bbt
22/05/2017 - 18:02

De leidraad is een herziening van de in 2006 gepubliceerde 'Richtlijn voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau'

bbt
12/04/2017 - 12:42

Op 30 maart 2017 vond een eerste vergadering van het begeleidingcomité (BC) voor de herziening van de BBT-studie voor het inwendig reinigen van tanks en vaten plaats.

bbt
20/03/2017 - 17:37

Op 21 februari 2017 werden de BBT-conclusies voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij  gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
24/02/2017 - 12:19

Het werkprogramma 2017 van VITO werd goedgekeurd door de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw.

bbt
20/02/2017 - 18:10

Het BBT-kenniscentrum heeft in opdracht van de BBT/EMIS/EP stuurgroep een haalbaarheidsstudie actualisatie algemene emissiegrenswaarden lucht uitgevoerd.

bbt
17/02/2017 - 11:57

De finale meeting van de technische werkgroep (TWG) van de BREF Waste Treatment (WT) zal vermoedelijk doorgaan in de week van 20 maart 2017.

bbt
15/02/2017 - 15:17

De finale draft van de BREF LVOC (Large Volume Organic Chemical Industry) is beschikbaar op de website van het IPPC Bureau.

bbt
13/02/2017 - 17:44

De eerste draft van de BREF Food, Drink and Milk Industries (FDM) is beschikbaar.

bbt
10/02/2017 - 12:28

De leden van de Technische WerkGroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de opmaak van de BREF WGC (Common Waste Gas Treatment in the Chemical Sector).

bbt
16/01/2017 - 16:05

Op 6 januari 2017 werd in het Publicatieblad van de Europese Unie een 2de rectificatie gepubliceerd bij de BBT-conclusies voor Productie van pulp, papier en karton.