brochure
31/01/2013 - 13:57

Wie in Vlaanderen een grondwaterhandeling uitvoert, moet nagaan of de bodem binnen de invloedspercelen verontreinigd is en moet evenveel de nodige flankerende maatregelen nemen.

brochure
31/01/2013 - 13:42

De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...De folder geeft antwoord op een aantal vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, groene energie...

brochure
31/01/2013 - 13:13

De brochure geeft een antwoord op veelgestelde vragen over energie: de energiefactuur, energieleveranciers, budgetmeters,...

brochure
31/01/2013 - 13:06

De Vlaamse regering wil opnieuw het energiedecreet wijzigen. Volgens de SERV en de Minaraad toont het voorliggend dossier aan dat het voorbereidingsproces voor de energiereglementering kan verbeteren.

brochure
31/01/2013 - 12:54

Het derde Vlaamse Klimaatplan voor de periode 2013-2020 bestaat uit het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen (het mitigatieluik) en een aanpassing van de land- en tuinbouwsector aan de klimaatverandering (het adaptatieluik).

brochure
31/01/2013 - 12:40

Bij de realisatie van een huis zijn de principes van duurzaam bouwen niet meer weg te denken. Door slim en duurzaam te bouwen beperkt u de negatieve impact op omgeving en milieu en bouwt u een plek waar u levenslang comfortabel kan wonen

brochure
31/01/2013 - 10:40

In zijn advies bevestigt de SERV zijn principiële steun voor de invoering van de omgevingsvergunning, maar wordt ook herhaald dat vooral de concrete modaliteiten en randvoorwaarden belangrijk zijn.

brochure
31/01/2013 - 10:34

Het Vlaams Parlement vroeg de SERV om een reactie op een voorstel van decreet dat de bestaande elf netbedrijven die actief zijn in Vlaanderen, zou vervangen door één Vlaams Energiedistributienetbedrijf

brochure
31/01/2013 - 10:25

Landbouw en biodiversiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben elkaar nodig. Agrarisch natuurbeheer of de zorg voor (meer) agrobiodiversiteit kan een manier zijn om een landbouwbedrijf te verbreden en voor de landbouwer een mogelijkheid om een alternatief inkomen te verwerven.

brochure
31/01/2013 - 10:17

Water is onmisbaar op het land- en tuinbouwbedrijf. Het is essentieel als drinkwater voor het vee, als gietwater, als beregeningswater, als reinigingswater, als spoelwater ... Kwalitatief goed water wordt echter schaars en kostbaar