LUSS - OUTPUTPARAMETERS

Outputparameters

In onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht gegeven van de samenhang tussen basiselementen 'traject', 'concept' en 'techniek'.

terminologie

Traject

Een traject is een mogelijke luchtzuiveringsstrategie. Een traject bestaat uit een opeenvolging van verschillende concepten ('EN' relatie).

Er zijn 39 trajecten in LUSS mogelijk:
 
1. Stofverwijdering
2. NOx verwijdering
3. Metaalverwijdering
4. Rookgasreiniging via kalksorptie en SNCR
5. Rookgasreiniging via kalksorptie en SCR
6. Rookgasreiniging via wassing en SNCR
7. Rookgasreiniging via wassing en SCR
8. Solventadsorptie
9. Solventcondensatie
10. Solventcondensatie gevolgd door adsorptie
11. Solventcondensatie gevolgd door biologische zuivering
12. Solventcondensatie gevolgd door koude oxidatie
13. Opconcentratie van solventen gevolgd door concensatie
14. Biologische solventreductie
15. Thermische oxidatie van solventen
16. Opconcentratie solventen gevolgd door thermische oxidatie
17. Koude oxidatie van solventen
18. Membraanafscheiding van solventen
19. Membraanafscheiding gevolgd door adsorptie
20. Membraanafscheiding gevolgd door koude oxidatie
21. Solventwassing
22. Geurverwijdering door adsorptie
23. Opconcentratie van geur gevolgd door thermische oxidatie
24. Biologische geurverwijdering
25. Biologische geurverwijdering gevolgd door geurneutralisatie
26. Geurverwijdering door thermische oxidatie
27. Geurverwijdering door koude oxidatie
28. Geurverwijdering door geurneutralisatie
29. Geurverwijdering door condensatie en gaswassing
30. Geurverwijdering door condensatie en thermische oxidatie
31. Geurverwijdering door condensatie en koude oxidatie
32. Geurverwijdering door condensatie en geurneutralisatie
33. Geurverwijdering door condensatie en adsorptie
34. Geurverwijdering door gaswassing
35. Geurverwijdering door gaswassing en biologische zuivering
36. Geurverwijdering door gaswassing, biologische zuivering en geurneutralisatie
37. Geurverwijdering door gaswassing en koude oxidatie
38. Geurverwijdering door gaswassing en thermische oxidatie
39. Geurverwijdering door condensatie gevolgd door biologische zuivering
 
Concept

Een concept is een taak die het te ontwerpen luchtzuiveringssysteem moet vervullen. Een concept kan door verschillende technieken gerealiseerd worden ('OF' relatie). Een techniek kan eventueel ook bij verschillende concepten gebruikt worden.

 
In totaal zijn er 15 concepten in LUSS:
 
1. Ontstoffing bij hoge temperatuur
2. Ontstoffing na kalksorptie
3. Ontstoffing algemeen
4. Condensatie
5. Adsorptie (koolsorptie)
6. Adsorptie (kalksorptie)
7. Adsorptie algemeen
8. Wassing
9. Biologische zuivering
10. Thermische oxidatie
11. Koude oxidatie
12. DENOX
13. Membraantechnieken
14. Geurneutralisatie
15. Metaal- en dioxineverwijdering
 
Techniek

Een techniek is een eenheidsbewerking, met andere woorden: een proces dat een bepaalde taak (concept) verricht. Aan elke techniek is een techniekblad gekoppeld.

 
De technieken kunnen ingedeeld worden volgens werkingsprincipe:
 
Werkingsprincipe Technieken
Stofafscheiding Bezinkkamer
Cycloon
Rotatiewasser
Venturiwasser
Sproeikamer
Droge elektrofilter
Natte elektrofilter
Doekfilter
Keramische filter
Absoluutfilter
Mistfilter
Condensatie Condensor
Cryocondensatie
Adsorptie Actief kool adsorptie
Zeoliet adsorptie
Polymeer adsorptie
Regeneratieve adsorptie
Droge kalksorptie
Halfdroge kalksorptie
Absorptie Gaswassing algemeen
Zure wasser
Basische wasser
Basisch oxidatieve wasser
Natte kalkwassing
Biologische behandeling Biofilter
Biotricklingfilter
Biowasser
Thermische oxidatie Thermische naverbranding
Recuperatieve thermische oxidatie
Regeneratieve thermische oxdiatie
Katalytische oxidatie
Recuperatieve katalytische oxidatie
Regeneratieve katalytische oxidatie
Fakkel
Koude oxidatie Foto-oxidatie
Ionisatie
NOx verwijdering Selectieve niet-katalytische reductie
Selectieve katalytische reductie
Niet selectieve katalytische reductie
diverse Membraanfiltratie
Injectie geurneutralisatiemiddelen