brochure
30/04/2012 - 15:48

Sinds 2006 wordt een omgevingsmonitor duurzame ontwikkeling opgemaakt door de Studiedienst van de Vlaamse Regering (SVR).

brochure
30/04/2012 - 10:12

De SERV onderschrijft de intentie van Minister Schauvliege om de drinkwaterfactuur van kwetsbare gezinnen te verminderen. De voorgestelde maatregel zal het aantal gezinnen dat afgesloten wordt van drinkwater evenwel niet doen dalen.

brochure
30/04/2012 - 09:59

De Vlaamse Regering wil een vergroening van de economie in Vlaanderen realiseren. De milieusector vormt een beperkt, maar wel zeer belangrijk onderdeel van deze groene economie.

brochure
30/04/2012 - 09:46

Het rapport geeft op basis van gegevens uit binnen- en buitenland een inschatting van de toepasbaarheid van het concept drukriolering in VlaanderenDr

brochure
30/04/2012 - 09:17

Een goed handhavingsbeleid moet niet alleen effectief zijn maar ook efficiënt, coherent en rechtmatig.

brochure
30/04/2012 - 09:02

De OVAM heeft in 2011-2012 VITO en UG onderzoek laten voeren naar de oprichting van een platform om de uitwisseling van industriële reststromen te bevorderen

brochure
31/03/2012 - 14:09

De Minaraad en de SERV gaan ermee akkoord dat deelnemers aan het centraal examen voor energiedeskundigen via een retributie financieel bijdragen aan de kosten voor de organisatie van dat examen.

brochure
31/03/2012 - 13:47

SERV en Minaraad vragen meer informatie te verzamelen vooraleer een beslissing te nemen over een algemene uitrol van slimme meters.

brochure
31/03/2012 - 12:49

Het rapport beschrijft de resultaten van de grootschalige enquête die de VMM liet uitvoeren bij burgers, bedrijven en rioolbeheerders over wat er leeft bij de gebruikers en beheerders van de gemeentelijke riolering.

brochure
31/03/2012 - 11:51

In uitvoering van het decreet Algemeen Milieubeleid stelt de Vlaamse overheid elk jaar een milieujaarprogramma (MJP) op