brochure
31/12/2013 - 14:55

The Flemish Climate Policy Plan (VKP) 2013-2020 consists of an overall framework and two separate but closely related sections: the Flemish Mitigation Plan (VMP) and the Flemish Adaptation Plan (VAP).

brochure
31/12/2013 - 14:25

In 2013 werd in het kader van de op til staande integratie van de natuur- en boswetgeving door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) een model uitgewerkt voor een geïntegreerde beheerplanning voor natuur-, bos- en parkdomeinen of het zogenaamde geïntegreerd /multifunctioneel natuurbeheer.

brochure
31/12/2013 - 14:17

The intention of the environmental enforcement report is to provide a concrete picture, based on relevant, reliable figures and qualitative data, of the environmental enforcement policy pursued in the Flemish Region from 1 January 2012 through 31 December 2012.

brochure
31/12/2013 - 14:01

Eén van de belangrijkste mortaliteitsfactoren bij Europese paling is vermaling of beschadiging door pompgemalen. De berekening van de totale mortaliteit door pompgemalen is gebaseerd op een aantal assumpties over de densiteit van paling in de Vlaamse waterlopen en over de productie van schieraal onder natuurlijke omstandigheden. 

brochure
31/12/2013 - 13:05

Het rapport bevat een volledig overzicht van de cijfers en statistieken met betrekking tot de bejaging van grofwildsoorten (ree, everzwijn, edelhert, damhert en moeflon) in Vlaanderen in de periode 2002-2012.

brochure
31/12/2013 - 12:43

Het rapport beschrijft de algemene toestand van de luchtkwaliteit in het Vlaamse Gewest op basis van de meetgegevens van de luchtmeetnetten in 2012. Alle meetwaarden zijn immissiewaarden (omgevingsluchtwaarden). Ze worden vergeleken met de wettelijk geldende grens- en streefwaarden in het Vlaamse Gewest en met de richtwaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie

brochure
31/12/2013 - 12:32

De publicatie over de openbare visserij in Vlaanderen is bestemd voor de hengelaar en het brede publiek en bevat informatie over de provinciale viswaters, de visserijwetgeving, de visvergunning enz. Het reglement van de openbare visserij is als bijlage toegevoegd.

brochure
31/12/2013 - 11:22

Gezamenlijk advies over het voorontwerp van decreet tot wijziging van regelgeving inzake natuur en bos en het voorontwerpbesluit betreffende het Natura 2000-programma enz.

 

brochure
13/12/2013 - 12:36

Het besluit over de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie geeft nadere invulling aan de vernieuwde contractaanpak in het kader van de financierde afvalwaterheffing.

brochure
01/12/2013 - 10:54

Het beslissingsondersteunend instrument “Risico’s voor vogels en vleermuizen bij geplande windturbines in Vlaanderen” (Everaert et al., 2011) bevat informatie over mogelijke effecten van windturbines, milderende maatregelen, begeleiding bij wetgeving en richtlijnen, risico-informatie voor vogels (risicoatlas) en vleermuizen, begeleiding bij de opmaak van een effectenanalyse, monitoring, enz.