adresboek
22/09/2017 - 16:12

We verwelkomen PureBlue (AWWS) in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

PureBlue is een dynamisch en groeiend bedrijf, actief in de watersector. Wij zijn expert in waterproductie, (afval)waterbehandeling en -hergebruik en bieden oplossingen voor industrie, agricultuur, communale en maritieme sector. Onze missie stuurt onze acties: het water teruggeven aan de natuur zoals we het geleend hebben en dit alles op een duurzame manier. Onze producten zijn het resultaat van onze eigen R&D, ontwerp, bouw, operations en service-afdelingen. In onze oplossingen maken wij gebruik van o.a. filtratie, biologische processen, membraansystemen, UV en AOP processen.

adresboek
20/09/2017 - 10:06

We verwelkomen Tracimat vzw in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

De vzw Tracimat zal via een uitgewerkt traceerbaarheidsysteem toezicht houden op het correcte verloop van de selectieve sloop- en afbraakwerken. Dit systeem vertrekt van een identificatie van de materialen die kunnen vrijkomen bij de sloop en afbraak, en gaat na wat er met deze materialen gebeurt tijdens de werken. Tracimat zal op de cruciale momenten in het ketensysteem de nodige controles uitvoeren en documentenuitreiken op voorwaarde dat het traceerbaarheidsysteem zorgvuldig wordt toegepast.

adresboek
31/08/2017 - 11:44

We verwelkomen Renewi plc in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Renewi, opgericht in 2017 na afronding van de fusie van Shanks Group plc met Van Gansewinkel Groep BV, is een toonaangevend waste-to-product bedrijf dat ideaal is gepositioneerd om een aantal van de belangrijkste milieuproblemen waar de maatschappij vandaag de dag mee kampt, op te lossen: het verminderen van afval, het vermijden van vervuiling en het voorkomen van onnodig gebruik van eindige natuurlijke bronnen. Met meer dan 8.000 medewerkers in negen landen in Europa en Noord-Amerika, beschikken we over veel kennis met een uitgebreid aanbod van afvalbeheerproducten en -diensten.

adresboek
30/08/2017 - 14:46

We verwelkomen Fertikal NV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Fertikal is een toonaangevende producent van organische en organo-minerale NPK-meststoffen met een wereldwijde afzet. Door een bijzonder scherpe controle op de grondstoffen en de recente productie-installatie (totaal vernieuwd in 2014) is Fertikal in staat om meststoffen te produceren van de beste kwaliteit, gecertificeerd door Certisys en Control Union.

adresboek
28/08/2017 - 09:40

We verwelkomen Invensus in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Onze toekomst is duurzaam. Innovatieve ontwikkelingen en digitalisering brengen nieuwe businessmodellen, nieuwe consumenten en een nieuwe arbeidsmarkt met zich mee. Wij zetten deze veranderingen om in kansen voor uw organisatie door onze expertise op vlak van duurzaamheid, cleantech management en milieu creatief toe te passen in de volgende domeinen: - Circulaire economie - Managementsystemen - MVO - Duurzaamheidsverslaggeving

adresboek
22/08/2017 - 11:01

We verwelkomen ODORO in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

ODORO ondersteunt bedrijven bij het beheer van geuremissies. Hierbij voeren we geuronderzoeken uit en geven we deskundig advies om geurhinder te vermijden en geurproblemen op te lossen. We combineren jarenlange expertise in deze niche-materie met een brede, innovatieve en duurzame invalshoek. Het optimaal beheer van de geuremissies wordt hierbij gekoppeld aan operationele efficiëntie en kostenbesparing.

adresboek
08/08/2017 - 12:52

We verwelkomen Agentschap Natuur en Bos in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), een agentschap van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuur. Het agentschap staat in voor het beleid, het duurzaam beheren en het versterken van natuur samen met alle partners.Samen met veel verschillende partners creëert het agentschap een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen.

adresboek
19/07/2017 - 10:40

We verwelkomen LOGISTICON WATER TREATMENT BV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Logisticon Water Treatment ontwerpt, levert, monteert en bedient waterbehandeling en (afval)waterzuiveringinstallaties voor de industriële en communale markt. Het produkten pakket bestaat uit: gestandaardiseerde en specifieke klant ontworpen fysisch-chemisch, biologische en membraan installaties. Deze installaties kunnen gekocht of gehuurd worden. Tevens levert Logisticon Water Treatment ook mobiele zuiveringsinstallaties te huur calamiteiten, tijdelijk extra capaciteit, kwaliteitsverbetering en voor onderzoeken.

adresboek
28/06/2017 - 16:45

We verwelkomen Jan Claes bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Als bodemsaneringsdeskundige type 2 is Jan Claes bvba erkend om alle types bodemonderzoek volgens het Vlaamse Bodemdecreet uit te voeren: oriënterende bodemonderzoeken, beschrijvende bodemonderzoeken, bodemsaneringsprojecten, begeleiding van bodemsaneringswerken, technische verslagen voor grondverzet en eindevaluatierapporten voor schadegevallen.

adresboek
16/05/2017 - 13:53

We verwelkomen Vinçotte in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

U wilt uw bedrijf in de beste omstandigheden leiden en uw reputatie inzake veiligheid, kwaliteit en milieu voortdurend bestendigen? Vertrouw op de ruime expertise en know how van Vinçotte. Wij helpen u met geïntegreerde en innovatieve oplossingen voor al uw vragen op gebied van inspectie, testing en certificatie. Met meer dan 200 verschillende services, waken wij al 140 jaar over uw reputatie.