adresboek
18/06/2018 - 13:20

We verwelkomen bvba Milieuconsulent Jan Feryn in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

We helpen bedrijven in Vlaanderen, Brussel en Wallonië die in orde willen zijn met de milieuwetgeving. In de praktijk betekent dit vaak dat we het bedrijf begeleiden bij haar milieu-administratie. Zo stelden we vele honderden milieuvergunningsaanvragen op, of helpen we met het opstellen van milieujaarverslagen, jaarrapporten, milieu-aangiftes, milieu-aspecten voor het ISO-certificaat, enz. Vele tientallen bedrijven stelden ons aan als extern milieucoördinator. Evenveel bedrijven vragen ons hun interne milieucoördinator te begeleiden.

adresboek
18/06/2018 - 10:20

We verwelkomen Santerra in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Wij zijn totaalaannemer van bodemsaneringen wij nemen al uw bodemproblemen over. Brownfieldontwikkeling is onze passie

adresboek
12/06/2018 - 17:08

We verwelkomen IVVO in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Op de site van IVVO te Ieper wordt GFT-afval en organisch biologisch bedrijfsafval vergist en nadien gecomposteerd. De koppeling van anaerobe vergisting en biogasvalorisatie met aerobe nacompostering maakt van deze installatie een technologisch pareltje, welke meehelpt aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassen! Naast energierecuperatie uit afval en de productie van groene stroom aan het elektriciteitsnet, levert deze installatie een nieuwe grondstof onder de vorm van COMPOST, een bodemverbeteraar, welke voldoet aan de VLACO-kwaliteitseisen.

adresboek
12/06/2018 - 10:56

We verwelkomen Tractebel in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

At the helm of the Energy Transition, TRACTEBEL provides a full range of services throughout the life cycle of its clients’ projects. As one of the world’s largest engineering consultancy companies and with more than 150 years of experience, we are able to offer our customers multidisciplinary solutions in energy, water and infrastructure. Our broad range of expertise extends across Europe, Africa, Asia, Middle East and Latin America.

adresboek
31/05/2018 - 09:06

We verwelkomen Pantarein Water in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Een optimaal presterende waterzuivering begint met een slim ontwerp. Of u nu een nieuwe waterzuiveringsinstallatie overweegt of uw huidige installatie wilt optimaliseren, Pantarein zoekt de best beschikbare technologie voor uw behoeften. Op basis van de resultaten van het onderzoek bepalen we de technologie die het beste bij u past. Pantarein is niet gebonden aan eigen patenten. Daarom kunnen we u een uitgebreid overzicht geven van de beste technologieën op de markt, een nauwkeurig ontwerp en alle technische specificaties, mét vermelding van de kostprijs.

adresboek
31/05/2018 - 09:05

We verwelkomen energiecoöperatie ZuidtrAnt cvba-so in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

productie hernieuwbare energie energieprojecten op school energiebesparingen op school en bij particulieren e- deelmobiliteit

adresboek
29/05/2018 - 14:23

We verwelkomen Allanta vzw in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bedrijfsopleidingen: Industry & services: focus op milieu en milieuwetgeving Food Medical Automotive Advies & (project)begeleiding

adresboek
07/05/2018 - 13:27

We verwelkomen GO4CIRCLE in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

bedrijfsfederatie voor privaatrechtelijke bedrijven die de circulaire economie centraal plaatsen in hun werking. deze vertegenwoordigt 220 bedrijven die ondernemingen in tal van sectoren helpen om hun productieprocessen fundamenteel te veranderen en de overstap naar een circulaire economie te maken. Maar ook bedrijven die vanuit een circulaire visie materialen en goederen produceren

adresboek
18/04/2018 - 13:42

We verwelkomen Vlaams EnergieBedrijf in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Begeleiding van overheidsbedrijven bij energie-efficiënt maken van gebouwen Levering groene energie Kennisnetwerk gebouwen en energie

adresboek
27/03/2018 - 09:57

We verwelkomen Zero Emission Solutions in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Zero Emission Solutions bvba is een studie- en consultancybureau inzake duurzame energie en energie-efficiëntie. ZES begeleidt haar klanten in het zoeken naar duurzame (energie-)oplossingen. Dat houdt enerzijds in dat de carbon footprint van de klant wordt geregistreerd en opgevolgd, dat de klant wordt bij gestaan in het duurzaam aankopen van energie (groene stroom, maar ook groene redeeming van aangekocht aardgas en stookolie), het ontwikkelen van hernieuwbare energie of WKK-projecten, duurzame mobiliteit en energie-efficiëntie in gebouwen en processen.