adresboek
14/08/2019 - 08:57

We verwelkomen Elventi in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Oplossen van alle soorten luchtproblematieken. Wij brengen het probleem in kaart, doen een analyse en gaan samen met de klant op zoek naar een goede en budgetverantwoorde oplossing. Dan volgen de praktische afspraken omtrent de timing en de installatie. Uitsluitend B2B waardoor we vanuit onze ervaring telkens een performante oplossing aanbieden.

adresboek
06/08/2019 - 10:07

We verwelkomen Bureau 9000 in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bureau 9000 levert een substantiële bijdrage aan het inperken van de CO2-uitstoot en de wereldwijde temperatuurstijging. Daarom adviseren & begeleiden we bedrijven en overheidsinstellingen om hun energieverbruik te laten dalen en de productie van hernieuwbare energie te bevorderen. Op vandaag concentreren we ons op drie activiteiten: Begeleiden van bedrijven naar CO2-neutraal ondernemen, studie- en adviesprojecten uitwerken op vlak van zonne- en windenergie, adviezen en plan van aanpak uitwerken in kader van preventie en milieu.

adresboek
05/08/2019 - 14:08

We verwelkomen Transport & Mobility Leuven in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Transport & Mobility Leuven NV (TML) voert beleidsondersteunend onderzoek uit. Het is onze missie de samenleving vooruit te helpen door wetenschappelijk onderbouwde analyses aan te bieden. Daarbij steunen we sterk op kwantitatief onderzoek: rekenmodellen, statistische analyses, simulaties, en prognoses. Onze werkdomeinen zijn verkeer, personen- en goederenvervoer en de daarmee samenhangende economische impact en milieuproblemen. Net die integratie tussen mobiliteit, economie en milieu maakt ons uniek in Europa

adresboek
05/08/2019 - 14:07

We verwelkomen CEE in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

CEE, dat zijn ingenieurs, denkers, cijferaars en bouwers die de overtuiging delen dat we voor volgende generaties de taak hebben om zuinig om te springen met energie. In Hamme-Mille realiseert een innoverend ingenieursteam maatschappelijke impact door productieprocessen zuiniger en economisch rendabeler te maken. In Wiekevorst bevindt zich onze constructie-afdeling die deze concepten omzet in een 3D ontwerp, staalbouw en de plaatsing van installaties bij onze klanten. Onze expertise omvat diverse disciplines zoals energie, fysische, thermische en chemische processen, nutsvoorzieningen...

adresboek
05/07/2019 - 09:08

We verwelkomen AB Experts in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bodemsaneringsdeskundige

adresboek
27/06/2019 - 09:49

We verwelkomen Natuurpunt in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Natuur- & milieubescherming in de ruime zin: Natuurpunt streeft naar een betere bescherming en het behoud van de bestaande natuur in Vlaanderen door het aankopen en beheren van natuurgebieden, d.m.v. beleidswerk, door natuurstudie en het opbouwen en aanleveren van wetenschappelijke kennis, d.m.v. natuureducatie en door mensen in contact te brengen met de natuur in hun omgeving.

adresboek
25/06/2019 - 13:32

We verwelkomen Sterckx patrick Deskundige Comm.V in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Energie audit's, EPC, EPB, Blowerdoor, Energiemanagement,

adresboek
17/06/2019 - 11:11

We verwelkomen HITA nv in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

HITA - Ijslands voor warmte - is een jong en ambitieus bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van diepe geothermie. Met HITA willen we meer dan 1.000m diep boren om zo de natuurlijke warmte van de aarde te kunnen gebruiken voor warmtenetten en elektriciteitsproductie. Het businessmodel van HITA zorgt ervoor dat gemeenten en bedrijven gefaseerd kunnen instappen in een diepe geothermie project en dat steeds met een beperkt risico.

adresboek
14/06/2019 - 16:01

We verwelkomen Certiris BVBA in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

EPC Certificaten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië EAP audit Tertiair EPC certificaat Brussel EPB in Vlaanderen, Brussel, Wallonië

adresboek
12/06/2019 - 10:24

We verwelkomen TUC RAIL in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

TUC RAIL is een ingenieursbureau gespecialiseerd in spoorinfrastructuur en –technologie.