adresboek
14/05/2019 - 09:13

We verwelkomen Cotebo bvba in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Vlarem inspecties Erkend Milieudeskundige houders gassen en gevaarlijke stoffen Erkend Milieudeskundige bodemcorrosie Veiligheidsinspecties Veiligheidscoördinatie QHSE

adresboek
30/04/2019 - 09:02

We verwelkomen KEI-Advies BV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Het opstellen van energie audits, het ontwerpen van installaties voor utiliteitsgebouwen, het verduurzamen van vastgoed en energiebesparingen.

adresboek
01/02/2019 - 09:02

We verwelkomen APB PIH in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

milieulabo bodem en water bodemsaneringsdeskundige

adresboek
31/01/2019 - 11:01

We verwelkomen TERSANA in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Bodemsaneringsfonds voor de sector garage, carrosserie en landbouwmachines

adresboek
30/01/2019 - 13:23

We verwelkomen ENDES ENGINEERING SERVICES NV in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Endes, een verzameling van gedreven ingenieurs met passie voor energie & techniek. Wij ondersteunen zowel overheden, architecten en projectontwikkelaars voor de opmaak van technische lastenboeken, beschrijvingen, meetstaten, conceptnota’s en budgetramingen. Als studiebureau technieken werken wij op de markten van industriële, residentiële, publieke, tertiaire en quartaire gebouwen (magazijnen, werkplaatsen, kantoren, appartementsgebouwen, aanleunwoningen, serviceflats, scholen, cultuur, gezondheidszorg, ...).

adresboek
29/01/2019 - 14:02

We verwelkomen BMM (Wetenschappelijke dienst OD Natuur, KBIN) in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Beheer en bescherming van het mariene milieu; luchttoezicht

adresboek
29/01/2019 - 14:01

We verwelkomen de Milieuboot in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

De Milieuboot speelt een maatschappelijk relevante rol op vlak van het duurzaam en integraal waterbeheer van de Vlaamse rivieren en kanalen, duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. Een belangrijk streefdoel is jongeren en volwassenen via informatie, educatie en sensibilisatie een beter inzicht te geven in de milieuproblematiek en de natuurontwikkeling in en rond water en waterlopen. De Educatieve Milieuboottochten zijn het belangrijkste project. De werking van De Milieuboot wordt voor een belangrijk gedeelte gesteund door de Vlaamse overheid, Departement Omgeving.

adresboek
28/01/2019 - 15:26

We verwelkomen ABDE Solutions in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

ABDE is actief op het vlak van energieproductie, -verdeling en -gebruik waarbij ze haar activiteiten centraal ontwikkelt rond biomassa en hoogperformante warmte-krachtkoppeling. Niet alleen zijn ze vertrouwd met de Vlaamse wetgeving rond milieu en energie maar ook andere aspecten zoals afvalstoffenplannen en de actuele stand van zaken rond materialengebruik en circulaire economie. Haar personeel beschikt over een gedetailleerde en praktijkgerichte kennis als het gaat om verbrandingsprocessen. Ontwikkeling van warmtenetten is tevens een kerncompetentie waarmee ze sinds 1990 mee vertrouwd is.

adresboek
07/12/2018 - 11:28

We verwelkomen Environmental Resources Management in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

Environmental Resources Management (ERM) is a leading global provider of environmental, health, safety, risk, social consulting services and sustainability related services. We have more than 160 offices in over 40 countries and territories employing more than 4,700 people who work on projects around the world. ERM is committed to providing a service that is consistent, professional and of the highest quality to create value for our clients.

adresboek
28/11/2018 - 11:30

We verwelkomen NRGeek in ons adresboek. Hieronder een korte omschrijving van hun activiteiten:

NRGeek levert advies in verband met energie-efficiëntie en -besparingen onder de vorm van energieaudits en coaching bij implementatie, thermodynamische simulaties, en opvolgen van energiemetingen. Dit vooral voor industriële bedrijven. NRGeek doet ook EBO-audits. Verder helpt NRGeek u bij het analyseren van uw data (energiedata, KPI's of andere) en bouwen we visualisaties en dynamische dashboards met de software Tableau en Power BI, zodat u deze data op een overzichtelijke manier kan opvolgen.