bbt
01/02/2018 - 17:36

Waterstof is een brandstof die, onder andere onder invloed van steeds strenger wordende emissie-eisen voor transportmodi, wereldwijd meer en meer aangewend worden voor de aandrijving van transportmodi.

bbt
14/12/2017 - 14:06

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF TXT (Textiles Industry).

bbt
07/12/2017 - 17:05

Op 7 december 2017 werden de BBT-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
22/11/2017 - 16:14

De finale draft van de herwerkte BREF WT (Waste Treatment), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld via http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ (FD 10.2017).

bbt
08/11/2017 - 11:31

De eerste draft van de BREF STS - Surface Treatment Using Organic Solvents (including Wood and Wood Products Preservation with Chemicals) - is beschikbaar.

bbt
19/09/2017 - 16:47

In mei 2017 werd een herwerkte versie van de 'Leidraad voor het bepalen van de BBT op bedrijfsniveau' op EMIS geplaatst.

bbt
14/09/2017 - 16:17

Op 17 augustus 2017 werden de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
20/07/2017 - 14:04

In de eerste helft van 2017 werd een voorstudie uitgevoerd naar de reiniging van asbesthoudende stromen. Het doel van deze voorstudie is het onderzoeken van de noodzaak en het afbakenen en omschrijven van de scope van de toekomstige BBT-studie.

bbt
06/07/2017 - 17:58

De eerste draft van de in herziening zijnde BREF WI (Waste Incineration) is beschikbaar.

bbt
27/06/2017 - 13:35

Op 26 april 2017 vond de eerste vergadering plaats van het begeleidingscomité voor de herziening van de BBT-studie voor de droogkuissector.