brochure
30/08/2013 - 13:34

De folder bevat informatie over de werking, het gebruik en de kosten van een warmtepomp.

brochure
31/07/2013 - 16:50

Het voorontwerp van decreet betreffende landinrichting biedt een decretale verankering voor de instrumenten uit het oprichtingsdecreet van de Vlaamse Landmaatschappij

brochure
31/07/2013 - 15:06

Het besluit sociale openbare dienstverplichtingen drinkwater is volgens de SERV een stap vooruit in het beleid ter voorkoming van waterarmoede. In zijn advies formuleert de SERV evenwel nog een aantal aanbevelingen

brochure
31/07/2013 - 15:01

Al eeuwenlang zorgen de Schelde en haar zijrivieren voor een stromenland dat barst van dynamiek. Maar getijdenrivieren kunnen ook heel wat waterellende veroorzaken.

brochure
31/07/2013 - 14:53

Het milieuhandhavingsrapport brengt in kaart hoe milieu-overtredingen in Vlaanderen opgespoord en bestraft worden. 

brochure
31/07/2013 - 09:03

De SERV vraagt een betere onderbouwing van het voorontwerp van decreet dat de aansprakelijkheid van de netbeheerders voor elektriciteit en aardgas ten aanzien van de netgebruikers regelt.

brochure
26/06/2013 - 10:41

Bij een overdracht van een grond zijn er verschillende partijen betrokken. De publicatie bundelt alle informatie in verband met de overdracht van gronden in het kader van het Bodemdecreet.

brochure
01/06/2013 - 15:45

Het rapport geeft een beeld van hoe de stikstofconcentraties (NO2) in de omgevingslucht variëren in een stad naargelang de locatie

brochure
01/06/2013 - 13:38

Mestverwerking is cruciaal in het vinden van het evenwicht in de mestbalans. Bij stijgende mestproductie of strenger wordende bemestingsnormen zal de vraag naar mestverwerking stijgen

brochure
01/06/2013 - 13:09

The aim of this study is to support the Government of Flanders in developing its own strategy for a biobased economy (BBE) and to draft recommendations for an integrated and sustainable economic innovation policy.