Luchtzuiveringstechnieken

Stof [?]
Kleine (organische of minerale) deeltjes die zich in de luchtstroom bevinden.
JaNee
Geur [?]
Geur dient geselecteerd te worden indien er geurwaarnemingen (geurklachten) zijn.
JaNee
Vluchtige organische stoffen [?]
Xylenen, styreen, MEK, alcoholen, ...
JaNee
Zure componenten [?]
bv. HCl, HF, organische zuren, fenol en SOx
JaNee
Basische componenten [?]
bv. amines, esters en NH3
JaNee
NOx [?]
NOx aanwezig?
Verklaring: Stikstofoxiden: NO en NO2
JaNee
Dioxines [?]
Dioxine is een verzamelnaam voor twee groepen verwante stoffen, namelijk polychloor-dibenzo-dioxines en polychloor-dibenzo-furanen. Sommige worden tot de giftigste stoffen ter wereld gerekend. Dioxines ontstaan bij de verbranding van organische stoffen welke chloor bevatten.
JaNee
Metalen [?]
bv. Hg, As, Se of Cu, Pb, Zn, Cd,...
JaNee
Temperatuur [?]
Temperatuur wordt uitgedrukt in °C. Selecteer het temperatuursinterval waarin de temperatuur van de luchtstroom het meest voorkomt.
0°C - 50°C
50°C - 100°C
100°C - 200°C
200°C - 750°C
750°C - 1.200°C
Relatieve vochtigheid [?]
Relatieve vochtigheid wordt uitgedrukt in procent.
< 70%
70% - 100%
> 100%
Debiet [?]
Debiet wordt uitgedrukt in Nm3/h.
0-1.000 Nm³/h
1.000-10.000 Nm³/h
10.000 - 100.000 Nm³/h
> 100.000 Nm³/h
Werkingsregime emissie [?]
Defini&euml;ren van het werkingsregime bepaalt hoeveel tijd de zuiveringstechniek operationeel moet zijn, m.a.w. welk regime volgt de emissie.
vol continue
16 uur per dag, 5/week
8 uur per dag, 5/week
sporadisch
Kleverige stof aanwezig [?]
Is het stof kleverig of niet. Kleverigheid is van belang i.f.v. het eventueel verstoppen of vervuilen van bepaalde stofverwijderingstechnieken.
JaNee
Aërosolen (nevel) aanwezig [?]
Zijn a&euml;rosolen aanwezig of niet. Dit is een uiterst fijne nevel van vaste of vloeibare deeltjes in de luchtstroom. Het risico op a&euml;rosolen stijgt bij zeer vochtige of oliehoudende lucht.
JaNee
Stofconcentratie [?]
De stofconcentratie wordt uitgedrukt in mg/Nm3. Een stofconcentratie > 100 mg/Nm3 wordt in het systeem gelijkgesteld met een stofprobleem en staat als default ingesteld.
< 3 mg/Nm³
3 - 100 mg/Nm³
> 100 mg/Nm³
Zure componenten aanwezig [?]
Zure componenten zijn componenten die zuur reageren als ze oplossen in water. Voorbeelden zijn: organische en anorganische zuren, ketonen, alcoholen, ...
JaNee
Basische componenten aanwezig [?]
Basische componenten reageren basisch bij het oplossen in water. Voorbeelden zijn: NH3, amines, ...
JaNee
Chemische aard vervuiling [?]
Deze parameter bepaalt of de verontreinigende componenten goed wateroplosbaar, slecht wateroplosbaar zijn of dat er zowel goed als slecht wateroplosbare componenten aanwezig zijn. Voorbeeld van goed wateroplosbare componenten zijn: ethanol, HCl, ammoniak,... Van slecht wateroplosbare componenten: xyleen, styreen, dimethyldisulfide, ...
goed wateroplosbaar
weinig wateroplosbaar
beide aanwezig
Koolwaterstofconcentratie [?]
< 500 mgC/Nm³
500 - 2.000 mgC/Nm³
2.000 - 5.000 mgC/Nm³
> 5.000 mgC/Nm³

Gelieve even te wachten... Het resultaat wordt berekend...