adresboek
09/03/2018 - 13:27

We verwelkomen Profex Energy in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Profex Energy levert advies m.b.t. energie en duurzaamheid aan bedrijven en overheden.

adresboek
01/03/2018 - 13:44

We verwelkomen Van der Steen Milieuconsult in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Allround milieuadviseur: ondersteuning van bedrijven bij de inschatting van hun milieurisico's en de opmaak en uitvoering van een haalbaar stappenplan, vanuit een preventieve of curatieve benadering. Milieuadvies - opmaak vergunningen - milieucoördinatie.

adresboek
22/02/2018 - 11:12

We verwelkomen Bureau DW bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bureau DW bvba is een onafhankelijk ingenieursbureau, gespecialiseerd in milieu- en omgevingsstudies. Wij voeren studies uit binnen de kennisdomeinen bodem, water, ecologie, landschap, landbouw en ruimtelijke ordening. Milieueffectrapporten (projectMER/planMER), milieueffectenscreenings en studies waarvoor een erkend MER-deskundige nodig is, nemen hierbij een belangrijke plaats in. Een meer volledig overzicht van onze activiteiten vind je op onze website.

adresboek
05/02/2018 - 16:46

We verwelkomen SUEZ R&R BELGIUM in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

We staan aan de vooravond van een revolutie in ons gebruik van grondstoffen. Want in een wereld die wordt geconfronteerd met uitdagingen zoals de hoge demografische groei, op hol geslagen verstedelijking en een tekort aan natuurlijke rijkdommen, is het veiligstellen, het optimaliseren en het vernieuwen van middelen van cruciaal belang voor onze toekomst. SUEZ levert drinkwater aan 92 miljoen mensen, behandelt het afvalwater voor 65 miljoen en zamelt het afval in van 50 miljoen mensen. Het recupereert jaarlijks 14 miljoen ton afval en produceert 5.138 GWh aan lokale en hernieuwbare energie.

adresboek
05/02/2018 - 16:03

We verwelkomen iFLUX in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Hoe beweegt verontreiniging zich in het grondwater en welke risico’s lopen we? iFLUX lanceert een nieuwe én bewezen monitoring oplossing om de snelheid en richting van grondwaterstroming en vervuiling in de bodem te bepalen. Op basis van een gepatenteerde meettechnologie, in combinatie met een specifieke data interpretatie methode kunnen we een meer accuraat en betrouwbaar beeld van waterfluxen onder de grond garanderen. Deze inzichten laten onze klanten toe om saneringsprojecten sneller en efficiënter uit te voeren en de totale kost van bodemsaneringswerken drastisch te verminderen.

adresboek
30/01/2018 - 09:31

We verwelkomen VERICO SCE in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Certificatie ISO50001 Verificatie van jaarlijkse emissie rapportages EU ETS -ISO14065/AVR Verificatie F-gas regelgeving EU 517/2017 Climate Change Consultancy Geaccrediteerd DAKKs

adresboek
25/01/2018 - 16:04

We verwelkomen TQS group in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Geregistreerd bij het Vlaams Gewest als dienstverlener voor advies bij de KMO-portefeuille. Specialiteiten: -verplichte energieaudit voor grote ondernemingen -verwarmingsaudit voor alle brandstoffen & vermogens -auditeren van (volledige) installaties / gebouwen -analyse van technische problemen -thematisch advies -energieboekhouding -hernieuwbare energie… -opvolging rendementen na investering -keuze van energieleveranciers -groene marketing -begeleiding bij het aanvragen van subsidies en premies

adresboek
29/11/2017 - 15:50

We verwelkomen No-Noise in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

In ons leven speelt geluid een grote rol. Het kan zowel als prettig of als vervelend ervaren worden.In sommige gevallen kan geluid zelfs lijden tot gehoorschade, wat zeker niet de bedoeling kan zijn.No-Noise kan u van dienst zijn om de geluidsproblematieken en geluidsverminderende oplossingen aan te bieden in verschillende branches.Wij ontwerpen, fabriceren, leveren en plaatsen de gepaste producten en systemen om de geluidsproblemen van de klant tot een minimum te beperken.

adresboek
29/11/2017 - 15:49

We verwelkomen Witteveen+Bos Belgium N.V. in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Witteveen+Bos heeft zich gespecialiseerd op de terreinen waar water, infrastructuur, milieu en bouw elkaar ontmoeten. Witteveen en Bos stelt als devies : ‘Elke vraag is verschillend, dus elke oplossing is uniek'. Om ons te onderscheiden in de markt moeten we een stap verder gaan en nieuwe oplossingen aandragen voor de problemen van de klant. In onze praktijk betekent vernieuwing niet zozeer het doen van uitvindingen, maar het operationeel maken van nieuwe ontwikkelingen en het creatief inzetten van bestaande technologieën in nieuwe toepassingen.

adresboek
22/09/2017 - 16:12

We verwelkomen PureBlue (AWWS) in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

PureBlue is een dynamisch en groeiend bedrijf, actief in de watersector. Wij zijn expert in waterproductie, (afval)waterbehandeling en -hergebruik en bieden oplossingen voor industrie, agricultuur, communale en maritieme sector. Onze missie stuurt onze acties: het water teruggeven aan de natuur zoals we het geleend hebben en dit alles op een duurzame manier. Onze producten zijn het resultaat van onze eigen R&D, ontwerp, bouw, operations en service-afdelingen. In onze oplossingen maken wij gebruik van o.a. filtratie, biologische processen, membraansystemen, UV en AOP processen.