bbt
19/09/2017 - 16:47

In mei 2017 werd een herwerkte versie van de 'Leidraad voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau' op EMIS geplaatst.

bbt
14/09/2017 - 16:17

Op 17 augustus 2017 werden de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
20/07/2017 - 14:04

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

bbt
06/07/2017 - 17:58

De eerste draft van de in herziening zijnde BREF WI (Waste Incineration) is beschikbaar.

bbt
27/06/2017 - 13:35

Op 26 april 2017 vond de eerste vergadering plaats van het begeleidingscomité voor de herziening van de BBT-studie voor de droogkuissector.

bbt
22/05/2017 - 18:02

De leidraad is een herziening van de in 2006 gepubliceerde 'Richtlijn voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau'

bbt
12/04/2017 - 12:42

Op 30 maart 2017 vond een eerste vergadering van het begeleidingcomité (BC) voor de herziening van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van tanks en vaten plaats.

bbt
20/03/2017 - 17:37

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij  gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
24/02/2017 - 12:19

Het werkprogramma 2017 van VITO werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

bbt
20/02/2017 - 18:10

Het BBT-kenniscentrum heeft in opdracht van de BBT/EMIS/EP stuurgroep een haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht uitgevoerd.