brochure
01/06/2013 - 11:21

The brochure explains why industry in Flanders needs to change, what guidance and support the Flemish Government is providing and what project portfolio this has already resulted in.

brochure
31/05/2013 - 11:17

Bedrijven die een milieuvergunning moeten aanvragen of hernieuwen zijn vaak op zoek naar informatie die hen hierbij kan helpen. De ‘Handleiding milieuvergunningsaanvraag’ en de ‘Milieuchecklist’ geven een bondig, weliswaar gedetailleerd, overzicht van de toepasselijke regelgeving. Beide publicaties werden onlangs geactualiseerd en kunt u gratis downloaden.

brochure
30/05/2013 - 16:36

Het rapport bevat de resultaten van de vierde Chemkar PM10-studie. De Vlaamse Milieumaatschappij voerde gedurende 12 maanden onderzoek uit naar fijn stof in Antwerpen, Gent, Brugge en Oostende.

brochure
30/05/2013 - 15:14

De brochure bevat een overzicht van de premies, de fiscale voordelen en de goedkope leningen die u in 2013 kunt krijgen, als u energiebesparende maatregelen uitvoert.

brochure
30/05/2013 - 14:32

Vlaanderen in Actie is het toekomstplan voor Vlaanderen. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om Vlaanderen met dit plan tegen 2020 bij de allerbeste regio’s van Europa te positioneren.

brochure
30/05/2013 - 14:16

In een gezamenlijk advies waarderen SERV en Minaraad dat het voorontwerp van decreet dat de Vlaamse Regering heeft uitgewerkt, rekening houdt met een aantal aanbevelingen uit een eerder gezamenlijk advies over het Milieuhandhavingsdecreet

brochure
30/05/2013 - 13:27

De brochure stelt aan transporteurs, verladers, expediteurs en logistieke dienstverleners twaalf acties voor die de logistieke keten milieuvriendelijker kunnen maken. Het gaat om ingrepen in de logistieke keten en om technische en locatiegebonden ingrepen.

brochure
30/05/2013 - 13:18

Al twee decennia streeft de Vlaamse Milieumaatschappij met een doordacht adviesbeleid voor de lozing van afvalwater naar een minimale belasting en een maximale bescherming van het milieu. De publicatie evalueert de werking van de voorbije 20 jaar en werpt een blik op de toekomst.

brochure
30/05/2013 - 13:07

De milieuchecklist geeft bedrijfsleiders en milieuverantwoordelijken op korte tijd een inzicht in de milieurelevante gegevens van hun bedrijf en wijst hen op de wettelijke milieuverplichtingen.

brochure
30/05/2013 - 12:18

De Minaraad en de SERV geven een advies over de voorstellen van het Vlaams Energieagentschap (VEA) om de energieprestatieregelgeving aan te passen