brochure
01/12/2012 - 14:06

Het rapport beschrijft de resultaten van de PAK- en nitro-PAK-metingen die de Vlaamse Milieumaatschappij in 2011 in Vlaanderen uitvoerde. Het gaat hierbij om metingen in de omgevingslucht en in depositie.

brochure
31/10/2012 - 13:57

De folder bevat informatie over de werking, het gebruik en de kosten van een warmtepomp voor het verwarmen van een woning.

brochure
30/10/2012 - 13:01

De publicatie brengt de bijdrage van biodiversiteit aan de levering van de diverse ecosysteemdiensten in Vlaanderen in kaart

brochure
30/10/2012 - 12:52

Op vraag van de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken doet de Mobiliteitsraad Vlaanderen (MORA) bijkomende voorstellen voor de reductie van broeikasgasemissies in de transportsector tegen 2020.

brochure
30/10/2012 - 12:39

Vanaf 1 januari 2013 gelden in Vlaanderen geluidsnormen voor muziekactiviteiten. De regelgeving over het maximale geluidsniveau geldt voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek wordt gespeeld. 

brochure
01/10/2012 - 15:29

De Vlaamse Regering moet alternatieven onderzoeken voor de verminderde onroerende voorheffing voor energiezuinige nieuwbouw (VOV).

brochure
01/10/2012 - 15:21

De folder legt uit hoe je de energieleveranciers in Vlaanderen kunt vergelijken en hoe je van energieleverancier kunt veranderen.

brochure
01/10/2012 - 15:12

Bij open innovatie scoort de bouwsector niet hoog als het gaat om de samenwerking tussen bedrijven bij onderzoek en ontwikkelingen. Het E-peil kan daar verandering in brengen als meer bedrijven de early adopters in de bouwsector gaan volgen

brochure
01/10/2012 - 15:07

De wijziging van het decreet Integraal Waterbeleid heeft in de eerste plaats tot doel de planning, de overlegstructuren en de procedures van het integraal waterbeleid te vereenvoudigen.

brochure
01/10/2012 - 14:52

Om de ongeleide emissies van fijn stof te beperken wordt het VLAREM (milieuvergunningendecreet) gewijzigd met betrekking tot de op- en overslagactiviteiten van droge bulkgoederen.