brochure
30/04/2013 - 15:37

Met dit formulier kunt u een bodemattest aanvragen. Voor u dat attest aanvraagt, kunt u het best contact opnemen met een notaris.

brochure
30/04/2013 - 15:14

Op 17 februari 2012 keurde de Vlaamse Regering een wijziging van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning of kortweg VLAREM goed. De wijziging betreft het invoeren van een maximaal geluidsniveau voor muziekactiviteiten. 

brochure
30/04/2013 - 14:23

Voor een voldoende aantal zorgvuldig geselecteerde bodemsaneringsprojecten werd nagegaan hoe de criteria en de wegingsfactoren van de multicriteria-analyse kunnen worden aangepast, met als doel de introductie van CO2-afweging bij BATNEEC-evaluaties van bodemsaneringen. De resultaten werden voorgesteld en besproken op de klankbordgroep van belanghebbenden.

brochure
30/04/2013 - 14:11

Het doel van de onderzoeksopdracht is om een internationale vergelijkende analyse te maken van het economische beleidsinstrumentarium, gericht op het vergroenen van de economie.

brochure
31/03/2013 - 15:35

Er zijn momenteel grote overschotten aan certificaten op de markten voor groene-stroomcertificaten (GSC) en warmte-krachtcertificaten (WKC).

brochure
31/03/2013 - 10:12

Hoe kun je een woning met erfgoedwaarde energiezuiniger maken? De handleiding staat stil bij de verschillende mogelijkheden en benadrukt dat elke keuze afgestemd moet worden op het gebouw in kwestie

brochure
31/03/2013 - 10:05

Op 1 januari 2014 wordt de energieprestatieregelgeving strenger.

brochure
31/03/2013 - 09:50

Het rapport bevat een selectie van feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen. Meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein.

brochure
31/03/2013 - 09:32

Bouwen en verbouwen heeft een enorme milieu-impact.

brochure
31/03/2013 - 09:19

De hoofdlijnen van het Vlaamse milieubeleid zijn vastgelegd in het milieubeleidsplan (MINA-plan). Het nieuwe MINA-plan 4 werd op 27 mei 2011 vastgesteld door de Vlaamse Regering en bestrijkt de periode 2011-2015.