bbt
26/11/2018 - 16:19

In het kader van het regulatory fitness and performance programma (REFIT) startte de Europese Commissie met de evaluatie en fitness check van de Richtlijn Industriële Emissies.

bbt
12/11/2018 - 15:53

De finale meeting van de technische werkgroep (TWG) van de BREF Surface Treatment using organic Solvents (STS) zal doorgaan van 10 tot 14 december 2018.

bbt
22/10/2018 - 14:02

De finale draft van de herwerkte BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

bbt
18/09/2018 - 17:17

Voor de herziening van de BREF Textiel is de voorbereiding voor de bevraging van 'well performing installations' gestart.

bbt
07/09/2018 - 12:07

Op 17 augustus 2018 werden de BBT-conclusies voor afvalbehandeling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
31/07/2018 - 13:52

De finale draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG is beschikbaar.

bbt
10/07/2018 - 16:04

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.

bbt
22/05/2018 - 16:41

Van 12-15 juni 2018 zal de kick-off-meeting (KoM) van de technische werkgroep (TWG) voor de herziening van de BREF textiel doorgaan in Sevilla.

bbt
27/04/2018 - 10:07

De finale meeting van de technische werkgroep (TWG) van de BREF Food, Drink and Milk (FDM) zal doorgaan van 14 tot 18 mei 2018

bbt
24/04/2018 - 14:53

Na de kick-of meeting in september 2017, organiseerde het Europees IPPC Bureau in maart 2018 een interim meeting van de technische werkgroep, waarin o.a. de scope van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector) finaal werd vastgelegd.