brochure
31/01/2013 - 09:49

Het rapport beschrijft de resultaten van het depositiemeetnet verzuring in 2011. Zowel de meetresultaten, de modelberekeningen als de trends over de jaren heen zijn opgenomen.

brochure
31/01/2013 - 09:43

Advies over het ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

brochure
31/12/2012 - 13:53

Het doel van het Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied te evalueren en voorstellen te formuleren voor optimalisatie.

brochure
31/12/2012 - 13:45

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep Duurzame Bouw

brochure
31/12/2012 - 13:36

2011 was het jaar waarin het Agentschap voor Natuur en Bos inzette op de ontwikkeling van een vernieuw(en)de visie over de te voeren handhavingsstrategie. 

brochure
31/12/2012 - 13:27

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Groene Energie. Binnen het transitieproces naar een duurzaam energiesysteem is ‘Groene Energie’ een belangrijk onderdeel binnen Vlaanderen, in Europa en wereldwijd. 

brochure
31/12/2012 - 13:26

Het rapport geeft een overzicht van de meetresultaten in 2010 en 2011 van de jaarlijkse inventarisatie door het INBO van de bosvitaliteit (Level I), de intensieve monitoring van bosecosystemen (Level II) en de permanente monitoring van de luchtkwaliteit boven een dennenbos in een peri-urbane omgeving (meettoren Brasschaat) in Vlaanderen.

brochure
31/12/2012 - 13:17

De brochure bevat de belangrijkste beleidsaanbevelingen uit het eindrapport van de innovatieregiegroep (iRG) Eco-innovatie

brochure
04/12/2012 - 12:01

Handel en wandel van de schroothandel - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 
Handel en wandel van de schroothandel - Afgedankte voertuigen 
  

brochure
01/12/2012 - 14:15

De analyse brengt de socio-demografische en ruimtelijke verschillen inzake milieubesef en de opvattingen over milieubeleid in Vlaanderen in kaart.