brochure
31/03/2013 - 09:05

Advies van de Mobiliteitsraad Vlaanderen over het ontwerp van het Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013-2020.

brochure
31/03/2013 - 08:53

De folder bevat informatie over de werking, het gebruik en de kosten van fotovoltaïsche zonne-energie voor de elektriciteitsvoorziening en verwarming van een woning.

brochure
31/03/2013 - 08:44

De folder bevat informatie over de werking, het gebruik en de kostprijs van een zonneboiler voor het verwarmen van sanitair water en de woning.

 

 

brochure
31/03/2013 - 08:33

De brochure bevat informatie over de werking, de toepassing en de voordelen van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen en licht toe op welke financiële steun geïnteresserde bouwers kunnen rekenen.

brochure
31/03/2013 - 08:27

De brochure bevat informatie over het gebruik van de zonneboiler in een woning.

brochure
31/03/2013 - 08:20

Het milieuhandhavingsrapport brengt in kaart hoe milieu-overtredingen in Vlaanderen opgespoord en bestraft worden.

 

brochure
31/03/2013 - 08:12

Een bedrijf dat activiteiten uitvoert, die de bodem kunnen vervuilen, moet afhankelijk van de Vlarem-rubrieken die op het bedrijf van toepassing zijn, voor een bepaalde datum en vervolgens periodiek een oriënterend bodemonderzoek laten uitvoeren. Dit is de periodieke onderzoeksplicht. De brochure licht deze regelgeving en verplichting toe.

brochure
31/03/2013 - 08:02

De brochure geeft bedrijven informatie over de manier waarop ze beter met afvalstoffen en materialen kunnen omgaan.

brochure
31/03/2013 - 07:51

De brochure bevat technische richtlijnen voor de binnenisolatie van woningen. Ze gaat in de eerste plaats in op massieve buitenmuren.

brochure
31/03/2013 - 07:33

Het landbouwrapport (LARA) bevat informatie over de Vlaamse land- en tuinbouw, het beleid en de keten.