brochure
31/03/2012 - 11:21

De Minaraad en de SERV adviseerden gezamenlijk over het besluit inzake verhandelbare emissierechten voor broeikasgassen

brochure
31/03/2012 - 11:00

Het rapport bevat een selectie van feiten en cijfers over het milieu in Vlaanderen. Meer dan 100 indicatoren behandelen samen het volledige milieudomein.

brochure
31/03/2012 - 10:46

Bouwen en verbouwen heeft een grote milieu-impact en is wereldwijd verantwoordelijk voor 40% van de materiaalstromen.

brochure
31/03/2012 - 10:30

De internettoepassing Afvalstoffenfiches bevat voor een aantal afvalstoffen een fiche met relevante informatie

brochure
28/02/2012 - 11:40

Scheiding van afvalstoffen aan de bron is een essentiële beleidsdoelstelling. Hoe beter afvalstoffen aan de bron kunnen gescheiden worden, hoe zuiverder de monostromen en hoe lager latere kosten om afvalstoffen geschikt te maken om opnieuw als materialen in te zetten.

brochure
31/01/2012 - 14:25

Het boek beschrijft de geschiedenis van OVAM van 1981 tot 2011.

brochure
31/01/2012 - 12:36

Het draaiboek bevat de toetsingscriteria waaraan de Vlaamse overheid de effectiviteit, efficiëntie en leefbaarheid van een bodemsaneringsorganisatie zal toetsen vooraleer de erkenning wordt toegekend.

brochure
31/01/2012 - 12:27

Het draaiboek bevat de toetsingscriteria waaraan de Vlaamse overheid de effectiviteit, efficiëntie en leefbaarheid van een bodemsaneringsorganisatie zal toetsen vooraleer de erkenning wordt toegekend.

brochure
31/01/2012 - 12:11

De Vlaamse Milieumaatschappij baat een depositiemeetnet verzuring uit. Dit meetnet bestaat uit 9 meetplaatsen waar de VMM de totale verzurende depositie meet.

brochure
31/01/2012 - 12:01

Het Milieuhandhavingsrapport informeert de lezer uitvoerig over de wijze waarop de afdeling Milieu-inspectie (MI) haar doelstellingen in 2010 gerealiseerd heeft