brochure
17/11/2017 - 00:00

De OVAM ontvangt dagelijks meldingen van schadegevallen en ongelukken die nieuwe bodemverontreiniging veroorzaken. Door een aantal eenvoudige en goedkope maatregelen kan de impact sterk worden gereduceerd en kunnen veel bodemverontreinigingen zelfs vermeden worden.

brochure
12/07/2017 - 00:00

Dodemansduim, hondshaai, zeepaardje, bruinvis, zwarte zee-eend: ontdek de rijke biodiversiteit van onze Noordzee in onze gloednieuwe brochure.

brochure
12/06/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 9 juni 2017 het tweede voortgangsrapport van het Ketenplatform Voedselverlies goed. Ook het eerste monitoringsrapport met de nulmeting voedselverlies in 2015, stond op de agenda. Voedselverliezen in de gehele productieketen en bij de consument worden voor 2015 in Vlaanderen geschat op 907.000 ton. 

brochure
09/06/2017 - 00:00

The latest LIFE Nature Focus publication highlights the issues threatening Europe's coastal habitats and how the LIFE programme has addressed them. Coastal regions generate 40% of our GDP, but development must be sustainable and must recognise the natural value of our varied coastlines.

brochure
07/04/2017 - 00:00

LIFE has published a new Focus brochure on one of the greatest environmental, social and economic challenges of the next 30 years – the transition to a circular economy. 

brochure
15/02/2017 - 00:00

De Vlaamse Regering keurde op 30 november 2016 het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. De kernpunten van het witboek vindt u de brochure 'Samen werken aan de ruimte van Morgen'.

brochure
04/10/2016 - 00:00

Heel wat kinderen drinken water van de kraan op school. Dat is gezond, goedkoper dan flessenwater en goed voor het milieu. Maar we moeten natuurlijk wel zorgen voor zuiver kraantjeswater. Met de brochure ‘Veilig kraantjeswater op school’ tonen we scholen hoe ze hun drinkwater gezond houden.

brochure
10/06/2016 - 00:00

Sinds 1 januari 2016 ziet de waterfactuur er anders uit, met een vastrecht en een variabele prijs voor het kraantjeswater. De brochure Goed geregeld = geld gespaard verduidelijkt op een eenvoudige manier de nieuwe structuur van de waterfactuur.

brochure
10/06/2016 - 00:00

Op zoek naar beknopte informatie over Fosfor? De dienst Bedrijfsadvies werkte een nieuwe infofiche uit om landbouwers te ondersteunen bij duurzame bemesting.

brochure
08/05/2015 - 00:00

In 2008 publiceerde het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) een eerste informatieve brochure over onder meer de evolutie van het klimaat in België: ‘Oog voor het klimaat’. Nu is er een vernieuwd en actueel vervolg, dat de titel ‘Oog voor het klimaat 2015’ meekreeg.