brochure
30/11/2013 - 11:10

Het rapport beschrijft de resultaten van de immissiemetingen van zwaveldioxide, stikstofoxides, fijn stof, zwarte koolstof, ozon, vluchtige organische componenten, dioxines en PCB’s in de haven van Antwerpen. 

brochure
30/11/2013 - 11:04

The Research Institute for Nature and Forest (INBO) is in charge of investigating changes in seabird distribution following the offshore wind farm development at the Belgian part of the North Sea.

brochure
01/11/2013 - 14:10

Een lagere energiefactuur start met tal van kleine ingrepen: spaarlampen, spaardouche, buisisolatie, radiatorfolie. Via een gratis energiescan komt u er meer over te weten.

brochure
01/11/2013 - 14:00

De folder geeft uitleg over de regelgeving, voorbeelden van rapporten en attesten en de verwarmingsswijzer, een toepassing die je stap voor stap uitlegt wat je verplichtingen zijn voor je verwarmingsinstallatie en opslagtanks voor gas en stookolie.

brochure
31/10/2013 - 14:24

De SERV vraagt om investeringen in elektriciteitsnetten in de toekomst anders te plannen. Netplannen mogen niet langer een zaak zijn van netbeheerders en de VREG alleen. Afstemming is nodig met andere beleidsniveaus en –domeinen, andere netbeheerders.

brochure
31/10/2013 - 13:04

Tijdens de Week van het Bos van 13 tot en met 20 oktober 2013 staan de natuurdoelen van Natura 2000, een Europees project voor de instandhouding van belangrijke soorten en habitats, centraal.

brochure
31/10/2013 - 12:06

Het artikel gaat nader in op milieuverantwoorde consumptie van voeding bij Vlamingen. Welk soort maatregelen nemen de Vlamingen met betrekking tot milieuvriendelijke voedselconsumptie? Wat zijn de redenen waarom men bepaalde gedragingen al dan niet toepast?

brochure
31/10/2013 - 11:30

Tijdschrift over actuele milieuthema’s, met tips om het leefmilieu te beschermen en te verbeteren.

brochure
31/10/2013 - 10:50

Het rapport geeft een stand van zaken van de natuur in Vlaanderen in 2013 op basis van 33 natuurindicatoren. Alleen indicatoren waarvoor op Vlaams en/of Europees niveau een beleidsdoel is geformuleerd (MINA- 4, PACT 2020, Europese Biodiversiteitsstrategie 2020) worden beschreven.

brochure
03/10/2013 - 11:52

Europese steun is er ook voor u. Voor stedenbanden, festivals, onderzoek, infrastructuur, natuurbehoud … Voor overheden, organisaties én bedrijven. Maar vindt ú de weg in het doolhof van Europese steun? Met de nieuwe EU-subsidiegids 2014-2020 van het Vlaams-Europees verbindingsagentschap zeker wel.