bbt
17/10/2019 - 14:06

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF CER (Ceramic Manufacturing Industry).

bbt
26/09/2019 - 14:14

In het kader van de herziening van de BREF TXT werden Well Performing Installations (WPI) GPBV-bedrijven gericht bevraagd.

bbt
26/09/2019 - 13:34

Van 17 tot 20 september 2019 vond de Kick-off Meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF Smitheries & Foundries plaats in Sevilla.

bbt
21/08/2019 - 13:10

De BBT-studie voor de droogkuissector is elektronisch beschikbaar.

bbt
07/08/2019 - 10:24

De finale draft van de herwerkte BREF STS (Surface Treatment using organic Solvents), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

bbt
12/07/2019 - 10:41

De finale draft van de BBT-studie voor inkuiping en vul- en loszones bij bovengrondse opslag van gevaarlijke of brandbare vloeistoffen (deel 1: vaste houders) is vanaf nu online beschikbaar. 

bbt
04/06/2019 - 12:18

De Europese Commissie is onlangs begonnen met de evaluatie van de richtlijn industriële emissies (IED).

bbt
27/05/2019 - 15:55

De finale draft van de BBT-studie voor de droogkuissector is vanaf nu online beschikbaar.

bbt
22/05/2019 - 10:36

Met het oog op de opmaak van een nieuw meerjarenprogramma Vlaamse BBT-studies 2020-2021, wordt momenteel de mogelijkheid geboden om  voorstellen in te dienen.

bbt
24/04/2019 - 10:26

In het huidige Vlaamse asbestbeleid ligt de focus op het selectief verwijderen van asbest.