bbt
15/01/2019 - 16:19

De leden van de Technische Werkgroep (TWG) worden door het EIPPCB uitgenodigd om hun standpunten mede te delen over de BREF SA.

bbt
21/12/2018 - 13:54

De finale draft van de herwerkte BREF WI (Waste Incineration ), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

bbt
17/12/2018 - 17:15

Het IPPC bureau publiceerde eind oktober de finale versie van de BREF Waste Treatment. De eerder gepubliceerde BBT-conclusies werden opgenomen in de BBT-databank.

bbt
26/11/2018 - 16:19

In het kader van het regulatory fitness and performance programma (REFIT) startte de Europese Commissie met de evaluatie en fitness check van de Richtlijn Industriële Emissies.

bbt
12/11/2018 - 15:53

De finale meeting van de technische werkgroep (TWG) van de BREF Surface Treatment using organic Solvents (STS) zal doorgaan van 10 tot 14 december 2018.

bbt
22/10/2018 - 14:02

De finale draft van de herwerkte BREF FDM (Food, Drink and Milk Industries), inclusief BBT-conclusies, werd door het Europese IPPC Bureau publiek beschikbaar gesteld.

bbt
18/09/2018 - 17:17

Voor de herziening van de BREF Textiel is de voorbereiding voor de bevraging van 'well performing installations' gestart.

bbt
07/09/2018 - 12:07

Op 17 augustus 2018 werden de BBT-conclusies voor afvalbehandeling gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie.

bbt
31/07/2018 - 13:52

De finale draftversie van de BBT-studie voor verdeling van LNG is beschikbaar.

bbt
10/07/2018 - 16:04

De finale versie van het referentiedocument 'Monitoring of Emissions to Air and Water from IED installations' is begin juli gepubliceerd.