brochure
25/01/2020 - 00:00

Sinds vorig jaar moeten bedrijven ook afvalfolies selectief inzamelen. Een doorgedreven gescheiden inzameling van deze folies maakt niet alleen recyclage makkelijker, maar loont ook voor bedrijven in de vorm van premies.

brochure
21/01/2020 - 00:00

Deze publicatie toont op welke manier de Vlaamse Landmaatschappij de open ruimte en het platteland versterkt en waar de organisatie voor staat.

brochure
18/12/2019 - 00:00

Grondstoffen zijn niet oneindig en hergebruik wordt de norm. Laat je via onze nieuwe brochure inspireren en ontdek hoe je zelf kan overstappen naar circulaire productie.

brochure
06/12/2019 - 00:00

Om ruimtelijke projecten uit te voeren kunnen gemeente- en provinciebesturen en Vlaamse overheden  de instrumenten landinrichting inzetten. Meer uitleg daarover vindt u in een nieuwe brochure en op een nieuwe webpagina.

brochure
18/09/2019 - 00:00

De OVAM en het departement Omgeving en de afdeling Handhaving van de Vlaamse overheid willen dit jaar meer aandacht besteden aan het sorteergedrag in bedrijven.

brochure
25/04/2019 - 00:00

Afval bevat heel wat waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden. Dat is beter voor het milieu én van economisch belang. Maar om te kunnen recycleren moet afval eerst gesorteerd worden. Helaas blijkt uit sorteeranalyses dat bij bedrijven heel wat recycleerbare afvalstromen zoals pmd of papier en karton vaak ten onrechte bij het restafval belanden.

brochure
29/06/2018 - 00:00

Vanaf  29 juni kan u uw mening geven over het nieuw marien ruimtelijk plan (MRP) voor het Belgische deel van de Noordzee voor de periode 2020-2026. Op 9 juli vindt hierover een openbare overlegvergadering plaats.

brochure
25/05/2018 - 00:00

Iedereen die beroepsmatig elektrische en elektronische apparaten inzamelt of sorteert om ze voor te bereiden voor hergebruik, vindt informatie in de OVAM-brochure voor de hergebruikcentra.

brochure
17/11/2017 - 00:00

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden.

brochure
12/07/2017 - 00:00

Dodemansduim, hondshaai, zeepaardje, bruinvis, zwarte zee-eend: ontdek de rijke biodiversiteit van onze Noordzee in onze gloednieuwe brochure.