brochure
28/02/2013 - 12:26

De brochure maakt ondernemers wegwijs in de milieuwetgeving en milieuverplichtingen. Ze bevat informatie over vergunningen, heffingen, de milieuwetgeving en de bevoegde Vlaamse overheidsdiensten.

brochure
28/02/2013 - 12:18

Heel wat onderzoek staat in het teken van verduurzaming van de landbouw: nieuwe inzichten leiden tot nieuwe technieken, processen en producten. De landbouwer staat voor tal van keuzes om te evolueren naar een duurzamere bedrijfsvoering.

brochure
28/02/2013 - 11:59

In dit advies beoordelen SERV, Minaraad en de Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij de omzetting van de Europese richtlijn Industriële Emissies in de Vlaamse regelgeving.

brochure
28/02/2013 - 11:49

De SALV en de Minaraad stellen vast dat zowel de nood aan alternatieven voor fossiele grondstoffen en energiedragers, als het inzicht dat er een passend antwoord moet komen op de klimaatverandering, wereldwijd en Europees leiden tot een belangrijk momentum inzake de biogebaseerde economie

brochure
28/02/2013 - 10:52

Sinds 1 november 2008 is het energieprestatiecertificaat verplicht bij de verkoop van woningen en appartementen en vanaf 1 januari 2010 ook voor alle huurwoningen

brochure
28/02/2013 - 10:23

Een lagere energiefactuur start met tal van kleine ingrepen: spaarlampen, spaardouche, buisisolatie, radiatorfolie

brochure
28/02/2013 - 10:15

Het rapport geeft een statistisch overzicht van de drinkwaterproductie en -levering in Vlaanderen van bron tot kraan.

brochure
28/02/2013 - 09:50

Een lagere energiefactuur start met tal van kleine ingrepen: spaarlampen, spaardouche, buisisolatie, radiatorfolie.

 

 

brochure
28/02/2013 - 09:27

Het strategische vijfjarenplan voor de biologische landbouw is het resultaat van een denkproces waarin diverse stakeholders uit de landbouwsector zich samen hebben gebogen over de ontwikkeling van de biologische landbouw in Vlaanderen

 

 

brochure
31/01/2013 - 15:11

De affiche geeft aan waar u terechtkunt met vragen over energie, energieprijzen en energieleveranciers.