kan u uw mening geven over het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Op 9 juli vindt hierover een openbare overlegvergadering plaats.

brochure
25/05/2018 - 00:00

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra.

brochure
17/11/2017 - 00:00

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden.

brochure
12/07/2017 - 00:00

Dodemansduim, hondshaai, zeepaardje, bruinvis, zwarte zee-eend: ontdek de rijke biodiversiteit van onze Noordzee in onze gloednieuwe brochure.

brochure
12/06/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goed. Ook het eerste monitoringsrapport met de nulmeting voedselverlies in 2015, stond op de agenda. Voedselverliezen in de gehele productieketen en bij de consument worden voor 2015 in Vlaanderen geschat op 907.000 ton. 

brochure
09/06/2017 - 00:00

The latest LIFE Nature Focus publication highlights the issues threatening Europe's coastal habitats and how the LIFE programme has addressed them. Coastal regions generate 40% of our GDP, but development must be sustainable and must recognise the natural value of our varied coastlines.

brochure
07/04/2017 - 00:00

LIFE has published a new Focus brochure on one of the greatest environmental, social and economic challenges of the next 30 years – the transition to a circular economy. 

brochure
15/02/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten van het witboek vindt u de brochure 'Samen werken aan de ruimte van Morgen'.